F=kq1q2εr2→q1q2=εr2Fk→q1q2=2,7.10−4.0,0229.109=1,2.10−17

Do 2 điện tích đẩy nhau nên q1q2>0thìq1q2=1,2.10−17

Sau khi tiếp xúc:q1/=q2/=q1+q22

F/=kq1/q2/εr2→q1/q2/=εr2F/k→q1+q222=3,6.10−4.0,0229.109

→q1+q2=±8.10−9

Khi q1+q2=8.10−9 ta có hệ

q1q2=1,2.10−17q1+q2=8.10−9→q2−8.10−9q+1,2.10−17=0→q1=6.10−9q2=2.10−9hoac→q1=2.10−9q2=6.10−9

Khiq1+q2=−8.10−9ta có hệ

q1q2=1,2.10−17q1+q2=−8.10−9→q2+8.10−9q+1,2.10−17=0→q1=−6.10−9q2=−2.10−9hoac→q1=−2.10−9q2=−6.10−9


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Ba điểm A, B, C tạo thành tam giác vuông tại C. AC = 4 cm, BC = 3 cm và nằm trong điện trường đều. Véc tơ cường độ điện trường E→ song song với AC, hướng từ A đến C và có độ lớn E = 5000 V/m. Tính:

a. UAC ? UCB ? UAB ?

b. Công của lực điện trường khi một electron di chuyển từ A đến B.

Bạn đang xem: Hai quả cầu kim loại nhỏ như nhau mang các điện tích q1 và q2 đặt trong không khí cách nhau 2cm


Câu 2:


Một điện tích điểm q được đặt trong điện môi đồng tính, vô hạn. Tại một điểm M cách q một đoạn 0,4 m, điện trường có cường độ 9.105 V/m và hướng về điện tích q. Hỏi độ lớn và dấu của q. Biết rằng hằng số điện môi của môi trường làε=2,5


Câu 3:


Hai vật nhỏ mang điện tích đặt trong không khí cách nhau một khoảng r = 1 m và đẩy nhau một lực 1,8 N. Tổng điện tích của chúng là 3.10-5 C. Tính điện tích mỗi vật ?


Câu 4:


Hai điện tích q1 = 8.10-8 C, q2 = -8.10-8 C đặt tại A và B trong không khí, AB = 6 cm. Xác định lực tác dụng lên điện tích q3 = 8.10-8 C đặt tại C cách đều A và B một đoạn 5 cm.


Câu 5:


Cho hai điện tích điểm q1 = 2.10-8 C và q2 = -2.10-8 C đặt tại A và B cách nhau 8 cm trong chân không. Xác định lực tác dụng lên điện tích q = 10-9 C đặt tại trung điểm C của AB


Câu 6:


Hai quả cầu nhỏ mang điện tích q1, q2, đặt cách nhau 1 m trong chân không thì chúng đẩy nhau bằng lực 1,8 (N). Tìm điện tích mỗi quả cầu. Biết điện tích tổng cộng của hai quả cầu là 3.105(C).


Bình luận


Bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại nhansugioi.com


*

Liên kết
Thông tin nhansugioi.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


nhansugioi.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


nhansugioi.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Những Câu Nói Phật Dạy Về Tình Yêu Rất Sâu Sắc, 153 Lời Phật Dạy Về Tình Yêu Rất Sâu Sắc


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu
Lấy lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


nhansugioi.com

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui lòng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
nhansugioi.com