*

*

Soạn bài: Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận ( ngắn nhất)

I. YẾU TỐ BIỂU CẢM TRONG VĂN NGHỊ LUẬN:

1.

Bạn đang xem: Soạn bài tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

a. Những từ ngữ biểu lộ tình cảm mãnh liệt của tác giả: “muốn hòa bình,phải nhân nhượng, càng lấn tới, quyết tâm cướp nước ta, thà hi sinh, nhất định không, phải hi sinh tới giọt máu cuối cùng, thắng lợi nhất định về dân tộc ta.”

- Những câu cảm thán có trong bài:

+ Hỡi đồng bào toàn quốc!

+ Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!

+ Không!Chúng ta thà hi sinh...không chịu làm nô lệ.

- Lời kêu gọi toàn dân kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn đều giống nhau ở chỗ sử dụng nhiều từ ngữ và câu văn giàu tình cảm.

b. Cả hai văn bản đều là văn bản nghị luận mà không phải văn bản biểu cảm vì:

- Cả hai văn bản không nhằm bộc lộ cảm xúc.

- Đều nêu quan điểm tác động vào mặt lí trí (buộc người đọc phải hiểu và phân tích lẽ phải, trái,đúng sai của một quan điểm,một ý kiến.)

c. Những câu văn ở đoạn 2 hay hơn đoạn 1 vì các ý trong câu giàu sức biểu cảm khi kết hợp với những từ ngữ bộc lộ tình cảm,thái độ của người viết.

- Tác dụng của yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận: sẽ có sức thuyết phục cao hơn,tác động đến người đọc mạnh mẽ hơn.

2. Để phát huy tác dụng cao nhất của yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận, ta cần:

+ Xác định luận cứ, luận điểm phải thật sự có sức biểu cảm cao.

Xem thêm: Phim Các Cách Quan Hệ Vợ Chồng Đúng Cách, Xem Video Quan Hệ Vợ Chồng

+ Không chỉ cần rung cảm,mà phải cần có tình cảm, cảm xúc thật trước những vấn đề mình trình bày.