Crúc ý: Đây chỉ là bài bác mẫu tsay mê khảo, lúc làm bài các bạn cần gắng số đo nhưng mà mình đã đo để tất cả một bài report thực hành đúng.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

THỰC HÀNH: ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP

Họ cùng tên:................... Lớp:..................................

1. Điền từ đam mê hợp vào ô trống:

a) Đo cường độ dòng điện bằngampe kế.

Xem thêm: Top 10 Viên Uống Bổ Sung Canxi Tốt Nhất Hiện Nay (Dạng Nước, Viên)

Đơn vị của cường độ dòng điện làampe. kí hiệu làA

Mắcnối tiếpampe kế vào đoạn mạch làm sao để cho chốt (+) của ampe kế được mắc về phía cực(+)của nguồn điện.

b) Đo hiệu điện thế bằngvôn kế

Đơn vị của hiệu điện thế làvôn, kí hiệu làV

Mắc 2 chốt của vôn kếtrực tiếpvào hai điểm của mạch để đo hiệu điện thế giữa hai điểm đó, sao để cho chốt (+) của nó được nối về phía cực(+)của nguồn điện

2. Đo cường độ cái điện đối với đoạn mạch nối tiếp

a) Vẽ sơ đồ mang đến mạch điện hình 27.1a vào size dưới đây:

*

b) Kết quả đo:

Bảng 1

Vị trí của ampe kế

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Cường độ loại điện

I1= 0,5A

I2= 0,5A

I3= 0,5A

c) Nhận xét:

Trong đoạn mạch nối tiếp, mẫu điện gồm cường độ bằng nhau tại những vị trí khác nhau của mạch: I1= I2= I3

3. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

a) Vẽ sơ đồ mạch điện tương tự hình 27.2 vào size dưới đây, vào đó vôn kế được mắc để đo hiệu điện thế giữa nhì đầu đèn Đ2

*

b) Kết quả đo:

Bảng 2

Vị trí mắc vôn kế

Hiệu điện thế

Hai điểm 1 với 2

U12= 3V

Hai điểm 2 và 3

U23= 3V

Hai điểm 1 và 3

U13= 6V

c) Nhận xét:

Đối với đoạn mạch gồm nhị đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa nhì đầu đoạn mạch bằng tổng những hiệu điện thế trên mỗi đèn: U13= U12+ U23