Bài 12: Thực hành: Xác định suất điên động và điện trở trong của một pin điện hóa

Bài 12 Báo cáo thực hành 

BÁO CÁO THỰC HÀNH

Họ và tên:.....................

Bạn đang xem: Kết quả thực hành vật lý 11 bài 12

Lớp:...............

Tổ:...................

1. Tên bài thực hành:

Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa.

2. Bảng thực hành 12.1:


Giá trị: R0 = 20 (ω), RA = 1,98 (ω)
x = R (ω)I (10-3A )U (V)y = 1/T (A-1)
1001,261,3080
901,411,2771
801,531,2565
701,721,2258
601,911,1852
502,201,1146
402,531,0541
303,020,9534

Giá trị: R0 = 20 (ω), RA = 1,98 (ω)

x = R (ω) I (10-3A ) U (V) y = 1/T (A-1)

100 1,26 1,30 80

90 1,41 1,27 71

80 1,53 1,25 65

70 1,72 1,22 58

60 1,91 1,18 52

50 2,20 1,11 46

40 2,53 1,05 41

30 3,02 0,95 34

Phương án thứ nhất:

a) Vẽ đồ thị U = f(I) trên giấy kẻ vuông (khổ A4) với tỉ xích thích hợp, hoặc vẽ trên máy vi tính, trong Microsoft Excel.

Xem thêm: Viêm Tai Giữa Là Gì, Cách Chữa Bệnh Viêm Tai Giữa Hiệu Quả Nhất

*

b) Nhận xét và kết luận:

Dạng của đồ thị U = f(I) có giống với Hình 12.5

Hệ thức (12.1) đối với đoạn mạch chứa nguồn điện có nghiệm đúng

c) Xác định tọa độ U0 và Im của các điểm tại đó đường kéo dài của đồ thị U = f(I) cắt trục tung và trục hoành:

I = 0 ⇒ U0 = ζ = 1,577 (V)

*
Từ đó suy ra: ζ = 1,577 (V), r = 1,02 (ω)

Phương án thứ hai:

a) Tính các giá trị tương ứng của y và x trong bảng thực hành 12.1

b) Vẽ đồ thị y = f(x) trên giấy kẻ ô vuông (khổ A4) với tỉ xích thích hợp, hoặc vẽ trên máy vi tính, trong Microsoft Excel.

*

c) Nhận xét và kết luận :

Dạng của đồ thị y = f(x) có giống với Hình 12,6

Định luật Ôm đối với toàn mạch (Hệ thức 12.2) có được nghiệm đúng

d) Xác định tọa độ xm và y0 của các điểm đó đường kéo dài của đồ thị y = f(x) cắt trục tung và trục hoành:

y = 0 ⇒ xm = -b = - (RA + R0 + r ) = -(20 + 1,98 + r) = -23 (ω)

*

Từ đó suy ra: ζ = 1,577 (V), r = 1,02 (ω)

Xem toàn bộ Giải bài tập Vật lý 11: Bài 12. Thực hành. Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa