Phần listening hướng dẫn giải pháp làm cho bài xích nghe với chủ thể National Parks (Công viên quốc gia). Bài viết cung ứng các tự vựng, cấu trúc cần xem xét tương tự như gợi ý giải bài bác tập phần listening trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Before you listen (Trước khi chúng ta nghe)

Work in groups. Ask and answer the following questions. (Làm vấn đề đội. Hỏi và trả lời các thắc mắc sau.)

1. Where is Cuc Phuong National Park? (Vườn nước nhà Cúc Pmùi hương ngơi nghỉ đâu?)=> Cuc Phuong National Park is located 160 kilometres southwest of Hanoi. (Vườn non sông Cúc Pmùi hương bí quyết thủ đô hà nội 160 km về phía Tây Nam.)2. What is the area of the rainforest in Cuc Phuong National Park? (Diện tích rừng nhiệt đới vào Vườn non sông Cúc Pmùi hương là bao nhiêu?)=> The area of the rainforest in Cue Phuong National Park is 200 square kilometres. (Diện tích rừng nhiệt đới gió mùa trong Vườn nước nhà Cúc Phương thơm là 200 km vuông.)3. When is the best time lớn visit Cuc Phuong National Park? (Thời gian nào là tương thích tốt nhất để thăm quan và du lịch Vườn Quốc gia Cúc Phương?)=> The best time lớn visit Cuc Phuong National Park is the dry season, from October to lớn April. (Thời gian thích hợp tuyệt nhất để thăm quan Vườn Quốc gia Cúc Phương là vào mùa thô, từ thời điểm tháng mười cho tháng tư.)4. What can be seen in Cuc Phuong National Park? (Những gì hoàn toàn có thể được thấy trong Vườn non sông Cúc Phương?)=> In Cuc Phuong National Park we can see butterflies, caves và the one-thousand-year-old tree. (Trong vườn cửa non sông Cúc Phương, chúng ta cũng có thể bắt gặp bướm, hang cồn cùng cây cổ thú 1000 năm tuổi.)

Listen and repeat. (Lắng nghe với lặp lại.)

threatened và endangered species: những loài bị đe dọa cùng bao gồm nguy hại hay chủngattack: tấn côngflora: hệ thực đồ gia dụng fauna: hệ đụng vậtethnic minority: dân tộc bản địa thiểu sốenemy: kẻ thù

While you listen (Trong khi chúng ta nghe)

Task 1. Listen and fill in the missing information. (Nghe và điền công bố còn thiếu.)

Script:

Cuc Phuong, the first national park in Viet Nam, was officially opened in 1960. It is located 160 km south west of Ha Noi spanning Ninh Binch, Hoa Binc and Thanh hao Hoa provinces. The 200 square kilometer park attracts tourists & scientists alượt thích. In 2002, nearly 100,000 visitors made their way to Cuc Phuong. Many come to see the work being done lớn protect endangered species. According lớn scientists, there are about 2,000 different species of flora & 450 species of faumãng cầu.

Bạn đang xem: Please wait

Cuc Phuong National Park has many caves. Quen Voi, also part of the park, is where Nguyen Hue"s army was stationed before it made its surprise attachồng on Thang Long and defeated the Qing invaders in the spring of 1789.

Cuc Phuong is also home page lớn the Muong ethnic minority, who live sầu mainly on bee keeping và farming.

1. Cuc Phuong National Park was officially opened in __1960__. (Vườn tổ quốc Cúc Phương bằng lòng được khánh thành năm 1960.)2. Cuc Phuong is located __160 km south west of__Hanoi. (Cúc Pmùi hương biện pháp Hà Nội Thủ Đô 160 km về phía Tây Nam.)3. In 2002, nearly __100,000 visitors__ visited Cuc Phuong. (Năm 2002, ngay sát 100,000 khách hàng du lịch mang lại thăm Cúc Phương thơm.)4. There are __2,000__different species of flora and __450__species of faumãng cầu. (Có 2,000 loài thực vật dụng cùng 450 loài động vật hoang dã khác nhau.)5. Nguyen Hue’s army was stationed in Quen Voi before it made its __surprise attack__ on Thang Long. (Đội quân của Nguyễn Huệ sẽ đóng góp quân làm việc Quèn Voi trước lúc triển khai tấn công bất ngờ vào Thăng Long.)

Task 2. Listen again & answer the following questions. (Nghe lại và vấn đáp các câu hỏi sau.)

1. How many provinces does Cuc Phuong National Park belong to? (Vườn đất nước Cúc Phương thơm nằm trong địa phận của bao nhiêu tỉnh?)=> It covers 3 provinces: Ninc Binch, Hoa Binc & Thanh Hoa. (Nó sống 3 tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình cùng Thanh hao Hóa.)2. How far is it from Hanoi to Cuc Phuong? (Từ thủ đô tới Cúc Pmùi hương bao xa?)=> It is about 160 kilometeres. (Khoảng 160 km.)3. What vị many people come to Cuc Phuong for? (phần lớn bạn cho tới Cúc Pmùi hương để làm gì?)=> They come there to see the work being done lớn protect endangered species. (Họ mang đến để thấy các phương án được thực hiện để bảo đảm các loại gồm nguy cơ giỏi chủng.)4. When did Nguyen Hue defeat the Qing invaders? (Nguyễn Huệ đại phá (tấn công bại) quân xâm lăng công ty Thanh hao vào khoảng thời gian nào?)=> Nguyen Hue defeated the Qing invaders in the spring of 1789. (Nguyễn Huệ đại phá (đánh bại) quân xâm lăng công ty Tkhô giòn vào mùa xuân năm 1789.)5. What bởi vì the Muong ethnic minority in Cuc Phuong live sầu mainly on? (Dân tộc thiểu số Mường sinh sống Cúc Pmùi hương sinh sống đa số bằng gì?)=> They live mainly on bee keeping & farming. (Họ sống chủ yếu phụ thuộc nghề nuôi ong và làm nông.)

After you listen (Sau khi chúng ta nghe)

Work in groups. Talk about the special features of Cuc Phuong National Park. (Làm việc nhóm. Nói về rất nhiều đường nét đặc thù của Vườn quốc gia Cúc Phương.)

A: Cuc Phuong National Park is the first national park in Vienam. It was officially opened to the public in 1960.B: In this park you can find many different species of flora and fauna, and see the work being done to lớn protect threatened và endangered species of animals.C: And in this park you can visit the cave of Quen Voi, where Quang Trung"s army was stationed before its surprise attaông chồng on Thang Long.

Xem thêm: Bệnh Gãy Xương Và Bị Gãy Xương Nên Uống Thuốc Gì ? Bài Thuốc Giúp Liền Xương Dễ Tìm, Không Tốn Kém

Dịch:

A: Vườn quốc gia Cúc Phương thơm là sân vườn giang sơn trước tiên sinh sống toàn quốc. Nó thừa nhận được giới thiệu tới xã hội vào năm 1960.B: Trong công viên này, bạn cũng có thể tìm thấy các loài đụng thực thứ không giống nhau với thấy các giải pháp được thực hiện nhằm bảo đảm an toàn những loài động vật hoang dã bị đe dọa và gồm nguy hại tuyệt chủng. C: Và trong khu dã ngoại công viên này bạn cũng có thể thăm hang Quèn Voi vị trí nhưng đội quân của Quang Trng sẽ đóng quân trước cuộc tấn công bất thần vào khiếp thành Thăng Long.