Bài viết này hỗ trợ những trường đoản cú vựng, kết cấu bắt buộc chú ý tương tự như khuyên bảo làm những bài tập trong phần nghe chủ thể nhiều chủng loại văn hóa truyền thống.


Before you read: Listen & repeat. Task 1 + Task 2: Đoạn hội thoại thân khách du ngoạn với lý giải viên
*

I. Từ vựng

altar<"ɔ:ltə>(n): bàn thờbanquet<"bæηkwit>(n): buổi tiệc, yến tiệcceremony<"seriməni>(n): nghi lễtray (n): loại khayancestor (n)<"ænsistə>: tổ tiênblessing<"blesiη>(n): lời cầu chúc

II. Cấu trúc buộc phải nhớ

lớn be charge of sb/sth: đảm tráchlớn ask their ancestors’ permission: xin phép ông bàkhổng lồ be/get married to sb: mang aithe newly wedded couples: đều cặp vợ chồng bắt đầu cưới

III. Hướng dẫn giải bài xích tập

1. Before you listen

Work with a partner. Discuss the following questions.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 12 skills

(Làm bài toán với 1 bạn cùng học. Thảo luận phần đa thắc mắc sau.)

1. Have you ever attended a wedding ceremony: quý khách hàng vẫn khi nào tmê mẩn gia một lễ cưới chưa?

Yes. I often have

2. What vày the bride và the groom usually vì chưng at wedding ceremony? (Cô dâu cùng chụ rể thường xuyên làm những gì vào đám cưới?)

The bride và the groom usually st& in front of their ancestors’ altar praying và asking them lớn bless their love sầu and they wear rings and other jewelry to each other. Afterwards, the bride’s and the groom’s parents & relatives give sầu them presents or jewels. Then the bride and the groom come over lớn present themselves khổng lồ their grandparents, families’members and relatives. At the over, they have a tiệc ngọt either at home page or at a restaurant.

Listen và repeat:

Altar: bàn thờMaster of Ceremony: Chủ hônBanquet: Tiệc lớnGroom: chú rểBride: cô dâuAncestor: Tổ tiênTray: khaySchedule: định kỳ trìnhBlessing: khấn

2. While you listen:

Tapescipt: Nội dung phần nghe: WEDDING in VIET NAM

Tourist :Can you tell me something about the wedding ceremony in Vietnam?Tourist Guide: Well, wedding is very important khổng lồ the Vietnamese, not only to the couple involved but also for both families. The wedding day is usually chosen by the groom"s parents.Tourist :What does the groom’s family vì on the wedding day?Tourist Guide: On the wedding day, the groom"s family và relatives go to the bride’s house bringing gifts wrapped in red papers. Those who hold the trays of gifts are also carefully chosen.Tourist.:Do you have sầu the Master of Ceremonies? And what does he bởi vì during ihe wedding ceremony?Tourist Guide: The Master of Ceremonies introduces the groom, the bride, the parents, the relatives & guests of the two families. The wedding ceremony starts in front of the altar. The bride và the groom would pray, asking their ancestors" permission khổng lồ be married. The Master of Ceremonies would give the wedding couple advice on starting a new family. The groom và the bride then exchange their wedding rings.Tourist.:Where is the wedding banquet held?Tourist Guide: Well, it depends. Often the wedding banquet is scheduled at the groom or bride’s home page or at a restaurant & all cthua thảm relatives, friends & neighbours are invited.Tourist.What kind of food và drinks are served? Traditional food and beer or wine are. During the reception, the groom & bride & their parents stop by each table lớn thank their guests. The guests, in return, will give envelopes containing wedding cards & money gifts to lớn the newly wedded couples alone with their blessings.Tourist.:Oh. That’s very interesting. Thank you.Tourist Guide: You"re welcome.

Task 1:Listen khổng lồ the passage and fill in the missing information. (Nghe đoạn văn cùng điền hầu như thông báo thiếu hụt.)

1. The wedding day is carefully chosen by the groom’s parents.

2. The gifts are wrapped in red paper

3. The wedding cereony starts in front of the altar.

4. Food and drinks are served at the wedding banquet.

5. The guests give the newly wedded couples envelopes containing money & wedding card.

Task 2: Listen again và answer the questions. (Nghe lại và trả lời những câu hỏi.)

1. What is the most important thing the groom’s family has lớn bởi on the wedding day.

The most important thing the groom"s family has to lớn vày on the wedding day is to lớn go the bride’s house bringing gifts wrapped in red paper. 2. What would the gorrm and the bride usually bởi during the wedding ceremony?

They would pray and ask their ancestors lớn bless their love sầu in from of the family"s altar. 3. When vị the groom and the bride exchange their wedding rings?

After they pray lớn their ancestors .

4. Where is the wedding banquet usually held?

The wedding banquet is usually held either at the groom"s and bride’s home page or at a restaurant.

5. What vị the groom, the bride & their parents vì chưng at the wedding banquet?

They come up to each table khổng lồ thank their guests.

3. After you listen

Work in groups.Discuss the questions, "What bởi families often vì khổng lồ prepare for a wedding ceremony?

(Làm câu hỏi từng team. Thảo luận thắc mắc. "Các mái ấm gia đình hay làm cái gi để sẵn sàng lễ cưới"")

1.

A: The wedding ceremony is a very important occasion to every Vietnamese family."B: Sure it is. It"s one of the most important of the Vietnamese traditional ceremonies. Therefore it must be well prepared.

2.

A:There’s no doubt about it. Then, what vì chưng related families vày for it?B:I think the ceremony must he prepared tor weeks before the scheduled day.

3.

A.What should they do?B.Well. As I know, both families must decorate their houses, especially the family altars. All things must be clean or new, & gorgeous!C: Next they sover letters of invitation khổng lồ relatives, friends & neighbours, usually ten days before. To the people who live nearby, they must come to invite them in person.A: Simultaneously, they have khổng lồ make a reservation at a restaurant for the wedding reception, or vì all things necessary for it.

Xem thêm: Đắp Nha Đam Lên Mặt Nạ Mật Ong Nha Đam Đơn Giản Và Hiệu Quả, 9 Cách Làm Mặt Nạ Nha Đam Chuẩn Không Cần Chỉnh

4.

A:And the most important thing the groom’s parents must vị is they must prepare all things, for example jewels, money, presents, for the wedding day.B:Besides, the groom’s parents should choose the people who will accompany the groom - bringing the trays of gifts - khổng lồ go to lớn the bride"s house.