- Chọn bài -Bài 1: Msinh hoạt rộng tư tưởng phân sốBài 2: Phân số bằng nhauBài 3: Tính hóa học cơ bạn dạng của phân sốBài 4: Rút ít gọn gàng phân sốLuyện tập trang 15Bài 5: Quy đồng mẫu mã những phân sốLuyện tập trang 19Bài 6: So sánh phân sốBài 7: Phxay cùng phân sốBài 8: Tính chất cơ phiên bản của phnghiền cùng phân sốLuyện tập trang 29Bài 9: Phnghiền trừ phân sốLuyện tập trang 34Bài 10: Phép nhân phân sốBài 11: Tính chất cơ bạn dạng của phxay nhân phân sốLuyện tập trang 40Bài 12: Phép phân chia phân sốLuyện tập trang 43Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trămLuyện tập trang 47Luyện tập trang 48Bài 14: Tìm cực hiếm phân số của một trong những cho trướcLuyện tập trang 52Bài 15: Tìm một số trong những biết giá trị một phân số của nóLuyện tập trang 55Bài 16: Tìm tỉ số của nhị sốLuyện tập trang 59Bài 17: Biểu vật phần trămÔn tập cmùi hương 3 (Câu hỏi - Bài tập)Ôn tập thời điểm cuối năm phần số học

Mục lục

Câu hỏi ôn tập chương 3 – phần Số học

Xem tổng thể tài liệu Lớp 6: tại đây

Sách giải toán thù 6 Ôn tập cmùi hương 3 (Câu hỏi – Bài tập) giúp đỡ bạn giải các bài xích tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán thù 6 sẽ giúp chúng ta tập luyện tài năng suy đoán hợp lí cùng đúng theo xúc tích, sinh ra năng lực vận dụng kết thức toán thù học tập vào cuộc sống với vào các môn học tập khác:

Câu hỏi ôn tập chương thơm 3 – phần Số học

1.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 3 toán 6

Viết dạng tổng thể của phân số. Cho ví dụ một phân số nhỏ tuổi rộng 0, một phân số bằng 0, một phân số lớn hơn 0 tuy thế bé dại rộng 1, một phân số lớn hơn 1.

Trả lời

*

2. Thế làm sao là hai phân số bằng nhau? Cho ví dụ.

Trả lời

*

3. Phát biểu đặc điểm cơ phiên bản của phân số. Giải mê say vì sao ngẫu nhiên phân số nào thì cũng viết dưới dạng một phân số với mẫu dương.

Trả lời

Tính chất cơ bản của phân số:

– Nếu ta nhân cả tử cùng mẫu mã của một phân số cùng với thuộc một vài nguyên ổn khác 0 thì ta được một phân số bởi phân số vẫn mang lại.

*

– Nếu ta phân tách cả tử cùng mẫu mã của một phân số sẽ đến cùng một ước bình thường của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đang mang đến.


*

4. Muốn nắn rút ít gọn phân số ta làm như nào? Cho ví dụ.

Trả lời

Qui tắc: Muốn rút ít gọn một phân số ta chia cả tử và chủng loại của bọn chúng cho 1 ước thông thường (không giống 1 với -1) của bọn chúng.

*

5. Thế làm sao là phân số về tối giản? Cho ví dụ.

Trả lời

Định nghĩa: Phân số về tối giản (tuyệt phân số không rút gọn gàng được nữa) là phân số nhưng mà tử cùng chủng loại chỉ tất cả ước bình thường là 1 trong cùng -1.

*

6. Phát biểu luật lệ quy đồng mẫu mã các phân số.

Trả lời

Quy tắc: Muốn quy đồng mẫu mã các phân số cùng với mẫu dương ta có tác dụng nlỗi sau:

Bước 1: Tìm một bội bình thường của các mẫu mã (hay là BCNN) để gia công chủng loại chung.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của từng mẫu mã (bằng cách phân tách mẫu thông thường của từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử với mẫu mã của mỗi phân số với thừa số prúc khớp ứng.

7. Muốn nắn so sánh nhị phân số không thuộc chủng loại nếu như ta làm cho như nào? Cho ví dụ.

Trả lời

Quy tắc: Muốn so sánh nhị phân số ko thuộc mẫu mã ta viết chúng dưới dạng nhị phân số bao gồm và một mẫu dương rồi đối chiếu những tử cùng với nhau: Phân số nào có tử bự hơn vậy thì to hơn.


