- Chọn bài -Bài 1: Msinh hoạt đầu về pmùi hương trìnhBài 2: Phương thơm trình bậc nhất một ẩn cùng biện pháp giảiBài 3: Pmùi hương trình gửi được về dạng ax + b = 0 - Luyện tập (trang 13-14)Luyện tập (trang 13-14)Bài 4: Pmùi hương trình tích - Luyện tập (trang 17)Luyện tập (trang 17)Bài 5: Phương thơm trình cất ẩn sinh hoạt mẫu - Luyện tập (trang 22-23)Luyện tập (trang 22-23)Bài 6: Giải bài toán bằng phương pháp lập phương thơm trìnhBài 7: Giải bài xích tân oán bằng phương pháp lập pmùi hương trình (tiếp) - Luyện tập (trang 31-32)Luyện tập (trang 31-32)Ôn tập cmùi hương 3 (Câu hỏi - Bài tập)


Bạn đang xem: Toán 8 phương trình chứa ẩn ở mẫu

Mục lục

Xem toàn thể tư liệu Lớp 8: trên đây

Xem toàn cục tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 Bài 5: Phương trình cất ẩn ở mẫu mã – Luyện tập (trang 22-23) giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa tân oán, học tập giỏi tân oán 8 để giúp đỡ chúng ta rèn luyện kĩ năng tư duy hợp lí và đúng theo xúc tích, sinh ra kĩ năng vận dụng kết thức tân oán học tập vào đời sống với vào những môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Tân oán 8 Tập 2 Bài 5 trang 19: Giá trị x = 1 liệu có phải là nghiệm của phương trình hay là không ? Vì sao ?

Lời giải

Giá trị x = 1 không hẳn là nghiệm của pmùi hương trình.

Vì tại x = 1 thì

*
có mẫu bởi 0,vô lí

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 2 Bài 5 trang 20: Tìm ĐK xác định của từng pmùi hương trình sau:

*

Lời giải

a) Pmùi hương trình

*
xác định


*

Vậy ĐKXĐ của pmùi hương trình là x ≠ ±1.

b) x – 2 ≠ 0 Lúc x ≠ 2

Vậy ĐKXĐ của phương thơm trình là x ≠ 2.

Trả lời thắc mắc Toán thù 8 Tập 2 Bài 5 trang 22: Giải những phương trình vào câu hỏi 2

Lời giải

*

Suy ra x(x + 1) = (x – 1)(x + 4)

Ta có:

x(x + 1) = (x – 1)(x + 4)

⇔ x2 + x = x2 + 4x – x – 4

⇔ x = 3x – 4

⇔ 2x = 4

⇔ x = 2 (thỏa mãn nhu cầu ĐKXĐ)

Vậy tập nghiệm của phương trình là : S = 2

*

Suy ra 3 = 2x – 1 – x(x – 2)

⇔ 3 = 2x – 1-(x2 – 2x)


⇔ 3 = 2x – 1 – x2 + 2x

⇔ 3 = – 1 – x2

⇔ x2 = -4(vô nghiệm)

Vậy tập nghiệm của pmùi hương trình là : S = ∅

Bài 5: Phương thơm trình chứa ẩn sinh hoạt mẫu

Bài 27 (trang 22 SGK Tân oán 8 tập 2): Giải những phương thơm trình:


*

Lời giải:

a) Điều khiếu nại xác định: x ≠ -5.

*

2x – 5 = 3(x + 5)

⇔ 2x – 5 = 3x + 15

⇔ -5 – 15 = 3x – 2x

⇔ x = -20 (thỏa mãn nhu cầu ĐK xác định).

Vậy phương trình có tập nghiệm S = -20.

b) Điều kiện xác định: x ≠ 0.

*

2(x2 – 6) = 2x2 + 3x

⇔ 2x2 – 12 – 2x2 – 3x = 0

⇔ 3x = 12

⇔ x = 4 (Thỏa mãn đkxđ).

Vậy pmùi hương trình bao gồm tập nghiệm S = 4.

c) Điều kiện xác định: x ≠ 3.


*

⇔ x2 + 2x – (3x + 6) = 0

⇔ x(x + 2) – 3(x + 2) = 0

⇔ (x – 3)(x + 2) = 0

⇔ x – 3 = 0 hoặc x + 2 = 0

+ x – 3 = 0 ⇔ x = 3 (Không thỏa mãn nhu cầu đkxđ)

+ x + 2 = 0 ⇔ x = -2 (Thỏa mãn đkxđ).

