Áp dụng: Quy tắc nhân đối kháng thức với nhiều thức: Muốn nắn nhân một đối kháng thức với cùng một nhiều thức ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cùng những tích với nhau.

Bạn đang xem: Toán 8 tập 1 bài 1

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& ,,x^2left( 5x^3 - x - 1 over 2 ight) cr & = x^2.5x^3 + x^2.left( - x ight) + x^2.left( - 1 over 2 ight) cr & = 5x^5 - x^3 - 1 over 2x^2 cr )


LG b.

((3xy-x^2 + y)dfrac23x^2y);

Phương pháp giải:

Áp dụng: Quy tắc nhân 1-1 thức với đa thức: Muốn nắn nhân một 1-1 thức với cùng 1 nhiều thức ta nhân đối kháng thức cùng với từng hạng tử của nhiều thức rồi cộng những tích cùng nhau.

Lời giải đưa ra tiết:

*


LG c.

((4x^3 - 5xy + 2x)left( - dfrac12xy ight)).

Phương pháp giải:

Áp dụng: Quy tắc nhân đơn thức với đa thức: Muốn nắn nhân một đơn thức với cùng 1 nhiều thức ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cùng những tích cùng nhau.

Xem thêm: Độ Dài Trung Bình Của Cậu Nhỏ ' Dài Bao Nhiêu Là Chuẩn, Kích Thước Cậu Nhỏ Bao Nhiêu Là Đạt Chuẩn

Lời giải đưa ra tiết:

*

nhansugioi.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó phát âm Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp nhansugioi.com


Cảm ơn chúng ta vẫn sử dụng Loigiaixuất xắc.com. Đội ngũ giáo viên buộc phải cải thiện điều gì nhằm chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng còn lại ban bố nhằm ad hoàn toàn có thể contact cùng với em nhé!


*

Đăng ký kết nhằm nhận giải thuật giỏi với tư liệu miễn phí

Cho phxay loigiaituyệt.com gửi các thông tin mang đến các bạn nhằm nhận được những giải thuật tuyệt cũng giống như tài liệu miễn chi phí.