Tiếng Anh lớp 10 Unit 14 E. Language Focus trang 150-151-152

Loạt bài xích biên soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 14 E. Language Focus sẽ giúp đỡ Giáo viên, phụ huynh bao gồm thêm tài liệu nhằm trả lời các em học sinh lớp 10 dễ ợt chuẩn bị bài xích để học giỏi môn Tiếng Anh lớp 10.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10 unit 14 e

*

E. Language Focus (Trang 150-151-152 SGK Tiếng Anh 10)

Bài nghe:

* Listen & repeat.

(Nghe với kể lại.)

/g//k/

group

game

together

again

goal

dog

Uruguay

Margaret

club

kick

cup

ticket

school

because

compete

weak

Luyện tập những câu sau:

1. Our group hasn"t scored a goal.

2. Uruguay will thua another game again.

3. Margaret took the dog & the cát for a walk.

4. Can your school club compete in the next tournament?

5. He can"t kick the ball because he"s too weak.

6. I le has got a ticket for the next World Cup in Germany.

Hướng dẫn dịch:

1. Nhóm của chúng tôi dường như không ghi được bàn chiến hạ.

2. Uruguay đã thua một trận nữa.

3. Margaret dẫn chó với mèo đi dạo.

4. Câu lạc cỗ của ngôi trường bạn cũng có thể tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh vào giải đấu tiếp sau không?

5. Anh ấy không thể soccer vì chưng anh ấy quá yếu.

6. Tôi sẽ bao gồm một vé mang đến World Cup tiếp theo sau nghỉ ngơi Đức.

Grammar

Will vs. going to

Exercise 1. Complete the sentences using will ("ll) or going to. (Hoàn thành những câu vị thực hiện will ("ll) hoặc going to.)

1. I will get2. I am going lớn watch3. are you going lớn paint
4. I am going to lớn buy5. I will show you6. I will have
7. I will do

Will: making predictions (giới thiệu dự đoán)

Exercise 2.

Xem thêm: Ung Thư Da Là Gì? Dấu Hiệu Nhận Biết Của Bệnh Các Biện Pháp Chẩn Đoán Ung Thư Da

Complete the sentences, using will or won"t and any other words that are needed. (Hoàn thành những câu sau, áp dụng will hoặc won"t cùng bất kỳ tự nào cần thiết.)

1. he will help2. won"t lover me any money3. it will rain today
4. will have to lớn wear glasses5. will have a headache6. won"t like it
7. I won"t pass it

Will: making offers (đưa ra tận hưởng, đề nghị)

Exercise 3. Make offers with I"ll for the following situations. (Viết lời ý kiến đề nghị với I"ll cho các trường hợp sau.)