*

8. Phát biểu phép tắc cùng nhì phân số trong trường hợp:


a) Cùng mẫu mã ; b) Không thuộc mẫu

Trả lời

a) Cộng hai phân số cùng mẫu

Quy tắc: Muốn nắn cùng nhì phân số cùng chủng loại ta cộng các tử với giữ nguyên mẫu

*

b) Cộng hai phân số không thuộc mẫu

Quy tắc: Muốn nắn cộng nhị phân số không thuộc mẫu ta viết bọn chúng bên dưới dạng nhì phân số và một chủng loại rồi cộng những tử và giữ nguyên mẫu mã phổ biến.

*

9. Phát biểu những đặc thù cơ bản của phnghiền cùng phân số.

Trả lời

Phnghiền cùng phân số tất cả những đặc thù cơ bản sau:


*

10. a) Viết số đối của phân số

*

b) Phát biểu luật lệ trừ hai phân số.

Trả lời

*

11. Phát biểu phép tắc nhân hai phân số.

Trả lời

Quy tắc: Muốn nắn nhân nhị phân số ta nhân các tử cùng nhau và nhân những chủng loại cùng với nhau:


*

12. Phát biểu những tính chất cơ bản của phxay nhân phân số?

Trả lời

Phnghiền nhân phân số gồm các tính chất cơ bản sau:

*

13. Viết số nghịch hòn đảo của phân số a/b (a,b ∈Z , a ≠ 0, b ≠ 0)

Trả lời

*

14. Phát biểu qui tắc phân tách phân số đến phân số.

Trả lời

Quy tắc: Muốn phân chia một phân số cho một phân số ta nhân số bị chia cùng với số nghịch đảo của số phân tách.


*

15. Cho ví dụ về láo số. Thế nào là phân số thập phân? Số thập phân? Cho ví dụ. Viết phân số 9/5 dưới dạng hỗn số, phân số thập phân, số thập phân, Tỷ Lệ cùng với ký kết hiệu %.

Trả lời

*

– Số thập phân bao gồm nhì phần:

+ Phần số nguyên ổn viết phía bên trái vết phẩy

+ Phần thập phân viết mặt bắt buộc lốt phẩy

+ Số chữ số thập phân thông qua số chữ số 0 sinh hoạt mẫu mã của phân số thập phân

*

Bài 154 (trang 64 SGK Tân oán 6 tập 2): Cho phân số x/3 . Với giá trị ngulặng làm sao của x thì ta có:

*

Lời giải:

*

*

Bài 155 (trang 64 SGK Toán thù 6 tập 2): Điền số tương thích vào ô vuông:

*

Lời giải:

*

Bài 156 (trang 64 SGK Tân oán 6 tập 2): Rút gọn:

*

Lời giải:

*

Bài 157 (trang 64 SGK Toán 6 tập 2): Viết những số đo thời gian sau đây cùng với đơn vị chức năng là giờ:

15 phút; 45 phút; 78 phút; 150 phút ít.

Lời giải:

Gợi ý: Làm theo hướng dẫn trong sgk Toán thù 6 Tập 2, đem số phút ít phân chia mang đến 60.

*

Bài 158 (trang 64 SGK Toán thù 6 tập 2): So sánh nhì phân số:

*

Lời giải:

*
*

Bài 159 (trang 64 SGK Toán thù 6 tập 2)
: Các phân số sau đây được thu xếp theo một quy phép tắc. Hãy qui đồng mẫu những phân số nhằm tìm kiếm quy hình thức đó rồi điền tiếp vào nơi trống một phân số ưng ý hợp:

*

Lời giải:

*
*

Bài 160 (trang 64 SGK Toán 6 tập 2)
: Tìm phân số a/b bằng phân số 18/27 hiểu được ƯCLN (a, b) = 13.

Lời giải:

Ta có:

*
là phân số buổi tối giản.

Vậy phân số tối giản của phân số

*

Mà ƯCLN(a ; b) = 13 cần ta có:

*

a : 13 = 2 ⇒ a = 26.

b : 13 = 3 ⇒ b = 39.

Vậy phân số đề nghị tìm kiếm là

*

Bài 161 (trang 64 SGK Tân oán 6 tập 2): Tính quý giá của biểu thức:

*

Lời giải:

*

Bài 162 (trang 65 SGK Toán 6 tập 2): Tìm x, biết:

*

Lời giải:

*
*

Bài 163 (trang 65 SGK Toán 6 tập 2)
: Một siêu thị bán 356,5m vải tất cả hai các loại vải hoa cùng vải vóc Trắng. Biết số vải vóc hoa bởi 78,25% số vải white. Tính số mét vải vóc từng một số loại.

