- Chọn bài bác -Bài 1: Hàm sốBài 2: Hàm số y = ax + bBài 3: Hàm số bậc haiÔn tập chương 2

Mục lục

Xem cục bộ tư liệu Lớp 10: tại đâybài tập trắc nghiệmcác bài luyện tập trắc nghiệmbài tập trắc nghiệmcác bài luyện tập trắc nghiệmNhững bài tập trắc nghiệmcác bài luyện tập trắc nghiệmcác bài tập luyện trắc nghiệmbài tập trắc nghiệmnhững bài tập trắc nghiệmcác bài tập luyện trắc nghiệmNhững bài tập trắc nghiệmcác bài tập luyện trắc nghiệmbài tập trắc nghiệmcác bài tập luyện trắc nghiệm

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: trên đây

Sách giải toán 10 Ôn tập cmùi hương 2 giúp cho bạn giải những bài bác tập vào sách giáo khoa toán, học tập giỏi toán 10 để giúp chúng ta tập luyện năng lực tư duy hợp lí cùng hợp xúc tích và ngắn gọn, có mặt tài năng vận dụng kết thức toán học vào cuộc sống với vào các môn học khác:

Bài 1 (trang 50 SGK Đại số 10): Phát biểu quy ước về tập xác định của một hàm số cho do công thức.

Bạn đang xem: Toán 10 ôn tập chương 2

Từ đó hai hàm số

*

có gì không giống nhau?

Lời giải:

– Tập xác định của hàm số cho vì bí quyết y = f(x) là tập phù hợp những giá trị của x thế nào cho biểu thức f(x) bao gồm nghĩa.

– Với quy ước đó:

*

Vậy tập xác minh của hàm số là D = R

Kết luận: Hai hàm số

*
với
*
có tập xác minh không giống nhau.

các bài luyện tập trắc nghiệm

Bài 2 (trang 50 SGK Đại số 10): Thế nào là hàm đồng đổi thay (nghịch biến) trên khoảng chừng (a; b) ?

Lời giải:

Cho hàm số y = f(x) khẳng định trên khoảng (a; b).

+ Hàm số y = f(x) đồng biến chuyển bên trên khoảng tầm (a; b) nếu:

x1 2 ⇔ f(x1) 2) ∀ x1, x2 ∈ (a; b)

+ Hàm số y = f(x) nghịch trở thành bên trên khoảng chừng (a; b) nếu:

x1 2 ⇔ f(x1) > f(x2) ∀ x1, x2 ∈ (a; b)

bài tập trắc nghiệm

Bài 3 (trang 50 SGK Đại số 10): Thế làm sao là một trong hàm số chẵn ? Thế nào là 1 trong những hàm số lẻ ?

Lời giải:

– Hàm số y = f(x) bao gồm tập khẳng định D được Call là hàm số chẵn nếu thỏa mãn nhị điều kiện:

+ ∀ x ∈ D thì –x ∈ D

+ f(–x) = f(x).

– Hàm số y = f(x) tất cả tập xác minh D được Call là hàm số lẻ ví như thỏa mãn nhu cầu nhị điều kiện:

+ ∀ x ∈ D thì –x ∈ D


+ f(–x) = –f(x).

những bài tập trắc nghiệm

Bài 4 (trang 50 SGK Đại số 10): Chỉ ra khoảng tầm đồng biến, nghịch biến hóa của hàm số : y = ax + b, trong những trường phù hợp a > 0 ; a

Lời giải:

– lúc a > 0, hàm số y = ax + b đồng biến hóa trên khoảng (-∞; +∞) giỏi đồng biến bên trên R.

– Lúc a Bài 5 (trang 50 SGK Đại số 10): Chỉ ra khoảng đồng vươn lên là, nghịch đổi mới của hàm số: y = ax2 + bx + c, trong những trường thích hợp a > 0 ; a

Lời giải:

Hàm số y = ax2 + bx + c

*

các bài luyện tập trắc nghiệm

Bài 6 (trang 50 SGK Đại số 10): Xác định tọa độ đỉnh, phương trình của trục đối xứng của parabol y = ax2 + bx + c.

