Phần giữa trung tâm kiến thức của unit này nói về về kiểu cách phạt âm vào giờ đồng hồ Anh, cũng như ôn tập về could/ be able to lớn và thắc mắc đuôi. Bài viết cung ứng các trường đoản cú vựng với cấu tạo đề nghị để ý cũng như trả lời giải bài tập vào sách giáo khoa.


*

PRONUNCIATION(Phát âm)

Listen và repeat(Lắng nghe và kể lại)

Went

Rent

Tenant

Didn’t

End

Remind

Warned

Friend

Month

Seventh

Tenth

Thirteenth

Chance

Florence

Glance

Tense

Phones

Learns

Barnes

Tonnes

Practise reading aloud this dialogue.

Bạn đang xem: Giải unit 15 lớp 11 language focus sgk tiếng anh trang 175

(Thực hành gọi khổng lồ đoạn hội thoại sau.)

A: Florence, Mr. Barnes went on the tenth of last month.B: Oh, I have sầu warned you, haven’t I? Did he pay the rent?A: Only to lớn the seventh.B: Only khổng lồ the seventh?A: Yes, và we may have no chance to lớn see hlặng again. Is he your friend?B: No, Mr. Barnes is not my frikết thúc và if he phones, remind hyên ổn that he must pay the rent khổng lồ the end of the month.A: Don’t be so tense. We’ll have a new tenant on the thirteenth of this month.

GRAMMAR AND VOCABULARY(Ngữ pháp cùng tự vựng)

Exercise 1.Complete the sentences, usingcould, couldn"torwas/were (not) able khổng lồ.(Hoàn thành câu, sử dụngcould, couldn"thoặcwas/were (not) able lớn.)

1. Laura had hurt her leg and __couldn’t/ wasn"t able to__ walk very well. (Laura vị nhức chân với cần yếu quốc bộ được không ít.)2. Sue wasn"t at home page when I phoned but I __was able to__ liên hệ her at her office. (Sue không có ở nhà Khi tôi Điện thoại tư vấn cho nhưng mà tôi có thể liên lạc cùng với cô ấy sinh hoạt cơ sở.)3. I looked very carefully & I __could/ was able to__ see a figure in the distance. (Tôi nhìn một giải pháp hết sức cảnh giác và tôi rất có thể bắt gặp một thứ thể trường đoản cú đằng xa.)4. I wanted to lớn buy some tomatoes. The first shop I went to lớn didn’t have any but I __was able to__ get some in the next siêu thị. (Tôi mong mỏi thiết lập vài ba quả quả cà chua. Cửa hàng đầu tiên tôi đến không có tuy thế tôi có thể cài vài trái nghỉ ngơi cửa hàng tiếp theo sau.)5. My grandmother loved music. She __could/ was able to__ play the piano very well. (Bà của tớ khôn xiết thích music. Bà có thể chơi piano khôn xiết tốt.)6. I had forgotten to lớn bring my camera so I __couldn’t/ wasn’t able to__ take any photographs. (Tôi quên mang thứ hình họa bởi vậy tôi quan trọng chụp bất kể tấm hình làm sao.)

Exercise 2.Read the situation and write a sentence with a tag question. In each situation you are asking your friover to lớn agree with you.

Xem thêm: Nguyên Tắc Sử Dụng Kháng Sinh Trong Thú Y, Nguyên Tắc Phối Hợp Kháng Sinh

(Đọc tình huống cùng viết một câu với thắc mắc đuôi. Trong từng trường hợp em vẫn ý kiến đề xuất bạn em đồng ý cùng với em.)

1. You’re with a friend outside a restaurant. You"re looking at the prices, which are very high. (Bạn đang đi cùng 1 tín đồ chúng ta ngài 1 nhà hàng quán ăn. Quý Khách vẫn quan sát vào giá bán cái mà lại rất đắt.)What bởi you say? (expensive) (quý khách hàng đã nói gì?)=> It is (very) expensive sầu, isn"t it? (Nó vượt mắc yêu cầu không?)2. You’ve sầu just come out of the cinema with a friover. You really enjoyed the film. What vì you say khổng lồ your friend? (great) (quý khách hàng vừa đi ra khỏi rạp chiếu phyên ổn. quý khách thực sự yêu thích bộ phim đó. quý khách hàng đã nói gì cùng với bạn của bạn?)=> The film was great, wasn’t it? (Sở phyên khôn xiết tuyệt nên ko nào?)3. You và a frikết thúc are listening to a woman singing. You lượt thích her voice very much. What bởi you say to your friend? (a lovely voice) (Quý khách hàng cùng 1 tín đồ bạn đang nghe một ca sĩ cô bé hát. Quý Khách cực kỳ say đắm giọng hát của cô ấy ấy. Bạn đã nói gì cùng với các bạn của bạn?)=> She has a lovely voice, doesn"t she? (Cô ấy bao gồm giọng hát xuất xắc nhỉ?)4. You are trying on a jacket. You look in the mirror and you don’t lượt thích what you see. What vì you say to lớn your friend? (not/look/ Very good ) (quý khách demo một loại áo vét. Bnaj chú ý bản thân trong gương và các bạn không yêu thích lắm. quý khách đang nói gì cùng với các bạn của bạn?)=> It doesn"t look very good, does it? (Trông ko rất đẹp lắm nhỉ?)5. Your friend"s hair is much shorter than when you last met. What vì chưng you say lớn her/ him? (have/ your hair/ cut ) (Tóc các bạn của công ty ngắn lại hơn nữa các so với lần cuối cùng các bạn gặp mặt. Bạn vẫn nói gì với cô ấy/ anh ấy?)=> You have had your hair cut, haven"t you? (Bạn vừa giảm tóc à?)

Exercise 3.Mark & Jenny were showing some family photographs to a frikết thúc. Here are some of the questions that were asked. Complete the questions by addine the tag questions.(Mark với Jenny vẫn chỉ cho 1 bạn các bạn coi các tấm hình gia đình. Dưới đấy là một vài câu hỏi đã có hỏi. Hoàn thành câu hỏi bằng phương pháp thêm những thắc mắc đuôi.)

1.That"s a lovely picture of Sally. She looks just like Mary,doesn"t she? (Tấm hình họa của Sally thật đẹp mắt. Cô ấy trông kiểu như Mary bắt buộc không?)2.I think you"ve sầu seen this one before,haven"t you? (Tôi suy nghĩ các bạn đã thấy cái này trước đây rồi đề nghị không?)3.This photograph was taken in Scotl&,wasn"t it? (Tấm hình họa này được chụp sống Scotl& đề nghị không?)4.We took this on holiday,didn"t we? (Chúng ta mang đặc điểm này theo mang đến đợt nghỉ lễ chứ?)5.We"ll go there again next year,won"t we? (Chúng ta sẽ tới đó lần tiếp nữa vào thời điểm năm sau chứ?)6.You can see the sea in the distance,can"t you? (quý khách hoàn toàn có thể thấy được biển từ bỏ phía xa bắt buộc không?)7.That must be Jenny"s father,mustn"t it? (Đó liệu có phải là cha của Jenny không nhỉ?)