(Chinhphu.vn) - Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu bắt tắt tiểu sử đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng nhà nước, Phó Thủ tướng mạo Chính phủ.

Bạn đang xem: Tiểu sử vũ đức đam con ai


*
Phó Thủ tướng mạo Vũ Đức Đam

- Thành phần gia đình: Công chức, viên chức

- Nghề nghiệp lúc được tuyển dụng: Sinh viên

- Ngày được tuyển chọn dụng có tác dụng cán cỗ, công chức, viên chức: 10/1989

- Trình độ được đào tạo:

+ Giáo dục đào tạo phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Điện cơ, Luật, Kinh tế

+ Học hàm, học tập vị: Phó Tiến sĩ Kinc tế trái đất và Quan hệ kinh tế quốc tế

+ Lý luận thiết yếu trị: Cao cấp cho

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp

- Khen thưởng: Huân chương thơm Lao rượu cồn hạng Ba năm 2011

- Kỷ luật: Không

- Uỷ viên dự kmáu Trung ương Đảng khóa: X

- Uỷ viên Trung ương Đảng khóa: XI, XII, XIII

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10/1988 - 10/1990:

Kỹ sư, Công ty XNK cùng Thương Mại & Dịch Vụ Kỹ thuật Bưu điện, Tổng viên Bưu năng lượng điện.

10/1990 - 02/1992:

Chuyên ổn viên, Ban Phát triển kỹ thuật với Quan hệ đối nước ngoài, Tổng Shop chúng tôi Bưu chủ yếu viễn thông toàn nước.

02/1992 - 4/1993:

Chuim viên, Văn chống Tổng cục Bưu điện.

4/1993 - 10/1994:

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học technology và Hợp tác quốc tế, Tổng viên Bưu điện.

10/1994 - 11/1995:

Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ nước ngoài, Văn uống chống nhà nước.

11/1995 - 8/1996:

Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ ASEAN, Văn uống chống Chính phủ.

8/1996 - 3/2003:

Tlỗi ký rồi Trợ lý Cố Thủ tướng Võ Văn uống Kiệt.

3/2003 - 8/2005:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thành Phố Bắc Ninh, Đại biểu HĐND tỉnh giấc (từ thời điểm tháng 4/2004).

8/2005 - 11/2007:

Thứ đọng trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông (Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X từ tháng 4/2006).

11/2007 - 5/2008:

Ủy viên dự kngày tiết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thức giấc Quảng Ninh.

5/2008 - 3/2010:

Ủy viên dự kngày tiết Trung ương Đảng, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND tỉnh giấc Quảng Ninc.

3/2010 - 8/2010:

Ủy viên dự kngày tiết Trung ương Đảng, Bí tlỗi Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giấc Quảng Ninc.

8/2010 - 8/2011:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng (Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI từ thời điểm tháng 01/2011), Bí thư Tỉnh ủy tỉnh giấc Quảng Ninh.

8/2011 - 11/2013:

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng nhà nước, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn uống chống nhà nước.

11/2013 - 10/2019:

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng mạo nhà nước.

10/2019 - 12/2019:

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bí thỏng Ban Cán sự đảng Sở Y tế.

12/2019 - 7/2020:

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng nhà nước kiêm Bí tlỗi Ban Cán sự đảng Sở Y tế, quản lý công việc thuộc thđộ ẩm quyền của Sở trưởng Bộ Y tế.

Xem thêm: Một Số Loại Thuốc Bao Niêm Mạc Dạ Dày Tốt Nhất Hiện Nay Và Cách Dùng

Từ 7/20trăng tròn cho nay:

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng nhà nước, Phó Thủ tướng mạo nhà nước. Tại Đại hội đại biểu nước ta lần lắp thêm XIII của Đảng, được thai lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.