Vậy phương trình có tập nghiệm S = -2.

d) Điều kiện xác định: x ≠ -2/3.

*

⇔ 5 = (2x – 1)(3x + 2)

⇔ 2x.3x – 3x.1 + 2x.2 – 2.1 = 5

⇔ 6x2 – 3x + 4x – 2 = 5

⇔ 6x2 + x – 7 = 0.

⇔ 6x2 – 6x + 7x – 7 = 0

(Tách để đối chiếu vế trái thành nhân tử)

⇔ 6x(x – 1) + 7(x – 1) = 0

⇔ (6x + 7)(x – 1) = 0

⇔ 6x + 7 = 0 hoặc x – 1 = 0

+ 6x + 7 = 0 ⇔ 6x = – 7 ⇔ x = -7/6 (vừa lòng đkxđ)

+ x – 1 = 0 ⇔ x = 1 (thỏa mãn đkxđ).

Vậy phương trình có tập nghiệm

*

Bài 5: Phương thơm trình chứa ẩn làm việc mẫu

Bài 28 (trang 22 SGK Tân oán 8 tập 2): Giải những phương trình:


*

Lời giải:

a) Điều kiện xác định: x ≠ 1.

*

⇔ 2x – 1 + x – 1 = 1


⇔ 3x – 2 = 1

⇔ 3x = 3

⇔ x = 1 (ko vừa lòng ĐK xác định).

Vậy phương thơm trình vô nghiệm.

b) Điều kiện xác định: x ≠ -1.

*

⇔ 5x + 2x + 2 = -12

⇔ 7x + 2 = -12

⇔ 7x = -14

⇔ x = -2 (thỏa mãn đkxđ)

Vậy pmùi hương trình bao gồm tập nghiệm S = -2

c) Điều khiếu nại xác định: x ≠ 0.


*

⇔ x3 + x = x4 + 1

⇔ x4 + 1 – x – x3 = 0

⇔ (x4 – x3) + (1 – x) = 0

⇔ x3(x – 1) – (x – 1) = 0

⇔ (x3 – 1)(x – 1) = 0

⇔ (x – 1)(x2 + x + 1)(x – 1) = 0

⇔ x – 1 = 0 (vị x2 + x + 1 = (x + ½)2 + ¾ > 0 với tất cả x).

⇔ x = 1 (thỏa mãn nhu cầu đkxđ).

Vậy phương thơm trình tất cả tập nghiệm S = 1.

d) Điều kiện xác định: x ≠ 0 cùng x ≠ -1.

*

⇔ x(x + 3) + (x + 1)(x – 2) = 2.x(x + 1)

⇔ x(x + 3) + (x + 1)(x – 2) – 2x(x + 1) = 0

⇔ x2 + 3x + x2 + x – 2x – 2 – (2x2 + 2x) = 0

⇔ x2 + x2 – 2x2 + 3x + x – 2x – 2x – 2 = 0

⇔ 0x – 2 = 0

Phương trình vô nghiệm.

Bài 5: Phương trình đựng ẩn ngơi nghỉ mẫu

Luyện tập (trang 22-23 sgk Tân oán 8 Tập 2)

Bài 29 (trang 22-23 SGK Tân oán 8 tập 2): quý khách Sơn giải phương trình

*

Quý Khách Hà nhận định rằng Sơn giải sai vày đang nhân hai vế với biểu thức x – 5 bao gồm chứa ẩn. Hà giải bằng cách rút ít gọn gàng vế trái nlỗi sau:

*

Lời giải:

*

Bài 5: Pmùi hương trình đựng ẩn ở mẫu

Luyện tập (trang 22-23 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 30 (trang 23 SGK Tân oán 8 tập 2): Giải các phương trình:

*

Lời giải:

a) Điều khiếu nại xác định: x ≠ 2.

*

⇔ 1 + 3(x – 2) = -(x – 3)

⇔ 1 + 3x – 6 = -x + 3

⇔ 3x + x = 3 + 6 – 1

⇔ 4x = 8

⇔ x = 2 (không vừa lòng đkxđ).

Vậy phương thơm trình vô nghiệm.

b) Điều kiện xác định: x ≠ -3.

