Bạn đang xem: Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất

Tdiệt phân trọn vẹn triglixerit X trong dung dịch NaOH, nhận được glixerol, natri stearat cùng natri oleat. Đốt cháy trọn vẹn m gam X chiếm được H2O với 9,12 mol CO2. Mặt khác, m gam X tính năng trọn vẹn với H2 dư (xúc tác Ni, nung nóng) nhận được hóa học Khủng Y. Đem toàn thể Y công dụng hoàn toàn cùng với NaOH toàn vẹn, rồi thu mang toàn bộ muối sau phản nghịch ứng đốt cháy vào oxi dư thì nhận được về tối đa a gam H2O. Giá trị của a gần nhất với cái giá trị nào sau đây?


Đốt cháy tất cả hổn hợp có 2,6 gam Zn cùng 2,24 gam sắt với các thành phần hỗn hợp khí X bao gồm clo với oxi, sau phản bội ứng chỉ chiếm được tất cả hổn hợp Y tất cả các oxit với muối hạt clorua (không thể khí dư). Hòa tung Y bởi một số lượng vừa đủ 1trăng tròn ml hỗn hợp HCl 1M, nhận được dung dịch Z. Cho AgNO3 dư vào hỗn hợp Z, chiếm được 28,345 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của clo vào tất cả hổn hợp X là


Hỗn thích hợp E có cha peptit mạch hsinh hoạt. đipeptit X, tripeptit, tetrapeptit Z có tỉ lệ mol tương ứng là 2:1:1. Cho một lượng E phản nghịch ứng hoàn toàn cùng với hỗn hợp NaOH dư, thu được 0,25 mol muối bột của glyxin, 0,2 mol muối của alanin và 0,1 mol muối bột của valin. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E, nhận được tổng khối lượng của CO2 cùng H2O là 39,14 gam. Giá trị của m là


Lúc tbỏ phân ko hoàn toàn pentapeptit Ala - Gly - Val - Gly - Ala được tối nhiều từng nào tripeptit không giống nhau?


Cho 7,35 gam axit glutamic và 15 gam glyxin vào dung dịch cất 0,3 mol KOH, thu được hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng trọn vẹn cùng với dụng dịch HCl dư, nhận được m gam muối. Giá trị của m là


Đốt môi sắt chứa sắt kẽm kim loại M cháy không tính không gian rồi gửi vào trong bình đựng khí CO2 (nhỏng hình vẽ). Thấy sắt kẽm kim loại M tiếp tục cháy trong bình khí đựng CO2.

Kim loại M

*


Hỗn thích hợp X gồm Ba, BaO và Ba(OH)2 gồm tỉ trọng số mol tương xứng 1.2.3. Cho m gam X vào nước thì thu được a lkhông nhiều dung dịch Y và V lít khí H2 (đktc). Hấp trúc 8V lkhông nhiều CO2 (đktc) vào a lít hỗn hợp Y mang đến phản bội ứng xảy ra trọn vẹn thì thu được 98,5 gam kết tủa. Giá trị của m là


X, Y (MXMY)là nhị axit sau đó trực thuộc thuộc dãy đồng đẳng axit fomic; Z là este nhị chức sản xuất vì X, Y với ancol T. Đốt cháy 25,04 gam tất cả hổn hợp E đựng X, Y, Z, T (gần như mạch hở) đề xuất cần sử dụng 16,576 lít O2 (đktc) thu dược 14,4 gam nước. Mặt khác, đun cho nóng 12,52 gam E phải sử dụng 380 ml dung dịch NaOH 0,5M. Biết rằng sống điều kiện thường, ancol T ko công dụng được với Cu(OH)2. Phần trăm cân nặng của X tất cả trong tất cả hổn hợp E gần nhất với


Đốt cháy hoàn toàn một lượng este X (no, đơn chức, mạch hở) thì số mol O2 phản nghịch ứng bằng số mol CO2 sinh ra. Mặt khác, mang đến 6,0 gam X tác dụng hoàn toản cùng với hỗn hợp KOH, chiếm được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
Xem thêm: Bà Bầu Bị Đau Hông Khi Mang Thai Kỳ: Nguyên Nhân Và Cách, Chứng Đau Hông Khi Mang Thai

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Tkhô cứng Xuân, Thành phố Hà Thành, Việt Nam