Câu hỏi :Sự tạo nên đột biến gene phụ thuộc vào

A.cường độ, liều lượng, loại tác nhân tạo đột biến với đặc điểm cấu trúc của gen.

Bạn đang xem: Sự phát sinh đột biến gen phụ thuộc vào

B.sức đề kháng của từng cơ thể.

C.mối quan lại hệ giữa kiểu gene, môi trường cùng kiểu hình.

D.điều kiện sống của sinh vật.

Lời giải

Đáp án đúng:A

Sự tạo ra đột biến gene phụ thuộc vào : cường độ, liều lượng, loại tác nhân tạo đột biến và đặc điểm cấu trúc của gene.

*

Tìm hiểu thêm về đột biến gen

I. Khái niệm đột biến gen

- Đột biến gen là những biến đổi nhỏ xảy ra vào cấu trúc của gen. Những biến đổi này thường tương quan đến 1 cặp nuclêôtit (đột biến điểm) hoặc 1 số cặp nuclêôtit.

- Trong tự nhiên, các gene đều gồm thể bị đột biến nhưng với tần số thấp (10-6– 10-4). Nhân tố môi trường gây nên đột biến gọi là tác nhân gây đột biến. Các cá thể có đột biến đã biểu hiện thành kiểu hình là thể đột biến.

- Đột biến ren làm cho cố gắng đổi cấu trúc của ren từ đó tạo ra alen mới so với dạng ban đầu.ví dụ: Ở ruồi giấm gen A qui định mắt đỏ, sau khi bị đột biến tạo thành gene a qui định mắt trắng

II.Nguyên nhân với cơ chế tạo nên đột biến.


1. Nguyên ổn nhân

- Do những sai sót ngẫu nhiên vào phân tử ADN xảy ra trong quá trình tự nhân đôi của ADN.

- Tác động của những tác nhân vật lí, hóa học và sinch học của môi trường.

- Đột biến bao gồm thể tạo ra vào điều kiện tự nhiên tuyệt bởi nhỏ người tạo ra (đột biến nhân tạo)2. Cơ chế gây ra đột biến gen

a.Sự kết cặp không đúng vào tái bản ADN:

- Các bazơ nitơ thường tồn tại 2 dạng cấu trúc: dạng thường với dạng hiếm. Các dạng hiếm có những vị trí liên kết hidro bị núm đổi tạo nên chúng kết cặp ko đúng trong tái bản có tác dụng tạo nên đột biến gen

Ví dụ:Guanin dạng hiếm (G*) kết cặp với timin trong tái bản gây biến đổi vắt thế G –XàT-A

- Sai hỏng ngẫu nhiên: TD liên kết giữa carbon số 1 của đường pentozơ cùng ađenin ngẫu nhiên bị đứt→đột biến mất adenin.

b.Tác động của các tác nhân khiến đột biến:

- Tác nhân vật lí: tia tử ngoại (tạo ra 2 phân tử timin ở thuộc 1 mạch ADN→đột biến gen)

- Tác nhân hóa học: chất 5-brom uraxin (5BU) là chất đồng đẳng của timin gây biến đổi cầm thế A-T→G-X

- Tác nhân sinc học: Virus viêm gan khôn cùng vi B, virus Herpes …→đột biến gen.

III.Hậu quả với ý nghĩa của đột biến gene.

1. Hậu quả

- Đa số ĐB gen (Đbđiểm) tạo hại, 1 số gồm thể trung tính (vô hại) hoặc tất cả lợi mang lại thể ĐB.

+ ĐB đồng nghĩa: vô hại

+ ĐB sai nghĩa làm cho gắng đổi chức năng của protein:

Theo hướng gồm lợiTheo hướng gồm hại

- Mức độ khiến hại của ĐB phụ thuộc vào đk môi trường cũng như tổ hợp gen .

Ví dụ: ĐB gen kháng thuốc trừ sâu ở côn trùng. Trong đk môi trường không tồn tại thuốc trừ sâu thì bao gồm hại bởi vì làm cho cơ thể phân phát triển yếu, nhưng vào đk bao gồm thuốc trừ sâu thì lại trở thành có lợi vì chưng chống được thuốc có tác dụng cơ thể phân phát triển tốt hơn.

Xem thêm: Bị Nóng Trong Người Nên Ăn Gì Cho Mát & Giải Nhiệt Nhanh, 9 Loại Đồ Uống Thanh Nhiệt Cơ Thể

2. Vai trò và ý nghĩa của đột biến gen

- Cung cấp ngulặng liệu mang lại quy trình tiến hóa với chọn giống bởi tạo ra nhiều alen mới (qui định kiểu hình mới)

- Đột biến giao tử: phân phát sinhvào giảm phân tạo giao tử, qua thụ tinch sẽ đi vào hợp tử

+ Đột biếngen trội: sẽ được biểu hiện thành kiểu hình tức thì ở cơ thể đột biến

+ Đột biếngen lặn: biểu hiện thành kiểu hình ở trạng thái đồng hợp tử lặn (aa)vd: bệnh bạch tạng

+ Đột biếntiền phôi: đột biến xảy ra ở những lần phân bào đầu tiên của hợp tử tồn tại vào cơ thể và truyền lại cho thế hệ sau qua sinc sản hữu tính

- Đột biếnxoma: xảy ra trong nguim phân ở tế bào sinc dưỡng, sẽ được nhân lên với biểu hiện ở một tế bào hoặc cơ quan nào đó (ví dụ: cành bị đột biến nằm trên cây bình thường vì đột biến xoma ở đỉnh sinh trưởng). Đột biến xoma ko thể di truyền qua sinch sản hữu tính.