Tính khử tốt tính lão hóa của một chất là tài năng dường hoặc thừa nhận điện tử (electron) của hóa học đó.

Bạn đang xem: Hợp chất nào sau đây của sắt vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

Phản ứng lão hóa khử là bội nghịch ứng xẩy ra quy trình lão hóa và quá trình khử. Trong phản bội ứng thoái hóa khử electron đi tự bên hóa học này sang trọng bên kia: chất khử thì nhịn nhường electron đi còn chất lão hóa thì nhận thấy electron.

*

Để khẳng định những hóa học giỏi quá trình vào phản bội ứng oxi hóa-khử có câu học tập thuộc: Khử thì đến – O thì nhận; quá trình thì ngược trở lại, nghĩa là:– Chất khử là chất mang lại electron– Chất thoái hóa là chất nhận electron– Quá trình khử là quá trình nhấn electron– Quá trình lão hóa là quy trình dường electron

*

bài tập trắc nghiệm về quy trình thoái hóa – khử:

Câu 1: Cho hàng các chất: sắt, FeO, Fe3O4, Fe2O3, FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3. Số hóa học vào dãy bao gồm cả tính lão hóa cùng tính khử là:

A. 8.B. 7.C. 6.D. 5.

Đáp án thiết yếu xác: B

Giải thích: 7 hóa học đúng theo chất sắt của Fe vừa có tính thoái hóa vừa bao gồm tính khử bao gồm FeO, Fe3O4, FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4.

Ở bội phản ứng sức nóng phân Fe(NO3)3 thì được call là bội nghịch ứng oxi hóa – khử nội phân tử yêu cầu sẽ chứng tỏ được là Fe(NO3)3 gồm cả tính thoái hóa và tính khử. Trong khi còn một trong những phần kỹ năng và kiến thức nữa là Fe2(SO4)3 cũng xảy ra bội phản ứng sức nóng phân chế tác Fe2O3, SO2, O2, bội phản ứng này chứng minh Fe2(SO4)3 tất cả cả tính lão hóa với tính khử, mặc dù vào SGK hiện hành thì không đề cùa đến sự việc này với vị phản nghịch ứng nhiệt độ phân Fe2(SO4)3 xẩy ra sinh hoạt ánh nắng mặt trời rất cao vì thế nó được coi như nlỗi bền nhiệt và ngoại trừ tại chỗ này.

Tuy nhiên vày bất đồng quan điểm ở cả 2 thích hợp chất Fe(NO3)3 với Fe2(SO4)3 đã có lần xẩy ra ở đề thi ĐH năm 2009 buộc phải đang chắc chắn rằng thắc mắc này sẽ không xuất hiện thêm trong đề thi ĐH các năm sau nữa.

Câu 2: Hợp hóa học làm sao sau đây của sắt vừa bao gồm tính thoái hóa, vừa có tính khử ?

A. FeO B. Fe2O3

C. Fe(OH)3 D. Fe(NO3)3

Đáp án thiết yếu xác: A

Giải thích:

FeO + H2 → Fe + H2O3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O

Do sắt chưa có số oxi hóa cao nhất nên nó bao gồm cả tính khử và tính oxi hóa.

Câu 3: Khử trọn vẹn 0,3 mol một oxit Fe FexOy bởi Al chiếm được 0,4 mol Al2O3 theo sơ thứ bội nghịch ứng sau: FexOy + Al → Fe + Al2O3

Công thức của oxit Fe là

A. FeO. B. Fe2O3.

C. Fe3O4 D. không khẳng định được.

Xem thêm: Soạn Bài Thúy Kiều Báo Ân Báo Oán (Trang 106), Soạn Bài Thúy Kiều Báo Ân Báo Oán

Đáp án chính xác: C

Câu 4: Cho các chất : sắt, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe304, Fe203, Fe(N03)2, Fe(N03)3, FeS04, Fe2(S04)3, FeC03. Cho từng hóa học bên trên thứu tự tính năng cùng với dung dịch HNO3 quánh, rét thì số phản bội ứng ở trong loại bội nghịch ứng thoái hóa – khử là

A. 8. B. 5. C. 7. D. 6.

Đáp án chủ yếu xác: C

Câu 5: lúc nung tất cả hổn hợp các chất Fe(N03)2, Fe(OH)3 cùng FeC03 vào không khí mang đến khối lượng không thay đổi, thu được một hóa học rắn là