- Chọn bài -Bài 1: Nhân đơn thức với đa thứcBài 2: Nhân đa thức với nhiều thứcBài 3, 4, 5: Những hằng đẳng thức xứng đáng nhớBài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bởi cách thức đặt nhân tử chungBài 7: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bởi phương pháp sử dụng hằng đẳng thứcBài 8: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bởi phương pháp đội hạng tửBài 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp những pmùi hương phápBài 10: Chia đối chọi thức mang đến đối kháng thứcBài 11: Chia đa thức đến đối chọi thứcBài 12: Chia nhiều thức một đổi thay sẽ chuẩn bị xếpÔn tập chương 1 - Phần Đại số

Mục lục

Xem tổng thể tư liệu Lớp 8: tại đây

Xem toàn thể tư liệu Lớp 8: trên đây

Sách Giải Sách Bài Tập Toán 8 Bài 1: Nhân đối chọi thức cùng với nhiều thức khiến cho bạn giải những bài bác tập trong sách bài tập toán thù, học tập giỏi toán 8 sẽ giúp đỡ chúng ta tập luyện năng lực tư duy phù hợp và hòa hợp xúc tích và ngắn gọn, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán thù học tập vào cuộc sống với vào những môn học khác:

Bài 1 trang 5 SBT Toán thù 8 Tập 1: Làm tính nhân:

a. 3x(5x2 – 2x – 1)

b. (x2+2xy -3)(-xy)

c. một nửa x2y ( 2x3 – 2/5 xy2 -1)

Lời giải:

a. 3 x(5x2 – 2x -1) = 15x3 – 6x2 – 3x

b. (x2+2xy -3)(-xy) = – x3y – 2x2y2 + 3xy

c. một nửa x2y ( 2x3 – 2/5 xy2 -1 )= x5y – 01/05 x3y3 – 1/2 x2y

Bài 2 trang 5 SBT Toán thù 8 Tập 1: Rút ít gọn các biểu thức

a. x(2x2 – 3) – x2(5x + 1) + x2

b. 3x(x – 2) – 5x(1 – x) – 8(x2 – 3)

c. một nửa x2(6x – 3) – x( x2 + 50% (x + 4)

Lời giải:

a. x(2x2 – 3) – x2(5x + 1) + x2

= 2x3 – 3x – 5x3 – x2 + x2 = -3x – 3x3

b. 3x(x – 2) – 5x(1 – x) – 8(x2 – 3)

= 3x2 – 6x – 5x + 5x2 – 8x2 + 24

= – 11x + 24

c. 50% x2(6x – 3) – x( x2 + 1/2 (x + 4)

= 3x3 – 3/2 x2 – x3 – một nửa x + 50% x + 2

= 2x3 – 3/2 x2 + 2

Bài 3 trang 5 SBT Toán 8 Tập 1: Tính cực hiếm các biểu thức sau:

a. Phường. = 5x(x2 – 3) + x2(7 – 5x) – 7x2 với x = – 5


b. Q = x(x – y) + y(x – y) với x = 1,5, y = 10

Lời giải:

a. Ta có: P = 5x(x2 – 3) + x2(7 – 5x) – 7x2

= 5x3 – 15x + 7x2 – 5x3 – 7x2 = – 15x

Tgiỏi x = -5 vào Phường = -15x ta được: Phường = – 15.(-5) = 75

b. Ta có: Q = x(x – y) + y(x – y) = x2 – xy + xy – y2 = x2 – y2

Ttuyệt x = 1,5, y = 10 vào Q = x2 – y2 ta được:

Q = (1,5)2 – 102 = -97,75

Bài 4 trang 5 SBT Toán thù 8 Tập 1: Chứng tỏ rằng giá trị của các biểu thức sau không phụ thuộc vào vào quý giá của biến:

a. x(5x – 3) – x2 (x – 1) + x(x2 – 6x) – 10 + 3x

b. x(x2 + x + 1) – x2 (x + 1) – x + 5

Lời giải:

a.

Bạn đang xem: Nhân đơn thức với đa thức sbtXem thêm: Thuốc Cồn Boric Có Tác Dụng Gì, Dung Dịch Nhỏ Tai Cồn Boric 3%

x(5x – 3) – x2 (x – 1) + x(x2 – 6x) – 10 + 3x

= 5x2 – 3x – x3 + x2 + x3 – 6x2 – 10 + 3x = – 10

Vậy biểu thức ko phụ thuộc vào vào x.

b. x(x2 + x + 1) – x2 (x + 1) – x + 5

= x3 + x2 + x – x3 – x2 – x + 5 = 5

Vậy biểu thức ko dựa vào vào x.

Bài 5 trang 5 SBT Tân oán 8 Tập 1: Tìm x, biết: 2x(x – 5) – x(3 + 2x) = 26.

Lời giải:

Ta có: 2x(x – 5) – x(3 + 2x) = 26

⇔ 2x2 – 10x – 3x – 2x2 =26

⇔ – 13x = 26

⇔ x = – 2

Bài 1.1 trang 6 SBT Tân oán 8 Tập 1: Làm tính nhân:

2x2(5x3 − 4x2y − 7xy + 1)

Lời giải:

2x2 (5x3 − 4x2y − 7xy + 1) = 10x5 − 8x4y − 14x3y + 2x2

Bài 1.2 trang 6 SBT Toán 8 Tập 1: Rút ít gọn biểu thức

2x(3x3 − x) − 4x2(x − x2 + 1) + (x − 3x2)x