nFe:xnO:y→→BTKL56x+16y=4,5→BT:e3x−2y=2nSO2=0,1125→x=0,0675 moly=0,045 molmFe=0,0675.56=3,78 gam


Nung nóng 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3cùng NaHCO3cho tới trọng lượng ko đổi còn sót lại 69 gam chất rắn. Thành phần % trọng lượng từng chất vào các thành phần hỗn hợp lúc đầu là


Dẫn luồng khí CO qua hỗn hợp Al2O3, CuO, MgO, Fe2O3(nóng) sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn nhận được chất rắn gồm


Đốt cháy hoàn toàn một vừa lòng hóa học cơ học X (C, H, N) bằng lượng bầu không khí hoàn toản (có 1/5 thể tích O2, sót lại là N2) được khí CO2, H2Ocùng N2. Cho tổng thể sản phẩm cháy qua bình đựng hỗn hợp BaOH2dư thấy bao gồm 39,4 gam kết tủa, trọng lượng dung dịch giảm đi 24,3 gam. Khí thoát ra khỏi bình rất có thể tích 34,72 lít (đktc). Biết dX/O22. Công thức phân tử của X là


Trong các làm phản ứng của Si cùng với Cl2, F2, O2, HNO3sệt rét, hỗn hợp NaOH, Mg. Số làm phản ứng cơ mà trong các số đó Si trình bày tính lão hóa là


Cho các polime sau: Tơ tằm, tơ visteo, tơ axetat, tơ nitron, cao su thiên nhiên buna-S, poli vinylclorua, poli vinylaxetat, nhựa novolac. Số polime bao gồm chứa nguim tố oxi vào phân tử là


Oxi hoá hết 2,2 gam tất cả hổn hợp nhì ancol đơn chức thành anđehit buộc phải toàn vẹn 4,8 gam CuO . Cho toàn bộ lượng anđehit trên chức năng với lượng dư dung dịch AgNO3trong NH3, nhận được 23,76 gam Ag. Hai ancol lần lượt là :


Thực hiện tại những thí nghiệm sau đây:

(1) Sục khí C2H4vào hỗn hợp KMnO4.

Bạn đang xem: Nung m gam bột sắt trong oxi

(2) Cho NaHCO3vào dung dịch CH3COOH.

(3) Chiếu sáng sủa các thành phần hỗn hợp khí mechảy và clo.

(4) Cho glucozơ công dụng cùng với CuOH2sinh hoạt điều kiện thường. 

(5) Đun etanol với H2SO4đặc làm việc 140°C.

(6) Đun nóng hỗn hợp triolein cùng hiđro (cùng với xúc tác Ni).

(7) Cho phenol tác dụng với hỗn hợp NaOH.

(8) Cho anilin chức năng với hỗn hợp brom.

(9) Cho metyl amin tính năng với hỗn hợp FeCl3.

(10) Cho glixerol tính năng cùng với Na.

Những phân tích xảy ra làm phản ứng oxi hoá - khử là


Câu 11:


Hoà tan một lượng Fe vào dung dịch H2SO4loãng thấy thoát ra V1 lkhông nhiều khí H2. Mặt khác nếu như hoà tan cùng một lượng Fe bên trên vào dung dịch H2SO4sệt nóng thấy bay ra V2lít khí SO2(các thể tích đo ngơi nghỉ cùng điều kiện). Mối dục tình thân V1cùng V2là


Câu 12:


Tiến hành hai thể nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1:

Bước 1: Cho vào ống nghiệm 1 giọt dung dịch CuSO4bão hòa + 2 ml dung dịch NaOH 30%. 

Bước 2: Lắc vơi, gạn lớp dung dịch để lưu lại kết tủa.

Bước 3: Thêm khoảng 4 ml tròng trắng trứng vào ống thử, cần sử dụng đũa thủy tinh trong khuấy đa số.

- Thí nghiệm 2:

Bước 1: Lấy khoảng tầm 4 ml lòng trắng trứng cho vào ống thử.

Bước 2: Nhỏ từng giọt khoảng tầm 3 ml dung dịch CuSO4bão hòa.

Xem thêm: Nặng Đầu Buồn Ngủ Thường Xuyên Là Bệnh Gì? Phải Làm Sao Để Điều Trị

Cách 3: Thêm khoảng chừng 5 ml hỗn hợp NaOH 30% với khuấy hầu hết.

Phát biểu như thế nào sau đây sai?


Câu 13:


Kết quả thử nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T cùng với thuốc demo được ghi sinh sống bảng sau:

Mẫu thửThuốc thửHiện tượng
XQuỳ tímQuỳ tím hóa đỏ
YCuOH2Dung dịch xanh lam
X, ZDung dịch AgNO3vào NH3dư, đun nóngKết tủa Ag white sáng
TNướcBr2Kết tủa trắng

Các dung dịch X, Y, Z, T theo thứ tự là:


Câu 14:


Dung dịch X đựng 0,01 mol ClH3N−CH2−COOH; 0,02 mol CH3−CHNH2−COOH; 0,05 mol HCOOC6H5. Cho dung dịch X công dụng với 160 ml hỗn hợp KOH 1M đun nóng nhằm phản bội ứng xảy ra hoàn toàn. Cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng chiếm được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là


Câu 15:


Cho 31,15 gam hỗn hợp bột Zn với Mg (phần trăm mol 1 : 1) tan hết vào hỗn hợp tất cả hổn hợp tất cả NaNO3với NaHSO4thu được hỗn hợp A chỉ chứa m gam tất cả hổn hợp những muối hạt cùng 4,48 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí B tất cả N2Ocùng H2. Khí B gồm tỷ kân hận đối với H2bằng 11,5. m ngay sát giá trị như thế nào nhất?


Hỏi bài xích
*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương thơm Đình, Quận Tkhô giòn Xuân, Thành phố Hà Nội Thủ Đô, Việt Nam

tin nhắn.com


Liên kết
Thi online
Tlỗi viện câu hỏi
Đánh giá bán năng lực
THI THỬ THPT QUỐC GIA
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2