Hướng dẫn Giải bài ôn tập chương thơm 2 số học tập Toán thù 6 tập 1: Bài 107, 108, 109 trang 98; Bài 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 trang 99; Bài 119, 1đôi mươi, 121 trang 100 SGK Tân oán 6 tập 1 trên nhansugioi.com

Bài 107. Trên trục số cho nhị điểm a,b (h.53). Hãy:

a) Xác định điểm -a, -b bên trên trục số

b) Xác định điểm |a|, |b|, |-a|, |-b| bên trên trục số

c) So sánh những số a, b, -a, -b, |a|, |b|, |-a|, |-b| với số 0

a), b) Các em xác định nhỏng hình dưới đây

*

c) a0; -a>0; -b0;|b| > 0; |-a| > 0; |-b| > 0 hoặc |a| = |-a| = -a > 0 với a 0 với -b |a| ≥ 0 với đa số a.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 2 lớp 6

Bài 108. Cho số nguyên a khác 0. So sánh -a với a với -a cùng với 0

Vì a ≠ 0 ⇒ a > 0 hoặc a Nếu a > 0 ⇒ -a Nếu a 0 ⇒ -a > a

Bài 109 trang 98. Dưới đây là tên và năm sinc của một số nhà tân oán học:

TênNăm sinh
Lương Thế Vinh1441
Đề-Các1596
Pi-Ta-Go-570
Gau-xơ1777
Ác-si-mét-287
Ta-lét-624
Cô-va-lép-xkai-a1850

Sắp xếp những năm sinch trên đây theo sản phẩm từ thời gian tăng nhiều.

Sắp xếp các năm sinh bên trên phía trên theo lắp thêm từ thời gian tăng dần: -624

Bài 110 Ôn tập cmùi hương 2 Toán số học Trong các câu dưới đây, câu nào đúng, câu làm sao sai? Cho ví dụ minch họa so với các câu saia) Tổng của nhì số nguyên lòng là một số ngulặng âm

b) Tổng của nhì số nguim dương là một trong những nguyên ổn dương

c) Tích của hai số nguan tâm là một số trong những nguan tâm.

d) Tích của hai số ngulặng dương là một trong những nguim dương.

a) Đúng; b) Đúng c) Sai ví dụ (-3).(-2) = 6; d) Đúng

Bài 111 trang 99. Tính các tổng sau:

a) < (-13) +(-15)> +(-8)

b) 500 – (-200) – 210 – 100

c) –( -129) + (-119) –301 +12

d) 777 – (-111) –(-222) +20

Đáp án: a) < (-13) +(-15)> +(-8) = (-28)+(-8) = -36

b) 500 – (-200) – 210 – 100 = 500+200 – 210 – 100 = 700 – 210 – 100=490 – 100 = 390

c) –( -129) + (-119) –301 +12= 129 – 119 – 301 +12 =10 +12 –301 = 22 – 301 = ( – 279)


d) 777 – (-111) –(-222) +20 = 777+111+222+đôi mươi = 1020

Bài 112 trang 99. Đố vui: Quý Khách Điệp đang tìm được nhị số ngulặng, số đầu tiên (2a) bằng nhì lần số thứ hai (a) mà lại số thứ 2 trừ đi 10 lại ngay số đầu tiên trừ đi 5 ( tức là a-10 =2a -5). Hỏi sẽ là nhì số nào?

Theo bài xích ra ta có:

a – 10 =2a – 5 ⇔ 2a – a = 5 – 10 ⇔ a = -5

Vậy 2a = 2.(-5) = -10

Vậy số đầu tiên là -10; số thứ 2 là -5.

Bài 113.

Xem thêm: BiếN ChứNg VĩNh ViễN Do Chấn Thương Sọ Não Có Nguy Hiểm Không

*

Đố: Hãy điền những số 1;-1;2;-2;3;-3 vào những ô trống nghỉ ngơi hình vuông vắn (mỗi số vào một ô) làm thế nào để cho tổng tía số bên trên từng chiếc, từng cột hoặc từng đường chéo những cân nhau.

