Phần speaking giải đáp bí quyết thiết kế đối thoại nhằm đàm luận về chủ đề tiếp xúc vào buôn bản hội. Bài viết ra mắt những tự vựng, cấu trúc đề xuất lưu ý cũng giống như giới thiệu nhắc nhở giải bài bác tập vào sách giáo khoa.


*

I. Từ vựng

terrfic (a)=excellent, wonderful (adj): tốt vờidecent <‘di:snt> (adj): đứng đắn, chỉnh tềhandle <"hændl> (v): , thực hiện, sờ,(vấn tóc lên)badminton (n); môn cầu lôngcompliment <"kɔmplimənt> (n): lời khen ngợirespond : đáp lại

II. Cấu trúc phải nhớ

a pair of glasses (n): một cặp đôi mắt kính

III. Hướng dẫn giải bài xích tập:

Task 1:Practise reading these dialosues, payine attention to how people give sầu và respond lớn compliments in each situation.

Bạn đang xem: Unit 3 lớp 12: speaking trang 32, 33, 34

(Thực hành gọi đa số bài hội thoại này, để ý phương pháp người ta mang đến cùng đáp lại lời khen sinh sống từng tình huống.)

Phil: Youreally have a beautiful blouse, Barbara, I’ve sầu never seen such a perfect thing on you.(Barbara, các bạn đích thực có áo sơ mi rất đẹp quá! Tôi không lúc nào thấy loại áo như thế nào tuyệt vời nhất với bạn như thế.Barbara: Thank you, Phil. That’s a nice compliment. (Cám ơn bạn, Phil. Đó là 1 lời khen thật tuyệt)Peter: Your hairstyle is terrific, Cindy! (Kiểu tóc của chúng ta trông thiệt xuất sắc)Cindy: Thanks, Peter. I think I’ve sầu finally found a style that looks decent and easy to lớn handle. (Cảm ơn Peter. Tôi nghĩ về tôi sau cùng cũng tìm kiếm được một phong cách tóc trông chỉnh tề cùng dễ chuyên sóc)Tom: I though your tennis game was a lot better today, Tony.( Tony, tôi suy nghĩ ván tennis của doanh nghiệp lúc này khá rộng những.)Tony: You’ve sầu got lớn be kidding me. I thought it was terrible. (quý khách hàng nghịch đấy thôi. Tôi nghĩ về nó thiệt tệ đấy!)

Task2:Work with a partner. Practise giving compliments to lớn suit the responses Use the cues below. (Làm vấn đề với cùng 1 hạn thuộc học tập. Thực hành đến lời khen phù hợp cùng với gần như câu vấn đáp. Dùng trường đoản cú nhắc nhở dưới đây.

David: ______ You look really nice with your dress, Kathy!________ (dress)Kathy: I’m glad you like it. I bought it at a shop near my house a few days ago.Hung:___ Your motorxe đạp is certainly quality. I don"t think I"ve sầu ever seen anything lượt thích this before!____ (motorbike)Hien: Thanks, Hung. I think I’ve finally found the colour that suits me.Michael: _____ I didn"t know you could play badminton so well!____ . (badminton)Colin: You must be kidding! I thought the same was terrible.

Task 3:Work in pairs. Practise responding to the compliments below. (Làm câu hỏi từng đôi. Thực hành vấn đáp phần đông lời khen tiếp sau đây.)

Phil: You’re a great dancer, Huong. I wish I could vày half as well as you.You:………Thanks, Phil. That"s very nice of you to say so.………Peter: I didn’t know you could play the guitar so well, Toan. Your time was lovely!You:…………Thank you, Peter. I’m glad you enjoyed it.……………..Tom: Your English is better than many Americans, Hanh. I really enjoy your public speaking.You:…Thanks. That’s a nice compliment, but sometimes I think I"m not so good at all.………

Task 4:Work with a partner. Make dialogues lớn practise giving & responding to lớn compliments, using the cues below.

(Làm câu hỏi với một bạn thuộc học tập. Làm những cuộc hội thoại để thực hành thực tế mang lại với trả lời phần nhiều câu khen, dùng những từ bỏ lưu ý sau đây.)

a nice pair of glasses: Một cặp kính đẹpa new và expensive watch: Một dòng đồng hồ thời trang bắt đầu mắc tiềna new cell phone: điện thoại cảm ứng thông minh cầm tay mớia modem-looking pair of shoes: Đôi giày hiện tại đạia fashionable jacket: Áo khoác hợp kiểu mẫu thời trang

Gợi ý hội thoại:

1.

A: That’s such a nice pair of glasses you have on! 1 almost don"t recognize you.B: Thanks. I take that as a nice compliment, I guess.

2.

C. I really like your new watch!D. Really? That"s nice of you to notice it.

Xem thêm: Sinh Mổ Sau 1 Năm Có Thai ? Mang Thai Sau Khi Sinh Mổ 1 Năm

3.

E. Your new jacket is very fashionable & lovely!F. Oh! Thank you. I got it yesterday.