- Chọn bài xích -Từ vựng Unit 12: A Vacation AbroadGetting Started (trang 111 SGK Tiếng Anh 8)Listen & Read (trang 112-113 SGK Tiếng Anh 8)Speak (trang 113-114 SGK Tiếng Anh 8)Listen (trang 115 SGK Tiếng Anh 8)Read (trang 116-118 SGK Tiếng Anh 8)Write (trang 118 SGK Tiếng Anh 8)Language Focus (trang 119-120 SGK Tiếng Anh 8)Giải sách bài tập giờ Anh 8 Unit 12

Read (Trang 116-118 SGK Tiếng Anh 8)

Read these postcards from Mrs. Quyen to lớn her children.

Bạn đang xem: Unit 12 a vacation abroad (read) sách giáo khoa tiếng anh 8

Quý khách hàng vẫn xem: Read Unit 12: A Vacation Abroad

(Hãy đọc số đông tấm bưu thiếp đáp bà Quyên gửi về cho những nhỏ.)

Bài nghe:

*

*

Hướng dẫn dịch:


*

*

1. Write what Mrs. Quyen did & saw in each of these places.

(Hãy viết về rất nhiều điều bà Quyên sẽ làm, hồ hết điều bà đang thấy trên từng khu vực bà đã đi thăm.)


*

2. Answer the following questions.

(Trả lời những thắc mắc sau.)

a) How did Mrs. Quyen go to Kilauea Volcano?

b) Where in San Francisteo did Mrs. Quyen see the famous prison?

=> She saw the prison on the islvà of Alcatraz.

c) What is special about Mount Rushmore?

=> People can see Mount Rushmore from more than 100 kilometres away.

Xem thêm: Khởi Động Đúng Cách Trước Khi Tập

d) What is the other name of Chicago?

e) What did Mrs. Quyen vày while her husband was visiting the Statue of Liberty?

=> She went shopping.


Bài giải này còn có hữu dụng với chúng ta không?

Bấm vào trong 1 ngôi sao sáng để đánh giá!

Gửi Reviews

Đánh giá bán trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bài trước - Chọn bài bác -Từ vựng Unit 12: A Vacation AbroadGetting Started (trang 111 SGK Tiếng Anh 8)Listen và Read (trang 112-113 SGK Tiếng Anh 8)Speak (trang 113-114 SGK Tiếng Anh 8)Listen (trang 115 SGK Tiếng Anh 8)Read (trang 116-118 SGK Tiếng Anh 8)Write (trang 118 SGK Tiếng Anh 8)Language Focus (trang 119-1trăng tròn SGK Tiếng Anh 8)Giải sách bài xích tập tiếng Anh 8 Unit 12 Bài tiếp Bình luận

Điều hướng bài xích viết

Follow Us


Có gì mới


Trending


xác suất kèoCtương đối lô đề THABET phần trăm 1 ăn 99