*

Tổng tất cả 9 số làm việc 9 ô của hình vuông vắn là:

1+(-1)+2+(-2)+3+(-3)+4+0+5 = 9

⇒Tổng ba số bên trên từng mẫu, từng cột, từng mặt đường chéo cánh là: 9:3 = 3

Do đó:

c = 3-(5+0) = -2 ; e = 3-<4+(-2)> = 1; a = 3-(1+0) = 2;

g = 3-(4+0) = -1; b = 3-<1+(-1)> = 3; d = 3-(2+4) = -3

23-2
-315
4-10

Bài 114 trang 99 – Ôn tập chương thơm 2. Liệt kê và tính tổng toàn bộ các số nguyên x thỏa mãn:


a) -8

Bài 115. Tìm a ∈ Z, biết:a) |a| = 5; b) |a| = 0; c) |a| = -3;d) |a| = |-5|; e) -11|a| = -22

Đáp án: a) |a| = 5 ⇒ a = ±5b) |a| = 0 ⇒ a = 0c) |a| = -3 Không có số a như thế nào thỏa mãn nhu cầu vày |a| ≥ 0d) |a| = |-5| ⇒ a = ±5e) -11.|a| = -22 ⇒|a| = 2 ⇒ a =±2

Bài 116. Tính:

a) (-4).(-5).(-6);

b) (-3+6).(-4);

c)(-3-5).(-3+5);

d)(-5-13):(-6)

Đáp án: a) (-4).(-5).(-6) = (-120)

b) Cách 1: (-3+6).(-4)= 3.(-4) = (-12) Cách 2: = (-3).(-4)+ 6.(-4) = 12-24 = -12

c) (-3-5).(-3+5)= (-8).2 = -16

d) (-5-13):(-6)= (-18): (-6) = 3

Bài 117. Tính:

a) (-7)3.24

b) 54.(-4)2

Giải: a) (-7)3.24 = (-343).16 = -5488b) 54.(-4)2 = 625.16 =10000

Bài 118 Tân oán 6. Tìm số ngulặng x, biết:a) 2x -35 =15; b) 3x +17 =2; c) |x-1| = 0

a) 2x -35 = 152x = 15+352x = 50x = 50:2x = 25b) 3x + 17 = 23x = 2 – 173x = -15x = -5c) |x-1| = 0 x =1

Bài 119. Tính bởi hai cách:

a) 15.12-3.5.10;

b) 45-9.(13+5);

c) 29.(19-13) -19.(29-13)

Giải: a)15.12-3.5.10 = 180-150 = 30 (phương pháp 1)

15.12-3.5.10 = 15.12-15.10 = 15.(12-10)= 15.2 = 30(bí quyết 2)

b) 45-9.(13+5)= 45-9.18= 45-162= -117 (Cách 1)

c) 29.(19-13) -19.(29-13) =29.6 -19.16 = 174 – 304 = -130 (biện pháp 1)

29.(19-13)-19.(29-13) = 29.19-29.13-19.29+19.13 = 29.19-19.29-29.13+19.13 = 0-(29.13-19.13)= 0-((29-19).13)=0-(10.13) = 0-130 = -130 (biện pháp 2)

Bài 1trăng tròn. Cho nhị tập hợp: A =3;-5;7; B =-2;4;-6;8a) Có từng nào tích ab( với a ∈ A và b ∈ B) được tạo thành?b) Có từng nào tích lớn hơn 0; bao nhiêu tích bé dại hơn 0?c) Có bao nhiêu tích là bội của 6?d) Có từng nào tích là ước của 20?

Giải: a) Có 12 tích a.bb) Có 6 tích to hơn 0; 6 tích bé dại hơn 0.c) Có 6 tích là bội của 6 là : -6;12;-18;24;30;-42d) Có 2 tích là Ước của 20 là: 10; -20

Bài 121 trang 100. Đố: hãy điền những số nguyên tương thích vào những ô trống tiếp sau đây làm thế nào cho tích của tía số sống tía ô ngay tức thì nhau đều bởi 120: