Đáp án cùng lý giải giải chi tiết Bài 16,17,18 trang 11 SGK toán thù 8 tập 1 ( các bài luyện tập hằng đẳng thức đáng nhớ) – Chương 1: Phnghiền nhân cùng phân tách nhiều thức.

Bình pmùi hương của một tổng: (A + B )2 = A2 + 2AB + B2Bình pmùi hương của một hiệu: (A – B )2 = A2 – 2AB + B2Hiệu của nhì bình phương: A2 – B2 = (A +B ) (A-B)

Giải bài xích tập về hằng đẳng thức trong SGK trang 11,12 Tân oán 8 tập 1

Bài 16 : Viết những biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu;

a) x2 + 2x + 1; b) 9x2 + y2 + 6xy;

c) 25a2 + 4b2 – 20ab; d) x2 – x + 1/4

Giải: a) x2 + 2x + 1 = x2+ 2 . x . 1 + 12

= (x + 1)2

b) 9x2 + y2+ 6xy = (3x)2 + 2 . 3 . x . y + y2 = (3x + y)2

c) 25a2 + 4b2– 20ab = (5a)2 – 2 . 5a . 2b + (2b)2 = (5a – 2b)2

Hoặc 25a2 + 4b2 – 20ab = (2b)2 – 2 . 2b . 5a + (5a)2 = (2b – 5a)2

d) x2 – x + 1/4= x2 – 2 . x .


Bạn đang xem: Toán 8 bài 16 trang 11


Xem thêm: 6 Nhóm Thực Phẩm Làm Giảm Nước Ối Mẹ Bầu Tránh Càng Xa Càng Tốt

1/2+ (1/2)2=(x- 1/2)2

Hoặc x2 – x + 1/4= 1/4- x + x2 =(1/2)2 – 2 .50%. x + x2 = (1/2-x)2

———–

Bài 17