... Lesson 7: - Work in pairs khổng lồ write the health problem & Looking bachồng the response - Rethành viên - Listen và take note the assignments Period 15 Unit 2: HEALTH Lesson 7: Looking ... You: Why? Mai: Because we have sầu khổng lồ sit still & make ? Report your partner"s answers to the class 7" 3" 2" III Further practice Game (extension activity) - Divide the Ss into lớn two big groups - Teacher ... that sth/doing sth is + adj V Homework - Learn by heart vocabulary & structures - Ex C1, C2 P6 -7 (Workbook) - Prepare next lesson Unit Lesson Skills things by hands You; Will you take up making...

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh lớp 7 chương trình mới, chuẩn nhất


*

... Giáo án Tiếng Anh 16 Giáo án Tiếng Anh 17 Week: 03 Period: 09 Date of planning: ……/……/…… Date of teaching: ……/……/…… UNIT 1: MY HOBBIES Lesson 7: Looking ... (Communication) Experiments: Giáo án Tiếng Anh 46 Giáo án Tiếng Anh 47 Week: 07 Period: 20 Date of planning: ……/……/…… Date of teaching: ... Giáo án Tiếng Anh Giáo án Tiếng Anh Week: 02 Period:...
*

... Prepare for the next lesson: Unit 2: Closer look - Do exercise A1, (p .10 ), B2, (Phường .11 ) workbook UNIT MY HOME Tiết 11 Ngày dạy: 10 /9/2 013 A CLOSER LOOK I AIMS By the over of the lesson, ss will be ... Talkative sầu, friendly, creative sầu * Scorpio <"skɔ:piou>: 21/ 10/trăng tròn /11 (cung Hổ Cáp) Careful, responsible, curious * Sagittarius <,sædʒi"teəriəs>: 21/ 11 – 20 /12 (cung Nhân Mã - cung trang bị Hoàng Đạo) Independent, ... Prepare for the next lesson: Unit 3: Closer look - Do exercise A1, (p. 16 ) , B1, (P .17 ) workbook UNIT MY FRIENDS Tiết 18 Ngày dạy: 27/9/2 013 A CLOSER LOOK I AIMS By the end of the lesson, ss will be...
*

... play lượt thích listen make watch Not e read visit cook Ex: She often plays chess after school Giáo án Tiếng Anh 6 - Ask Ss lớn give the rule và use of the present simple and the present continuous tense ... favourite teacher is Mr Trung He teaches me science Create a webpage for your school Giáo án Tiếng Anh 16 school - Choose some Ss to lớn present lớn the class about their writing - Tell Ss to pay ... Course book, CD player V Procedures: Teacher’s Activities Ss’ Activities Content Not e Giáo án Tiếng Anh 26 - Have sầu Ss look at extra vocabulary - Whole class - Ask Ss khổng lồ look at the picture và...
*

... Chun b v kin thc ó hc D Thời gian: 45 phút ít E Tiến trình: I bất biến lớp: II Trả bài: III Chữa bài: ( Công bố đáp án đúng) B B D D A 10 B 15 B 16 C 17 C 22 D 23 A 24 B 29 D 30 A D 11 A 18 C 25 C B ... October, 20th năm trước Date of testing: Tiết chữa chất vấn Test 1-45 A Mục đích: - Công bố đáp án, thang điểm mang đến học sinh - Giúp học viên nhận ra sửa lỗi sai C S chun b ca giỏo viờn v hc sinh: ... mainly communicative sầu D Procedures: Time/Stages Homework minutes New lesson minutes minutes 10 minutes 10 minutes * Checking Activities - Collect some homework books to mark writing - Give sầu marks...
*

