BÁO CÁO THỰC HÀNH: NGHIỆM LẠI LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT

Họ và thương hiệu học sinh: ………………………………….

Bạn đang xem: Thực hành nghiệm lại lực đẩy ác-si-mét

Lớp: …………………………….

1. Trả lời câu hỏi:

Câu C4 trang 53 VBT Vật Lí 8:

Lời giải:

Công thức tính lực đẩy Ác-si-mét là:FA= d.V

Trong đó:d là trọng lượng riêng biệt của chất lỏng, đơn vị: N/m3, V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ, đơn vị: m3.

Câu C5 trang 53 VBT Vật Lí 8:Muốn kiểm chứng độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét cần phải đo những đại lượng sau:

Lời giải:

a)Độ lớn lực đẩy Ác-si-mét (FA)

b)Trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (PN)

2. Kết quả đo lực đẩy Ác-si-mét

BẢNG 11.1

Lần đo

Trọng lượng Phường của vật (N)

Hợp lực F của trọng lượng và lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật lúc vật được nhúng chìm trong nước (N)

Lực đẩy Ác-si-mét: FA= P – F (N)

11,50,70,8
21,60,80,8
31,50,80,7

Kết quả trung bình:

*

3. Kết quả đo trọng lượng của phần nước có thể tích bằng thể tích của vật

BẢNG 11.2

Lần đo

Trọng lượng P1(N)

Trọng lượng P2(N)

Trọng lượng phần nước bị vật chiếm chỗ: PN= P2– P1(N)

111,70,7
211,80,8
30,91,80,9
*

4. Nhận xét kết quả đo cùng đúc rút kết luận

+ Kết quả đo tất cả không đúng số, vì chưng có những sai sót trong quá trình đo, hoặc do đọc không đúng giá bán trị lực kế.

Xem thêm: Ðối Phó Chứng Nổi Mẩn Quanh Miệng Bé Nổi Mẩn Đỏ Quanh Miệng Bé

+ Kết luận: Nếu bỏ qua không đúng số vào quy trình đo thì lực đẩy Ác-si-mét có độ lớn bằng trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.