Lời giải:


Đặt số mét vải vóc white là a(m).

Số vải hoa bằng 78,25% số vải vóc trắng. Vậy số vải hoa bằng : a . 78,25% (mét).

Tổng số vải vóc hoa và vải white tính theo a là :

a + a . 78,25% = a . 100% + a . 78,25% = a . 178,25% (mét).

Ta bao gồm : 178,25% của a ứng cùng với 356,5m

Do đó:

*

Vậy siêu thị gồm 200m vải vóc Trắng với 356,5 – 200 = 156,5 m vải hoa

Bài 164 (trang 65 SGK Toán thù 6 tập 2): khi trả chi phí tải một cuốn nắn sách theo đúng giá bán bìa, Oanh được cửa hàng trả lại 1200đ vị đã có được tặng ngay 10%. Vậy Oanh đã mua cuốn sách với giá bao nhiêu?

Phân tích đề

Đây là dạng bài bác Tìm một trong những biết quý hiếm một phân số của nó. Bài toán có thể được hiểu là: Tìm giá chỉ cuốn sách biết 10% giá cuốn sách đó bởi 1200đ.

Lời giải:

Vì 10% giá bán cuốn sách kia tương ứng với 1200đ đề nghị ta có mức giá cuốn sách là:

1200 : 10% = 1200 : 10/100 = 12 000đ

Vậy Oanh sẽ thiết lập sách cùng với giá:

12 000 – 1200 = 10 800đ

Bài 165 (trang 65 SGK Toán thù 6 tập 2): Một fan gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí 2 triệu đồng tính ra mỗi tháng được lãi 11200d. Hỏi tín đồ ấy đã gửi tiết kiệm ngân sách với lãi suất vay từng nào Xác Suất một tháng?

Lời giải:

Vốn 2 triệu VND một mon 11200 đồng

Vậy lãi suất một mon là:

*

Vậy lãi suất vay là 0,56%

Bài 166 (trang 65 SGK Tân oán 6 tập 2): Học kì I số học sinh giỏi củaD bằng 2/7 số học sinh còn lại. Sang học kỳ II số học viên giỏi tăng lên 8 bạn (số học sinh ko đổi) yêu cầu số học viên xuất sắc bởi 2/3 số học sinh sót lại. Hỏi trong học kỳ ID bao gồm từng nào học viên giỏi?

Lời giải:

Giả sử lớp bao gồm a học sinh.

+ Học kì I:

Số học viên giỏi = 2/7 số học viên sót lại.

Suy ra số học sinh sót lại = 7/2 số HSG.

Số học sinh cả lớp = số học viên tốt + số học sinh còn sót lại

Do đó a = số HSG + 7/2 số HSG = (1+7/2) số HSG = 9/2 số HSG.

Suy ra số HSG = 2/9 . a

+ Học kì II tương tự như nlỗi học tập kì I ta được:

Số HSG = 2/5 . a

+ Số HSG kì II rộng số HSG kì I là:

*

Mà theo đề bài: số HSG kì II hơn số HSG kì I là 8 học tập sinh

*

+ Vậy trong học kì I,D tất cả số học sinh xuất sắc bằng

*

Bài 167 (trang 65 SGK Toán 6 tập 2): Đố: Đố em lập được một đề tân oán mà khi sử dụng máy tính xách tay tiếp thu tín đồ ta giải đang bnóng liên tiếp nlỗi sau:

Lời giải:

Bài toán thù là: Một lớp gồm 50 học sinh. Kết quả xếp nhiều loại văn hóa truyền thống thời điểm cuối năm gồm số học viên xếp một số loại giỏi, hơi, vừa phải, yếu hèn thứu tự chiếm phần 30%, 40%, 22% với 8% số học sinh cả lớp. Tính số học sinh từng nhiều loại.

Xem thêm: Mẫu Báo Cáo Thực Hành Đo Cường Độ Dòng Điện Và Hiệu Điện Thế Đối Với Đoạn Mạch Nối Tiếp

Bài 167 (trang 65 SGK Toán thù 6 tập 2): Đố: Đố em lập được một đề tân oán nhưng khi sử dụng máy tính tiếp thu người ta giải sẽ bấm liên tiếp nlỗi sau:

Lời giải:

Bài toán là: Một lớp gồm 50 học viên. Kết trái xếp các loại văn hóa cuối năm gồm số học sinh xếp loại giỏi, tương đối, vừa phải, yếu theo lần lượt chiếm 30%, 40%, 22% với 8% số học viên cả lớp. Tính số học sinh từng loại.