... play lượt thích listen make watch Not e read visit cook Ex: She often plays chess after school Giáo án Tiếng Anh 6 - Ask Ss to lớn give sầu the rule & use of the present simple and the present continuous tense ... favourite teacher is Mr Trung He teaches me science Create a webpage for your school Giáo án Tiếng Anh 16 school - Choose some Ss to present khổng lồ the class about their writing - Tell Ss lớn pay ... Course book, CD player V Procedures: Teacher’s Activities Ss’ Activities Content Not e Giáo án Tiếng Anh 26 - Have Ss look at extra vocabulary - Whole class - Ask Ss khổng lồ look at the picture và...
... corrects their answers No, there weren"t Olympic Games in 20 11 ( They were held in 20 04, 20 08, 20 12) A maranhỏ bé is 42. 195 kilometers long ( 26 miles and 385yards) They were held in Olympia Boxing ... next lesson: Unit 8: Communication - Do exercise B5, B6, B7(p. 12) (Workbook) 22 Unit Sports và games TiÕt 65 communication Ngµy d¹y: 10/ 02/ 2014 I Aims By the end of this lesson students will be ... lesson: Unit 8: Closer look - Do exercise A1, (p.10), B1, 2, 3, (P..10, 11) workbook 20 Unit Sports and games TiÕt 64 A closer look Ngµy d¹y: 24 /01 /20 14 I Aims By the kết thúc of the lesson, ss will be able...
... passages Help Ss to understand the meaning of the 16 Ex2 What the words mean boarding surrounded international creative Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm words: explaining or examples or the Vietnamese ... ANTICIPATED PROBLEMS There may not be enough time for all the activities V PROCEDURE 26 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm Warmer - Greeting - Checking attendance - Asking for the teaching date Revision ... topic "My friends" II OBJECTIVES - Vocab: Body parts and appearance, personality 36 Giáo án Tiếng Anh lớp Thí điểm - Grammar: Present continuous for future, “Be”, “Have” for descriptions III MATERIALS...
... questions khổng lồ guess the room T: What’s in the room? Oanh: A sofa and a television T: Is it the living room? Oanh: Yes */ PRONUNCIATION /Z/ ; /S/; /IZ/ EX5 +6 Listen & repeat the words Then put the words ... hard-working III Grammar : - Elicits the use of the present simple & the present continuous Ex 6: - Asks Ss to lớn ex6 - Calls one Ss lớn the ex on the board, others it on their notebook - Checks Ss’ answers ... two pairs act out the conversation IV Skills: Reading: - Ss ex1,2 individually 6- 1-7-2-3-5-8-4 Ex1: 1A 2C 3C 4B 5A 6B Ex : it’s in a quiet place not far from They’re hard-working & serious ...
... Key : / / : 1,2,4 / : / : 3,5 GIO N TING ANH LP TH IM (TRN B) Ngy Tlỗi Nm 2014 BGH duyt T chuyờn nhọt duyt ====================== Date of teaching: _/ _năm trước Week Period UNIT 1: MY HOBBIES Lesson ... lesson: Unit Lesson 1: Getting started Ngy .thư nm 2014 BGH duyt T chuyờn nhọt duyt GIO N TING ANH LPhường TH IM (TRN B) Date of teaching: / /năm trước Week Period 16 UNIT COMMUNITY SERVICE Lesson 1: ... born or declared its independence in 177 6) (4 Americans volunteer because they enjoy it, & not because they are forced or paid to lớn it) Key: 2/ 3/ 5/ GIO N TING ANH LP. TH IM (TRN B) 10" 3" 2" - Work...
... 13 Giáo án Tiếng Anh 14 Giáo án Tiếng Anh Week: 02 Period: 05 Date of planning: ... 19 Giáo án Tiếng Anh Week: 03 Date of planning: ……/……/…… Period: 07 Date of teaching: ……/……/…… 20 Giáo án Tiếng Anh UNIT 1: MY NEW SCHOOL Lesson ... Secondary School: a small school in a mountainous region in Son Dong Dist, Bac Giang Province 16 Giáo án Tiếng Anh - Divide the class into groups of or 5, let them discuss their answers khổng lồ the questions,...
... extra-board listing Game: Making friends (P. 11) the question in (P.. 11) asks ss to lớn work in groups decide which questions should be used to ask Key: 1,2,4 ,6, 7 a new frikết thúc T: - Explains that we should ... Closer look - Do exercise B1(p.10), B5 (P.. 11) (Workbook) Learn by heart all new words Tiết 10 I Aims đôi mươi Unit My trang chính A closer look Ngày dạy: 06/ 9/năm trước GIO N ANH TH IM By the end of the lesson, ss ... nón - responsible (a): cú trỏch nhyên 36 GIO N ANH TH IM - Checking: R0R - reliable (a): ỏng tin cy/ chc chn - firework: phỏo hoa - competition: cuc thi u/ ttinh ma ti - racing: cuc chy thi - independent(a):...
... păn năn cmùi hương trình - Cả năm: tiết x 35 tuần = 105 - Học kỳ I: tiết x 18 tuần = 54 tiết - Học kỳ II: huyết x 17 tuần = 51 ngày tiết III Giới thiệu cách học Tiếng Anh Trên lớp: - Trật tự lắng tai giáo ... lắng nghe giáo viên giảng bài xích, hăng hái tuyên bố chủ kiến - Rèn luyện tiếp xúc Tiếng Anh học tập Tiếng Anh, giảm bớt sử dụng Tiếng Việt - Mạnh dạn vạc âm chuẩn chỉnh, thực hành nói nhiều Học bên - Học cũ: ... teacher(n) : giáo viên school(n) : trường học tập class(n) : lớp học classroom(n): chống học tập desk(n) : bàn HS that(de-pro) : kia, that is = that′s : k Teacher′s activities - Use the pictures (p 26, 27) lớn...

Xem thêm: Bị Nhức Răng Đang Nhức Có Nhổ Được Không ? Răng Đang Nhức Có Nhổ Được Không


... exercise A1, (p. 16) , B1, (P.17) workbook UNIT 3: MY FRIENDS Phường 18 Date: 16/ 9/năm trước A CLOSER LOOK I Aims By the over of the lesson, ss will be able to: 35 TIẾNG ANH SÁCH MỚI 2015 - 20 16 - Ss wil be ... phân nhiều loại học viên Từ GV bao gồm giải pháp đào tạo và giảng dạy, giáo dục, hỗ trợ HS thích hợp B Objectives:The content of the demo 49 TIẾNG ANH SÁCH MỚI 2015 - trăng tròn 16 THE MATRIX OF FORTY-FIVE MINUTE TEST ENGLISH ... lesson: Unit 1: Closer look Learn by heart all the new words Do Ex A1 P3, B1,2 P4 (WB) TIẾNG ANH SÁCH MỚI năm ngoái - đôi mươi 16 UNIT 1: MY NEW SCHOOL P..04 Date: 21 /8/2015 A CLOSER LOOK I Aims By the end of...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn uống Tài liệu bắt đầu Chủ đề tài liệu bắt đầu đăng nắm tắt vnạp năng lượng bạn dạng trong tâm địa người mẹ chiến đấu cùng với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em thuộc bố mẹ đi thăm mộ người thân vào Dịp lễ đầu năm mới Đặc điểm bình thường với vai trò của ngành ruột vùng tmáu minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác văn uống tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ vào bao phủ chúa trịnh giải bài xích tập đồ gia dụng lý 9 soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc biên soạn bài cô bé phân phối diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve sầu nhỏ trau củ bài xích ca ngắn đi trên kho bãi cát sự trở nên tân tiến của từ vựng tiếp theo ôn tập vnạp năng lượng học trung đại nước ta lớp 11 bài bác tập tỷ lệ những thống kê bao gồm giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8