Lời giải:

Parabol y = ax2 + bx + c có:

+ Tọa độ đỉnh D là:

*

+ Pmùi hương trình trục đối xứng là:


*

Những bài tập trắc nghiệm

Bài 7 (trang 50 SGK Đại số 10): Xác định tọa độ giao điểm của parabol y = ax2 + bx + c cùng với trục tung. Tìm ĐK nhằm parabol này giảm trục hoành tại hai điểm phân biệt, tại mỗi điểm với viết tọa độ của các giao điểm trong những trường phù hợp.

Lời giải:

+ Giao điểm của parabol cùng với trục tung:

Tại x = 0 thì y = a.02 + b.0 + c = c.

Vậy giao điểm của parabol cùng với trục tung là A(0 ; c).

+ Giao điểm của parabol với trục hoành :

Tại y = 0 thì ax2 + bx + c = 0 (*).

Để parabol giảm trục hoành tại nhị điểm khác nhau thì phương thơm trình (*) yêu cầu gồm 2 nghiệm rành mạch ⇔ Δ = b2 – 4ac > 0.

lúc Δ > 0 thì phương thơm trình (*) tất cả hai nghiệm là

*

Tọa độ hai giao điểm là

*

các bài luyện tập trắc nghiệm

Bài 8 (trang 50 SGK Đại số 10): Tìm tập xác định của các hàm số


*

Lời giải:

*

*


*

*

Hàm số xác định Khi x + 3 ≠ 0 (luôn luôn vừa lòng với tất cả x ≥ 1).

Vậy hàm số luôn luôn xác định trên <1; +∞).

+ Xét bên trên (–∞; 1), .

Hàm số xác minh Khi 2 – x ≥ 0 ⇔ x ≤ 2 (Luôn vừa lòng với tất cả x Bài 9 (trang 50-51 SGK Đại số 10): Xét chiều phát triển thành thiên và vẽ vật dụng thị của những hàm số:

*

b) y = 4 – 2x;

c) y = √x2;

d) y = |x + 1|.

Lời giải:

a) Hàm số

*
có:

+ Tập khẳng định D = R.

+ Có

*
yêu cầu hàm số đồng vươn lên là bên trên R.

+ Tại x = 0 thì y = 50% . 0 – 1 = –1 . Vậy A (0; –1) nằm trong đồ gia dụng thị hàm số.

Tại x = 2 thì y = 50% . 2 – 1 = 0. Vậy B (2; 0) nằm trong thiết bị thị hàm số.

Vậy đồ vật thị hàm số là mặt đường thẳng đi qua nhị điểm A (0; –1) và B (2; 0).

*

b) Hàm số y = 4 – 2x có:

+ Tập khẳng định D = R

+ Có a = –2

+ Trên (–∞; 0), hàm số y = –x nghịch biến.

Trên (0 ; +∞), hàm số y = x đồng trở thành.

Bảng trở thành thiên :

*

+ Đồ thị hàm số tất cả nhị phần:

Phần lắp thêm nhất: Nửa đường thẳng y = –x giữ gìn phần bên trái trục tung.

Phần lắp thêm hai: Nửa đường trực tiếp y = x lưu lại Phần bên cần trục tung.

*

d) Hàm số y = |x + 1|

Nếu x + 1 ≥ 0 tuyệt x ≥ –1 thì y = x + 1.

Nếu x + 1 Bài 10 (trang 51 SGK Đại số 10): Lập bảng đổi thay thiên và vẽ đồ thị của các hàm số:

a) y = x2 – 2x – 1;

b) y = -x2 + 3x + 2

Lời giải:

a) Hàm số y = x2 – 2x – 1 gồm a = 1 > 0 ; b = –2 ; c = –1:

+ Tập khẳng định D = R.

+ Nghịch trở nên trên (–∞ ; 1) ; đồng trở nên trên (1 ; + ∞).

Bảng biến đổi thiên:

*

+ Đồ thị hàm số là parabol có:

Đỉnh A(1 ; –2)

Trục đối xứng là con đường thẳng x = 1.

