Xem Nhanh

Giới thiệu về sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mớiLink tải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới PDF Câu Hỏi Thường Gặp Khi Download Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới

Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới được chuẩn hóa theo khung chương trình Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, giúp người học rèn luyện và phát triển toàn diện các kĩ năng cơ bản nghe, nói, đọc viết bằng giọng phát âm chuẩn. Hôm nay, nhansugioi.com sẽ giới thiệu đến bạn bài viết “Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới . Cùng theo dõi nhé!


Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới

Giới thiệu về sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới

Bộ sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới (sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 thí điểm) là bộ sách dạy học tiếng Anh theo chương trình 2020 được NXB Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn dựa trên chương trình Tiếng Anh cấp trung học cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới được biên soạn theo định hướng giúp học sinh giao tiếp, bằng cách sử dụng ngữ liệu (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) để phát triển năng lực giao tiếp bằng Tiếng Anh thông qua bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.

Sách tiếng Anh lớp 8 mới (Tập 1, Tập 2), nội dung sách gồm có 12 Unit và bài tập. Ngoài ra, sách còn được kèm file nghe tiếng Anh lớp 8 mới (CD1+ CD2) tương ứng với từng nội dung trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mới.

Mục lục trong Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới:

Unit 1: Leisure Activities – Hoạt động giải tríGetting started trang 6 Unit 1 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiA Closer Look 1 trang 8 Unit 1 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiGrammar Unit 1 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mớiA Closer Look 2 trang 9 Unit 1 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiCommunication trang 11 Unit 1 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiSkills 1 trang 12 Unit 1 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiSkills 2 – Unit 1 trang 13 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiLooking Back – Unit 1 trang 14 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiProject – trang 15 Unit 1 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 chương trình mớiVocabulary – Phần từ vựng – Unit 1 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiUnit 2: Life In The Countryside – Cuộc sống ở miền quêGetting started trang 16 Unit 2 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiA Closer Look 1 trang 18 Unit 2 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiGrammar – Unit 2 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 chương trình mớiA Closer Look 2 trang 19 Unit 2 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiCommunication trang 21 Unit 2 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiSkills 1 trang 22 Unit 2 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiSkills 2 trang 23 Unit 2 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 chương trình mớiLooking Back trang 24 Unit 2 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiProject trang 25 Unit 2 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiVocabulary – Phần từ vựng – Unit 2 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiUnit 3: Peoples of Viet Nam – Các dân tộc Việt NamGetting started trang 26 Unit 3 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiA Closer Look 1 trang 28 Unit 3 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiGrammar Unit 3 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 chương trình mớiA Closer Look 2 trang 29 Unit 3 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiCommunication trang 31 Unit 3 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiSkills 1 trang 32 Unit 3 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiSkills 2 trang 33 Unit 3 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 chương trình mớiLooking Back trang 34 Unit 3 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiProject trang 35 Unit 3 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mớiVocabulary – Phần từ vựng – Unit 3 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiReview 1 (Unit 1 – 2 – 3) sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 chương trình mớiReview 1 – Language trang 36 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiReview 1 – Skills trang 37 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiUnit 4: Our Customs And Traditions – Phong tục và truyền thống của chúng taGetting started trang 38 Unit 4 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiA Closer Look 1 trang 40 Unit 4 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiGammar Unit 4 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiA Closer Look 2 trang 41 Unit 4 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mớiCommunication trang 43 Unit 4 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiSkills 1 trang 44 Unit 4 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiSkills 2 trang 45 Unit 4 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mớiLooking Back trang 46 Unit 4 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiProject trang 47 Unit 4 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiVocabulary – Phần từ vựng – Unit 4 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới
*
Unit 4 trong sách sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mớiUnit 5: Festivals In Viet Nam – Lễ hội ở Việt NamGetting started trang 48 Unit 5 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiA Closer Look 1 trang 50 Unit 5 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiGrammar Unit 5 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mớiA Closer Look 2 trang 51 Unit 5 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiCommunication trang 53 Unit 5 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiSkills 1 trang 54 Unit 5 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiSkills 2 trang 55 Unit 5 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mớiLooking Back trang 56 Unit 5 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiProject trang 57 Unit 5 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mớiVocabulary – Phần từ vựng – Unit 5 Tiếng Anh 8 mớiUnit 6: Folk Tales – Truyện dân gianGetting started trang 58 Unit 6 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiA Closer Look 1 trang 60 Unit 6 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiGrammar Unit 6 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mớiA Closer Look 2 trang 61 Unit 6 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiCommunication