" class="title-header">Ở cá, lối đi của tiết diễn ra theo lẻ loi từ bỏ A. Tâm thất → hễ mạch có → mao quản có → đụng mạch sống lưng → mao mạch các ban ngành → tĩnh mạch máu → trung tâm nhĩ B.


Bạn đang xem: Ở cá đường đi của máu diễn ra theo trật tự

*

40 điểm

NguyenChiHieu


Ở cá, lối đi của huyết diễn ra theo đơn côi tựA. Tâm thất → rượu cồn mạch sở hữu → mao mạch có → rượu cồn mạch sườn lưng → mao quản các phòng ban → tĩnh mạch → trung tâm nhĩB. Tâm nhĩ → đụng mạch với → mao mạch sở hữu → động mạch sống lưng → mao quản các cơ quan → tĩnh mạch máu → vai trung phong thấtC. Tâm thất → rượu cồn mạch sườn lưng → đụng mạch có → mao quản có → mao quản những cơ quan → tĩnh mạch máu → vai trung phong nhĩD. Tâm thất → động mạch mang → mao quản mang lại những phòng ban → cồn mạch sườn lưng → mao mạch mang → tĩnh mạch máu → chổ chính giữa nhĩ
*

*

*Xem thêm: Các Chỉ Số Neu Trong Xét Nghiệm Máu Là Gì, Ý Nghĩa Các Chỉ Số Trong Xét Nghiệm Máu

Đáp án: A. Tâm thất → rượu cồn mạch có → mao quản mang → rượu cồn mạch sườn lưng → mao quản những phòng ban → tĩnh mạch → trung tâm nhĩ