Giao điểm với Oy trên B(0 ; –1). Điểm đối xứng cùng với B qua mặt đường thẳng x = 1 là C(2 ; –1).

Đi qua các điểm (3 ; 2) và (–1 ; 2).

*

b) y = –x2 + 3x + 2 bao gồm a = –1 Bài 11 (trang 51 SGK Đại số 10): Xác định a, b biết mặt đường thẳng y = ax + b đi qua nhị điểm A(1 ; 3) và B(-1 ; 5)

Lời giải:

Đường trực tiếp y = ax + b đi qua nhị điểm A(1 ; 3) và B(-1 ; 5) nên:

*

Vậy phương trình con đường thẳng là: y = -x + 4.

các bài luyện tập trắc nghiệm

Bài 12 (trang 51 SGK Đại số 10): Xác định a, b, c biết parabol y = ax2 + bx + c

a) Đi qua bố điểm A(0 ; -1), B(1 ; -1), C(-1 ; 1);b) Có đỉnh I(1 ; 4) cùng trải qua điểm D(3 ; 0).

Lời giải:

a) (P): y = ax2 + bx + c

Parabol trải qua A(0 ; –1) ⇒ –1 = a.02 + b.0 + c ⇒ c = –1.

Parabol trải qua B(1 ; –1) ⇒ –1 = a.12 + b.1 + c ⇒ a + b + c = –1.

Mà c = –1 ⇒ a + b = 0 (1)

Parabol trải qua C(–1; 1) ⇒ a.(–1)2 + b.(–1) + c = 1 ⇒ a – b + c = 1.

Mà c = –1 ⇒ a – b = 2 (2)

Từ (1) cùng (2) ⇒ a = 1; b = –1.

Vậy a = 1 ; b = –1 ; c = –1.

b) (P) : y = ax2 + bx + c

Parabol tất cả đỉnh I(1 ; 4) ⇒ –b/2a = 1 ⇒ b = –2a ⇒ 2a + b = 0.

Xem thêm: Top 21 Cách Chữa Vô Sinh Ở Nam Giới Bị Vô Sinh, Hiếm Muộn? Vô Sinh Nam Có Thể Khắc Phục Được Không

Parabol trải qua I(1; 4) ⇒ 4 = a.12 + b . 1 + c ⇒ a + b + c = 4.

Paraol đi qua D(3; 0) ⇒ 0 = a.32 + b.3 + c ⇒ 9a + 3b + c = 0.

Giải hệ pmùi hương trình

*
ta được : a = –1 ; b = 2 ; c = 3.

Vậy a = –1 ; b = 2 ; c = 3.

những bài tập trắc nghiệm

Bài 13 (trang 51 SGK Đại số 10): Chọn phương pháp đúng trong số bài xích tập sau:

*

Lời giải:

Chọn đáp án (C): D = ∅.

Giải thích:

*

Vậy hàm số bao gồm tập xác định D = ∅.

các bài luyện tập trắc nghiệm

Bài 14 (trang 51 SGK Đại số 10): Chọn phương pháp đúng trong số bài xích tập sau:

*

Lời giải:

Chọn câu trả lời (D)

Giải mê say : Parabol y = 3x2 – 2x + 1 gồm a = 3 ; b = –2 ; c = 1, Δ = b2 – 4ac = –8

Đỉnh của Parabol là

*

các bài luyện tập trắc nghiệm

Bài 15 (trang 51 SGK Đại số 10): Chọn phương pháp đúng trong những bài xích tập sau:

Hàm số y = x2 – 5x + 3

(A) Đồng biến chuyển bên trên khoảng tầm

*
;

(B) Đồng vươn lên là trên khoảng chừng ;

(C) Nghịch đổi thay trên khoảng tầm ;

(D) Đồng đổi thay bên trên khoảng (0; 3).

Lời giải:

Chọn đáp án (B): Đồng đổi mới bên trên khoảng chừng

Giải thích: Hàm số y = x2 – 5x + 3 tất cả a = 1 > 0 đề nghị đồng phát triển thành trên khoảng chừng

*
tốt đồng trở thành trên khoảng chừng