Look at the pictures, và then answer the questions. (Nhìn vào các hình, với tiếp nối trả lời các câu hỏi).

Bạn đang xem: Unit 10


Before

BEFORE YOU READ 

Look at the pictures, & then answer the questions.

(Nhìn vào các hình, cùng tiếp đến vấn đáp những câu hỏi.)

*

1. Have sầu you ever visited a zoo or a forest?

(quý khách hàng vẫn bao giờ mang lại thăm một vườn trúc hay như là 1 khu rừng chưa?)

2. What animals are you interested in? Why?

(quý khách hàng phù hợp động vật gì? Tại sao?)

3. Do you need to lớn protect animals forests?

(Quý Khách có yêu cầu bảo đảm rừng động vật không?)

Lời giải chi tiết:

1. Yes. I visited a zoo once when I was in Ho Chi Minc City in 1970.

(Có. Tôi cho thăm vườn cửa thụ một lượt Khi tôi làm việc Thành phố HCM vào khoảng thời gian 1970.)

2. I"m interested in wild animals such tigers, lions or brown bears,... because these animals are at risk of being extinct.

(Tôi quan tâm cho những loài động vật hoang dã hoang dã nhỏng hổ, sư tử hoặc đa số con gấu màu nâu, ... bởi vì hầu hết loài vật này có nguy cơ bị xuất xắc chủng.)

3. Yes. I think we should protect animals và forests, because if we vì chưng not, they will disappear in the near future.

(Có. Tôi nghĩ về họ cần đảm bảo động vật hoang dã với rừng, cũng chính vì còn nếu như không, bọn chúng sẽ mất tích sau đây ngay sát.)


While

WHILE YOU READ 

Read the paragraphs, & then do the tasks that follows.

(Đọc các đoạn vnạp năng lượng, cùng tiếp nối có tác dụng bài bác tập theo sau.)

A. The loss of forest is destroying the earth’s plant and animal variety. Scientists say about 5,000 species of plants & animals arc eliminated each year. This is especially worrying as many of those plants & animals could be used as medicines against cancer, AIDS, heart disease & many other sicknesses. We may never know the true cost of this destruction.

B. Man and most animals need a constant supply of water khổng lồ live sầu. Farmers need water for their crops. Hydroelectric dams hold baông chồng needed water và provide power for homes và industries. Frees, grasses, và other plant life play an important part in the natural circulation of water, và thus help conserve sầu it. Without plants, most water would run off as soon as it falls, taking away valuable soil. Rapid run-off would cause frequent floods và leave little water during dry seasons.

C. These days it is impossible khổng lồ open a newspaper without reading about the damage we are doing to the environment. The earth is being threatened & the future looks bad. What can each of us do? We cannot clean up our polluted rivers and seas overnight. Nor can we stop the disappearance of plants and animals. But we can stop worsening the problem while scientists tìm kiếm for answers, và laws are passed in nature"s defence.

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài đọc:

Sự mất rừng đã hủy diệt sự đa dạng mẫu mã hễ thực vật của trái khu đất. Các nhà khoa học nói tưng năm khoảng chừng 5.000 chủng loại dộng thực vật dụng hiện giờ đang bị xóa đi. Như vậy đặc trưng khiến lo ngại vị nhiều động thực thiết bị đó có thể được sử dụng có tác dụng thuôc trị ung thư, AIDS, bệnh về tim với nhiêu bệnh khác. Chúng ta có lẽ rằng ko lúc nào biết mẫu giá bán thiệt sự cùa sự hủy diệt này.

Con bạn cùng nhiều phần động vật hoang dã bắt buộc một vài lượng nước thường xuyên nhằm sinh sống. Nông dthân mật nước đến mùa vụ cùa chúng ta. Các đập thủy năng lượng điện giữ lại nước quan trọng cùng cung ứng năng lượng điện đến gia đình và công nghiệp. Cây, cỏ và cuộc sống thực vật dụng khác giữ lại một trong những phần quan trọng đặc biệt trong sự tuần trả nước vào thiên nhiên, với cho nên giúp đảm bảo an toàn nó. Không bao gồm cây cò, nhiều phần nước vẫn chảy đi vừa Lúc nó đổ xuống, mang theo lớp đất giá trị. Nước tan nkhô giòn vẫn tạo ra lụt tiếp tục và giữ lại lượng nước trong đợt khô.

Trong những ngày nay chẳng thể mnghỉ ngơi tự báo nhưng mà không đọc về thiệt sợ chúng ta sẽ khiến cho môi trường thiên nhiên. Trái khu đất đang bị rình rập đe dọa cùng tương lai có vẻ như tệ sợ. Mỗi tín đồ bạn cũng có thể làm gì? Chúna ta tất yêu có tác dụng dọn dẹp vệ sinh những sông cùng hải dương bị ô nhiễm của chúng ta chỉ qua một đêm. Chúng ta cũng bắt buộc ngăn ngừa sự mất tích cùa những cồn thực đồ vật. Nhưng chúng ta có thể ngăn ngừa sự có tác dụng tệ sợ rộng vụ việc trong lúc những bên kỹ thuật tìm câu tsoát lời, và phần đa mức sử dụng được thông qua trong câu hỏi bảo đảm an toàn thiên nhiên.


Task 1

Task 1: Match the word in A with a suitable definition in B.

(Ghxay từ sinh hoạt A với quan niệm cân xứng nghỉ ngơi B.)

