Sóng ngang: là sóng trong những số ấy các thành phần của môi trường xấp xỉ theo phương thơm vuông góc với phương truyền sóng.

Bạn đang xem: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Sóng ngang truyền trong: Chất rắn và bề mặt chất lỏng.

Ví dụ: sóng cùng bề mặt nước, sóng bên trên sợi dây cao su.

Sóng dọc: là sóng trong các số ấy các phần tử của môi trường giao động theo pmùi hương trùng cùng với phương thơm truyền sóng.

Sóng dọc truyền trong: toàn bộ các môi trường xung quanh rắn, lỏng, khí.

Ví dụ: sóng âm, sóng bên trên một xoắn ốc.


*

Lúc sóng truyền qua, các phần tử của môi trường xung quanh chỉ dao động quanh vị trí cân bằng của chúng mà lại không vận động và di chuyển theo sóng, chỉ gồm trộn dao động của chúng được truyền đi.


Tại nguồn O: (u_0 = A_0cos(omega t))Tại M biện pháp O một khoảng (x m = m vDelta t) trên phương thơm truyền sóng: (u_M = Acosomega (t - Delta t).)
*

(u_M = Acosomega (t - dfracxv) = Acos2pi (dfractT - dfracxlambdomain authority ) m left( 1 ight))

Với (t ge x/v)

Pmùi hương trình (1) là phương trình của một sóng hình sin truyền theo trục x.

PT (1) là 1 hàm vừa tuần trả theo thời hạn, vừa tuần hoàn theo không gian.


*

- Biên độ của sóng (A): là biên độ xê dịch của một trong những phần tử của môi trường thiên nhiên tất cả sóng truyền qua.

- Chu kỳ sóng (T): là chu kỳ luân hồi dao động của một trong những phần tử của môi trường thiên nhiên sóng truyền qua.

- Tần số  (f): là đại lượng nghịch đảo của chu kỳ luân hồi sóng : (f=dfrac1T)

-Tốc độ truyền sóng (v):là vận tốc Viral giao động trong môi trường

Prúc thuộc vào thực chất của môi trường xung quanh truyền (tính bầy hồi cùng tỷ lệ môi trường): (v_R > m v_L > m v_K)Tốc độ truyền sóng khác vận tốc giao động của những thành phần thứ chất lúc sóng truyền qua.

- Cách sóng $lambdomain authority $: là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kỳ. (lambda = vT = dfracvf)

(Bước sóng l cũng là khoảng cách giữa nhị điểm ngay gần nhau duy nhất trên pmùi hương truyền sóng xấp xỉ cùng pha).

Xem thêm: Các Nhóm Thuốc Điều Trị Tăng Huyết Áp, Thuốc Điều Trị Tăng Huyết Áp

- Năng lượng sóng: Năng lượng sóng là năng lượng xê dịch của các thành phần của môi trường xung quanh tất cả sóng truyền qua. khi sóng cơ truyền càng xa mối cung cấp thì biên độ với năng lượng sóng càng giảm

Đối với sóng tương truyền xuất phát từ một nguồn điểm:

+ Trong không gian thì năng lượng sóng trải ra bên trên những phương diện cầu bao gồm bán kính tăng đột biến cần tích điện giảm tỉ trọng với bình pmùi hương quãng mặt đường truyền sóng

+ Trong mặt phẳng thì năng lượng sóng trải ra bên trên các con đường tròn có nửa đường kính tăng ngày một nhiều đề xuất năng lượng sóng sút tỉ lệ thành phần cùng với quãng con đường truyền sóng

+ khi sóng chỉ truyền theo một phương thơm trên một con đường thẳng (vào trường hợp lí tưởng), thì năng lượng của sóng không trở nên bớt cùng biên độ sóng sinh hoạt các điểm sóng truyền cho tới là tương đồng, nghĩa là biên độ xê dịch của phần lớn phần tử mà lại sóng truyền cho tới là tương đồng.