Unit 10: Our houses in the future

Getting Started (Trả lời thắc mắc phần 1 - 5 trang 38 -39 SGK Tiếng Anh lớp 6 mới)

1. Listen & read.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 10 getting started

(Nghe và đọc)

Cliông xã vào đó để nghe:

Nick: What are you doing, Phong?

Phong: I’m drawing my house.

Nick: Your house! That’s a UFO.

Phong: It looks lượt thích a UFO but it’s my house in the future.

Nick: Where will it be?

Phong: It’ll be in the mountains, surrounded by many tall old trees.

Nick: What will it be like?

Phong: It’ll be a large house. There will be twenty rooms in it.

Nick: Twenty rooms! Wow! Will it be nice?

Phong: Yes, and it will have sầu solar energy.

Nick: Fantastic! Which room will you lượt thích best?

Phong: My bedroom, of course.

Nick: What appliances might you have?

Phong: I might have sầu a wireless TV so I can watch TV programmes from space or a friendly robot to help me with my trang chính.

Nick: Sounds great! And how much will ….

*

Hướng dẫn dịch:

NGÔI NHÀ TƯƠNG LAI CỦA TÔI

Nick: Phong, bạn đang làm gi thế?

Phong: Mình sẽ vẽ ngôi nhà đất của mình

Nick: Nhà của cậu! Đó là một đĩa bay nhưng.

Phong: Nó nhìn y như một đĩa bay nhưng lại nó là đơn vị của mình sau đây.

Nick: Nó sẽ sinh hoạt đâu?

Phong: Nó sống bên trên núi, phủ quanh vì chưng nhiều cây cổ trúc to lớn.

Nick: Nó như vậy nào?

Phong: Nó là một trong những nơi ở bự. Sẽ có 20 chống trong đó.

Nick: Hai mươi chống à! Woa! Có giỏi không?

Phong: Có chđọng, và nó gồm tích điện mặt ttránh.

Nick: Tuyệt! Vậy cậu phù hợp duy nhất phòng nào?

Phong: Phòng ngủ, dĩ nhiên.

Nick: Cậu sẽ có đồ vật nào?

Phong: Mình sẽ sở hữu TV có kết nối ko dây để mà lại mình có thể coi phần đông lịch trình vô tuyến từ bỏ không gian hay như là 1 robot thân thiết góp bản thân làm việc bên.

Nick: Tuyệt! Vậy nó sẽ là từng nào tiền?

a. Complete the table. (Hoàn thành bảng sau. )

Type of house

UFO

Location:

in the mountain

Surroundings:

many tall old trees

Number of rooms :

20

Appliances in the room :

Appliances in the room

b. Read the conversation again. Complete the sentences. (Đọc lại bài đàm thoại. Hoàn thành những câu. )

1. Phong’s house will be in the _____ .

2. His house will be ______.

3. surrounded by _____ .

4. There will be _____ rooms in his house.

5. The house might have a ______ to watch TV programmes from space.

Lời giải:

1. mountain

2. many tall old trees

3. 20/twenty

4. wireless TV

Hướng dẫn dịch:

1. Nhà Phong đang làm việc trên núi.

2. Nhà anh ấy sẽ tiến hành bao bọc vì các cây cổ thụ cao lớn.

3. Sẽ tất cả trăng tròn phòng trong đơn vị anh ấy.

4. Ngôi nhà sẽ sở hữu được một TV có kết nôi không dây để xem hồ hết công tác vô tuyến từ bỏ không khí.

2. Match the words with the pictures. Then, ask your partner about them (Nối từ bỏ cùng với hình hình họa cho phù hợp. Sau đó, hỏi bạn của em về bọn chúng.)

*

Lời giải:

1 - c.

2 - a.

3 - e.

4 - b.

5 - d.

3.a. Work with a partner. What adjectives can you think of to describe the houses in 2?(Làm Việc với bạn của chúng ta. Quý khách hàng rất có thể suy nghĩ mang lại tính tự làm sao sử dụng đến việc mô tả căn nhà vào bài bác 2?)

Một vài tính tự thường dùng để làm mô tả ngôi nhà:

Tall:cao

big:to

small: nhỏ

Beautiful:đẹp

nice:xuất sắc,đẹp

modern:hiện đại

Old:cổ

ancient:cố

3.b. Ask và answer questions about the pictures. (Hỏi và trả lời những thắc mắc về những bức tranh)

A: Which house do you want lớn live in the future?

B: I like houseboat.

A: Why?

B: It looks fantastic & I love sầu diving inkhổng lồ water whenever I want!

 

A: Which house bởi vì you want lớn live sầu in the future?

B: I want to live in the palace.

A: Why?

B: It makes me feel lượt thích a I"m a princess!.

4. Read the phrases aloud. Tick( √) the place where you want your future house to lớn be located and write sentences. (Đọc gần như các tự thật to. Chọn khu vực nhưng mà em muôn bên sau này của em sống đó và viết những câu.)

Lời giải:

in the countryside (sinh hoạt miền quê)

 

on the ocean (bên trên đại dương)

in the đô thị (nghỉ ngơi thành phố)

on the Moon (bên trên Mặt trăng)

 

in the mountains (sinh sống bên trên núi)

under the ground (dưới đất)

in space (vào ko gian)

 

by the sea (nghỉ ngơi biển)

 

My future house will be in the thành phố.

My future house will be in the mountains.

My future house will be on the ocean.

My future house will be under the ground.

5. Game (Trò chơi)

A: Outside my window I can see forests và valley. So where is my house?

B: Your house is on the mountain.

Xem thêm: Bà Bầu Đau Lưng 3 Tháng Đầu Thì Mẹ Nhất Định Phải Đọc Bài Viết Dưới

A: That"s right.

A: I can see kids swimming & their parents sunbathing through my window. Where is my house?