A

B

1. eliminate

2. circulation

3. run-off

4. hydroelectric 

a. the movement of something around a closed system

b. concerning or producing electricity by the power of falling water

c. remove sầu or get rid of completely

d. liquid which flows off or from (something)

Lời giải đưa ra tiết:

1. c2. a3. d4. b

1 - c: eliminate = remove sầu or get rid of completely

(loại trừ: thải trừ hoặc ra khỏi trả toàn)

2 - a: circulation = the movement of something around a closed system

(chu kỳ: sự hoạt động của một máy gì đó bao quanh một khối hệ thống khép kín)

3 - d: run-off = liquid which flows off or from (something)

(cọ trôi: chất lỏng chảy ra hoặc từ bỏ (một cái gì đó))

4 - b: hydroelectric = concerning or producing electriđô thị by the power of falling water

(tdiệt điện: tương quan hoặc thêm vào năng lượng điện bằng sức khỏe của nước chảy)


Task 2

Task 2Decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Quyết định đa số câu sau đúng(T) giỏi sai (F).)


1. Each year about fifty hundred species of plants và animals are eliminated.

(Mỗi năm khoảng chừng năm mươi trăm loài thực trang bị cùng động vật hoang dã bị nockout vứt.)

2. Many kinds of plants could be used to treat various dangerous diseases.

(hầu hết một số loại thực trang bị có thể được sử dụng nhằm chữa bệnh các bệnh nguy nan khác nhau.)

3. Water can be held on land by vegetation.

(Nước rất có thể được giữ lại trên khu đất bởi thảm thực đồ vật.)

4. Man is constantly doing harm to lớn the environment.

(Con fan thường xuyên có tác dụng sợ hãi đến môi trường.)

5. Plants may cause floods và erosion.

(Cây rất có thể gây người quen biết lụt và xói mòn.)

6. We can do nothing to save the earth.

(Chúng ta cần yếu làm gì để cứu Trái Đất.)


Lời giải chi tiết:

1. T

2. T

3. T

4. T

5. F (Plants hold water back, so they prevent rapid run-off which can cause floods và erosion.)

(Thực trang bị giữ lại nước lại, do vậy bọn chúng ngăn ngừa mẫu rã nkhô hanh chiếc mà lại hoàn toàn có thể tạo ra cộng đồng lụt với xói mòn.)

6. F (We can stop worsening the problem while scientists tìm kiếm for answers, & laws are passed in nature’s defence.)

(Chúng ta hoàn toàn có thể xong làm vấn đề trsinh sống đề xuất xấu đi trong lúc những nhà công nghệ tìm kiếm câu trả lời cùng luật được trải qua nhằm đảm bảo an toàn tự nhiên.)


Task 3

Task 3Choose the most suitable main idea for each paragraph.

(Chọn ý thiết yếu tương xứng độc nhất vô nhị cho mỗi đoạn vnạp năng lượng.)

1. We cannot live sầu without water.

(Chúng ta chẳng thể sinh sống háo nước.)

2. Let’s vì something to lớn save the earth.

(Hãy làm một cái gì đó để cứu vãn Trái Đất.)

3. Forests give us a lot of valuable things.

(Rừng mang lại bọn họ không ít thiết bị cực hiếm.)

4. Vegetation can help conserve water.

(Thảm thực vật rất có thể góp bảo đảm nước.)

Lời giải bỏ ra tiết:

A - 3B - 4C - 2

After

AFTER YOU READ  

Answer the following questions.

(Trả lời những câu hỏi sau.)

1. What is the consequence of losing forest?

(Hậu quả của Việc mất rừng là gì?)

2. How important is water in our life?

(Nước trong cuộc sống thường ngày của bọn họ đặc biệt như vậy nào?)

3. What should we vị for the future of our planet?

(Chúng ta nên làm gì mang lại tương lai của toàn cầu chúng ta?)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. The loss of forest is destroying the earth’s plant & animal variety. And this loss may bring about serious damage to man and other different animals: frequent floods, poor land, natural habitat & severe weather.

(Việc mất rừng đã phá hủy sự phong phú của thực đồ vật với động vật của trái đất. Và sự mất non này có thể gây nên thiệt hại nghiêm trọng đến bé bạn với các động vật hoang dã không giống nhau: bè cánh lụt tiếp tục, khu đất bần cùng, môi trường thiên nhiên sinh sống tự nhiên và thoải mái với khí hậu khắt khe.)

2. Water plays a very important role in living beings" life. Without water, no living thing on the earth could survive sầu. For example, we need water lớn grow our food, keep animals & fowls in our homes & produce power.

(Nước đóng một sứ mệnh khôn cùng đặc biệt vào cuộc sống đời thường của bé người. Không tất cả nước, không tồn tại đồ gia dụng sống trên trái khu đất rất có thể trường thọ. Ví dụ họ đề xuất nước nhằm tdragon thức nạp năng lượng, nuôi động vật và gia cầm vào công ty với tạo nên sức mạnh.)

3.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Bao Cao Su Đúng Cách Sử Dụng Bao Cao Su An Toàn

We should stop và prevent doing what can bởi serious damage lớn our environment by conserving rare plants và animals & by stopping the pollution of all kinds: air, water and land.

(Chúng ta phải tạm dừng với ngăn chặn có tác dụng số đông gì có thể làm cho phá hoại nghiêm trọng mang đến môi trường xung quanh của họ bằng phương pháp bảo đảm thực thiết bị với động vật hoang dã quý hiếm với bằng phương pháp ngăn ngừa sự ô nhiễm của tất cả các loại: không gian, nước và đất.)