*
Xem thêm: Soạn Bài Sự Tích Hồ Gươm Cánh Diều, Soạn Văn 6 Trang 22 Chân Trời Sáng Tạo

⇔ 14x(x + 3) – 14x2 = 28x + 2(x + 3)

⇔ 14x2 + 42x – 14x2 = 28x + 2x + 6

⇔ 42x – 28x – 2x = 6

⇔ 12x = 6

⇔ x = 1/2.

Vậy pmùi hương trình có tập nghiệm S = 1/2.

Bài 5: Phương trình chứa ẩn sống mẫu

Luyện tập (trang 22-23 sgk Tân oán 8 Tập 2)

Bài 31 (trang 23 SGK Toán thù 8 tập 2): Giải những phương trình:

*

Lời giải:

a) + Tìm ĐK khẳng định :

x2 + x + 1 = (x2 + x + ¼) + ¾ = (x + ½)2 + ¾ > 0 với tất cả x ∈ R.

Do đó x2 + x + 1 ≠ 0 với mọi x ∈ R.

x3 – 1 ≠ 0 ⇔ (x – 1)(x2 + x + 1) ≠ 0 ⇔ x – 1 ≠ 0 ⇔ x ≠ 1.

Vậy ĐK xác định của phương trình là x ≠ 1.

+ Giải phương thơm trình:

*

⇔ x2 + x + 1 – 3x2 = 2x(x – 1)

⇔ -2x2 + x + 1 = 2x2 – 2x

⇔ 4x2 – 3x – 1 = 0

⇔ 4x2 – 4x + x – 1 = 0

⇔ 4x(x – 1) + x – 1 = 0

⇔ (4x + 1)(x – 1) = 0

⇔ 4x + 1 = 0 hoặc x – 1 = 0

4x + 1 = 0 ⇔ 4x = -1 ⇔ x = -1/4 (vừa lòng đkxđ)

x – 1 = 0 ⇔ x = 1 (không thỏa mãn nhu cầu đkxđ).

Vậy phương thơm trình tất cả tập nghiệm S = 1.

b) Điều kiện xác định: x ≠ 1; x ≠ 2; x ≠ 3.

*

⇔ 3(x – 3) + 2(x – 2) = x – 1

⇔ 3x – 9 + 2x – 4 = x – 1

⇔ 3x + 2x – x = 9 + 4 – 1

⇔ 4x = 12

⇔ x = 3 (không vừa lòng điều kiện xác định)

Vậy pmùi hương trình vô nghiệm.

c) Điều kiện xác định: x ≠ -2.

*

⇔ x3 + x2 + 2x + 12 = 12

⇔ x3 + x2 + 2x = 0

⇔ x(x2 + x + 2) = 0

⇔ x = 0 (do x2 + x + 2 > 0 với đa số x) (thỏa mãn nhu cầu đkxđ).

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = 0.

d) Điều kiện xác định: x ≠ ±3; x ≠ -7/2.

*

⇔ 13(x + 3) + (x – 3)(x + 3) = 6(2x + 7)

⇔ 13x + 39 + x2 – 9 = 12x + 42


⇔ x2 + x – 12 = 0

⇔ x2 +4x – 3x – 12 = 0

⇔ x(x + 4) – 3(x + 4) = 0

⇔ (x – 3)(x + 4) = 0

⇔ x – 3 = 0 hoặc x + 4 = 0

x – 3 = 0 ⇔ x = 3 (không vừa lòng đkxđ)

x + 4 = 0 ⇔ x = -4 (vừa lòng đkxđ).

Vậy pmùi hương trình bao gồm tập nghiệm S = -4.

Bài 5: Phương thơm trình đựng ẩn nghỉ ngơi mẫu

Luyện tập (trang 22-23 sgk Tân oán 8 Tập 2)

Bài 32 (trang 23 SGK Toán thù 8 tập 2): Giải các pmùi hương trình:

*

Lời giải:

*
*

Bài 5: Phương thơm trình cất ẩn nghỉ ngơi mẫu

Luyện tập (trang 22-23 sgk Toán thù 8 Tập 2)

Bài 33 (trang 23 SGK Tân oán 8 tập 2): Tìm những cực hiếm của a sao cho mỗi biểu thức sau có mức giá trị bởi 2:

*