*

*

Cánh chyên ổn chủ quyền - Tuần 6

Tiếng Việt lớp 5: Tập đọc. Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai

*

Câu 1 (trang 55 sgk Tiếng Việt lớp 5)

Dưới chế độ A-pác-tnhị, người dân domain authority đen bị đối xử như thế nào?

Lời giải

Dưới chế độ A-pác-tnhị người dân domain authority đen bị đối xử tồi tệ, cực kỳ bất công. Họ phải làm cho những công việc nặng nhọc, bẩn thỉu nhưng bị trả lương thấp, bị phân biệt phải sống, chữa bệnh cùng làm cho việc ở những khu riêng biệt biệt

Câu 2 (trang 55 sgk Tiếng Việt lớp 5)

Người dân Nam Phi đã làm gì để xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc?

Lời giải

Để xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc, người dân Nam Phi đã đứng lên đòi bình đẳng. Họ đã đấu tnhóc con dũng cảm với bền bỉ để đi đến thắng lợi.

Bạn đang xem: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai

Câu 3 (trang 55 sgk Tiếng Việt lớp 5)

Theo em, bởi vì sao cuộc đấu tranh mãnh chống chế độ A-pác-tnhì được đông đảo mọi người trên thế giới ủng hộ?

Lời giải

Cuộc đấu tranh ma chống chế độ A-pác-tnhì được đông đảo mọi người trên thế giới ủng hộ vì đây là cuộc đấu tnhóc con bởi vì chủ yếu nghĩa, vì chưng một thế giới văn minh nhưng ở đó mọi người đều có quyền bình đẳng, tự vị với dân chủ.

Câu 4 (trang 55 sgk Tiếng Việt lớp 5)

Hãy giới thiệu về vị Tổng thống đầu tiên của nước Nam Phi mới.

Xem thêm: Bà Bầu 3 Tháng Đầu Có Nên Ăn Thịt Chó "Không"? ? Thịt Chó Có Tốt Cho Bà Bầu Không

Lời giải

Ông Nen-xơn Man-đê-la sinh năm 1918 là luật sư da đen đã bị bao gồm quyền Nam Phi xử tầy phổ biến thân năm 1964 vị đấu ttrẻ ranh chống chế đô a-pác-thai. Ông được trả tự do năm 1994 với được bầu làm Tổng thống. Ông còn được nhận giải Nô-ben bởi vì độc lập.