trang 63 Unit 6 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiSkills 1 trang 64 Unit 6 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiSkills 2 trang 65 Unit 6 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mớiLooking Back trang 66 Unit 6 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiProject trang 67 Unit 6 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiVocabulary – Phần từ vựng – Unit 6 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiReview 2 (Units 4 – 5 – 6) sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiReview 2 – Language trang 68 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiReview 2 – Skills trang 69 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mớiUnit 7: Pollution – Ô nhiễmGetting started trang 6 Unit 7 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiA Closer Look 1 trang 8 Unit 7 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiA Closer Look 2 trang 9 Unit 7 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiCommunication trang 11 Unit 7 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiSkills 1 trang 12 Unit 7 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiSkills 2 trang 13 Unit 7 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mớiLooking Back trang 14 Unit 7 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiProject trang 15 Unit 7 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mớiVocabulary – Phần từ vựng – Unit 7 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiUnit 8: English Speaking Countries – Những quốc gia nói tiếng anhGetting started trang 16 Unit 8 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiA Closser Look 1 trang 18 Unit 8 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiA Closer Look 2 trang 19 Unit 8 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiCommunication trang 21 Unit 8 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiSkills 1 trang 22 Unit 8 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiSkills 2 trang 23 Unit 8 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mớiLooking Back trang 24 Unit 8 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiProject trang 25 Unit 8 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mớiVocabulary – Phần từ vựng – Unit 8 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiUnit 9: Natural Disasters – Thảm họa thiên nhiênGetting Started trang 26 Unit 9 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiA Closer Look 1 trang 28 Unit 9 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiA Closser Look 2 trang 29 Unit 9 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiCommunication trang 31 Unit 9 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiSkills 1 trang 32 Unit 9 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiSkills 2 trang 33 Unit 9 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mớiLooking Back trang 34 Unit 9 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiProject trang 35 Unit 9 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiGiải sách bài tập Unit 9 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mớiVocabulary – Phần từ vựng – Unit 9 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiReview 3 trang 36 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiLanguage (ngôn ngữ) – trang 36 Review 3 (Unit 7-8-9)Skills (kỹ năng) trang 37 Review 3 (Unit 7-8-9) sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
*
Unit 9 trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mớiUnit 10: Communication – Giao TiếpGetting Started trang 38 Unit 10 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiA Closer Look 1 trang 40 Unit 10 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mớiA Closer Look 2 trang 41 Unit 10 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiCommunication trang 43 Unit 10 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiSkills 1 trang 44 Unit 10 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiSkills 2 trang 45 Unit 10 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mớiLooking Back trang 46 Unit 10 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiProject trang 47 Unit 10 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiGiải sách bài tập Unit 10 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mớiVocabulary – Phần từ vựng – Unit 10 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiUnit 11: Science And Technology – Khoa học và công nghệGetting Started trang 48 Unit 11 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiA Closer Look 1 trang 50 Unit 11 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiA Closer Look 2 trang 51 Unit 11 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiCommunication trang 53 Unit 11 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiSkills 1 trang 54 Unit 11 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mớiSkills 2 trang 55 Unit 11 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiLooking Back trang 56 Unit 11 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiProject trang 57 Unit 11 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiGiải sách bài tập Unit 11 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mớiVocabulary – Phần từ vựng – Unit 11 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mới
*
Unit 11 trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mớiUnit 12: Life On Other Planets – Cuộc Sống Trên Hành Tinh KhácGetting Started trang 58 Unit 12 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiA Closer Look 1 trang 60 Unit 12 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiA Closer Look 2 trang 61 Unit 12 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiCommunication trang 63 Unit 12 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiSkills 1 trang 64 Unit 12 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mớiSkills 2 trang 65 Unit 12 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiLooking Back trang 66 Unit 12 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiProject trang 67 Unit 12 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiGiải sách bài tập Unit 12 sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 chương trình mớiVocabulary – Phần từ vựng – Unit 12 sách giáo khoa Tiếng Anh 8 mớiReview 4 trang 68 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiLanguage trang 68 Review 4 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiSkills trang 69 Review 4 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mớiGiải sách bài tập Test yoursele 4 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 8 mới

Link tải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 8 mới PDF

https://drive.google.com/drive/folders/10JXqrjeJZJqqAJ_LBlLDaKDTM_Jpavw5

Hướng dẫn lấy mã giải nén file:Bước 2: Tìm kiếm từ khóa