Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe cùng đọc lại).a) A: Hello. I’m Mai. Xin kính chào. Mình là Mai.B: Hi/Mai. I'm Nam.Xin kính chào Mai. Mình là Nam.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 3 unit 1: hello


Bài 1

Bài 1: Look, listen & repeat. 

(Nhìn, nghe cùng phát âm lại).

*

Lời giải chi tiết:


b) A: Hello. I"m Miss Hien.

B: Hello, Miss Hien. Nice khổng lồ meet you.

Tạm dịch:

a) A: Xin xin chào. Mình là Mai.

 B: Xin chào Mai. Mình là Nam.

b) A: Xin xin chào những em. Cô tên là Hiền.

B: Xin xin chào cô Hiền. Chúng em khôn xiết vui được chạm mặt cô.


Bài 2

Bài 2: Point and say

(Chỉ cùng nói).

*

Lời giải đưa ra tiết:

Hello. I"m Miss Hien.

Hello, Miss Hien. I"m Nam.

Hi, Mai. I"m Quan.

Hi, Quan. I"m Mai.

Tạm dịch:

Xin kính chào. Cô là cô Hiền.

Xin chào cô Hiền. Em là Nam.

Xin xin chào Mai. Mình là Quân.

Xin xin chào Quân. Mình là Mai.


Bài 3

Bài 3: Let’s talk. 

(Chúng ta cùng nói).

a) Hello. I"m Nam.

Hello. I"m Quan.

Hello. I"m Phong.

b) Hello. I"m Miss Hien.

Hello. I"m Hoa.

Hello. I"m Mai.

Phương thơm pháp giải:

Tạm dịch:

a) Xin xin chào. Mình là Nam.

Xin xin chào. Mình là Quân.

Xin xin chào. Mình là Phong.

b) Xin chào các em. Cô là cô Hiền.

Xin xin chào cô. Em là Hoa.

Xin xin chào cô. Em là Mai.


Bài 4

Bài 4: Listen and tiông xã. 

(Nghe với đánh dấu chọn).

 

*

Pmùi hương pháp giải:

Bài nghe:

1. Nam: Hello. I"m Nam.

Quan: Hello, Nam. I"m Quan. Nice lớn meet you.

2. Miss Hien: Hello. I"m Miss Hien.

 Class: Hello, Miss Hien. Nice khổng lồ meet you.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. b 2. a


Bài 5

Bài 5: Let’s write. 

(Chúng ta cùng viết).

1. Mai: Hello. I’m Mai.

Nam: Hi, Mai. I’m Nam.

2. Miss Hien: Hello. I’m Miss Hien.

Class: Hello, Miss Hien. Nice khổng lồ meet you.

Pmùi hương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Mai: Xin chào. Mình là Mai.

Nam: Chào Mai. Mình là Nam.

2. Cô Hiền: Xin kính chào. Cô tên là Hiền.

Lớp học: Xin xin chào cô Hiền. Rất vui được gặp cô.


Bài 6

Bài 6: Let’s sing. 

(Chúng ta cùng hát).

Hello

Hello. I"m Mai.

Hello. I"m Mai.

Hello. I"m Nam.

Hello. I"m Nam.

Hello. I"m Miss Hien.

Hello. I"m Miss Hien.

Nice to lớn meet you.

Nice lớn meet you

Pmùi hương pháp giải:

Tạm dịch:

 Xin chào

Xin kính chào. Mình là Mai.

Xin xin chào. Mình là Mai.

Xin xin chào. Mình là Nam.

Xin kính chào. Mình là Nam.

Xin chào. Cô là cô Hiền.

Xin chào. Cô là cô Hiền.

Rất vui được chạm mặt cô.

Xem thêm: Giáo Án Đoàn Thuyền Đánh Cá, Giáo Án Bài Đoàn Thuyền Đánh Cá (Tiết 1)

Rất vui được gặp cô. 

Loigiaigiỏi.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc gọi Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp Loigiaitốt.com


Cảm ơn các bạn vẫn áp dụng Loigiaigiỏi.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng còn lại báo cáo nhằm ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật giỏi cùng tư liệu miễn phí

Cho phxay loigiaitốt.com gửi các thông báo mang đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật xuất xắc cũng như tài liệu miễn tầm giá.