Hướng dẫn giải bài tập ôn thời điểm cuối năm phần hình học, sách giáo khoa toán 9 tập nhì. Nội dung bài xích giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 trang 134 135 sgk toán thù 9 tập 2 bao gồm tổng vừa lòng cách làm, triết lý, cách thức giải bài tập phần hình học tập gồm trong SGK toán sẽ giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 9.

Bạn đang xem: Toán 9 tập 2 bài 1

Lý thuyết

1. Chương I – Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông

2. Chương II – Đường tròn

3. Chương III – Góc cùng với đường tròn

4. Chương IV – Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 trang 134 135 sgk toán thù 9 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài xích trước khi giải nhé!

các bài tập luyện Ôn thời điểm cuối năm phần Hình học

nhansugioi.com ra mắt cùng với các bạn rất đầy đủ cách thức giải bài tập phần hình học tập 9 kèm bài bác giải chi tiết bài xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 trang 134 135 sgk tân oán 9 tập 2 của các bài tập luyện ôn cuối năm phần hình học tập mang lại các bạn tìm hiểu thêm. Nội dung chi tiết bài xích giải từng bài bác tập các bạn xem bên dưới đây:

*
Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 trang 134 135 sgk toán 9 tập 2

1. Giải bài bác 1 trang 134 sgk tân oán 9 tập 2

Chu vi hình chữ nhật (ABCD) là (20cm). Hãy tìm cực hiếm nhỏ tuổi nhất của độ nhiều năm mặt đường chéo (AC).

Bài giải:

*

Gọi (x) ((cm)) là độ dài cạnh (AB) ((x > 0)). Theo đề bài thì độ dài cạnh (BC) là ((10 – x))

Áp dụng định lí Py-ta-go trong tam giác vuông (ABC), ta có:

(eqalign& AC^2 = AB^2 + BC^2 cr& = x^2 + left( 10 – x ight)^2 cr& = 2left( x^2 – 10 mx + 50 ight) cr& = 2left< left( x – 5 ight)^2 + 25 ight> cr& AC^2 = 2left( x – 5 ight)^2 + 50 ge 50 cr)

Đẳng thức xảy ra Khi : (x – 5 = 0 ⇔ x = 5)

Vậy giá trị bé dại tốt nhất của đường chéo AC là (sqrt50 = 5sqrt2) ((cm))

2. Giải bài xích 2 trang 134 sgk Toán 9 tập 2

Tam giác (ABC) bao gồm góc (widehat B = 45^0), góc (widehat C = 30^0). Nếu (AC = 8) thì (AB) bằng:

(A). (4) (B). (4sqrt2)

(C). (4sqrt3) (D). (4sqrt6)

Hãy lựa chọn câu trả lời đúng.

Bài giải:

*

Hạ (AH ot BC) ((H in BC))

Trong tam giác vuông (HAC) ( (widehat H = 90^0) ) bao gồm . Vậy (∆HAC) là nửa tam giác hồ hết cạnh (AC), con đường cao (CH) cũng chính là đường trung con đường.

(Rightarrow AH = AC over 2 = 4(cm))

Xét (∆HAB) là tam giác vuông cân nặng tại (H)

(⇒ AH = BH = 4) ((cm))

Áp dụng định lí Py-ta-go trong tam giác vuông (HAB), ta có:

(AB = sqrt HA^2 + HB^2 = sqrt 4^2 + 4^2 = sqrt 32 = 4sqrt 2)

Vậy (AB = 4sqrt2) (cm).

⇒ Chọn đáp án B.

3. Giải bài 3 trang 134 sgk Tân oán 9 tập 2

Cho tam giác (ABC) vuông ở (C) có đường trung con đường (BN) vuông góc cùng với đường trung đường (CM), cạnh (BC = a). Tính độ dài đường trung đường (BN).

Bài giải:

*

Hotline (G) là trung tâm của tam giác (ABC), ta có: (BG = 2 over 3BN)

Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác vuông (CNB), ta có:

(eqalignvà BC^2 = BN.BG = BN.2 over 3BN = 2 over 3BN^2 crvà Rightarrow BN^2 = 3 over 2BC^2 = 3a^2 over 2 cr& Rightarrow BN = sqrt 3 ma^2 over 2 = asqrt 3 over sqrt 2 = asqrt 6 over 2 cr)

Vậy (BN = asqrt 6 over 2)

4. Giải bài xích 4 trang 134 sgk Toán 9 tập 2

Nếu tam giác vuông (ABC) vuông trên (C) cùng có (sin mA = 2 over 3) thì (tgB) bằng:

(A). (3 over 5) (B). (sqrt 5 over 3)

(C). (2 over sqrt 5 ) (D). (sqrt 5 over 2)

Hãy lựa chọn câu trả lời đúng.

Bài giải:

*

Trong tam giác vuông (ABC) (left( widehat C = 90^0 ight)), ta có:

(sin mA = BC over AB = 2 over 3 Rightarrow AB = 3 over 2BC)

Áp dụng định lí Py-ta-go trong tam giác vuông ABC, ta có:

(eqalignvà AC = sqrt AB^2 – BC^2 = sqrt left( 3 over 2BC ight)^2 – BC^2 cr& AC = sqrt 5 over 4BC^2 = BCsqrt 5 over 2 cr )

Ta có: ( an B = AC over BC = BCsqrt 5 over 2 over BC = sqrt 5 over 2)

⇒ Chọn đáp án D.

5. Giải bài bác 5 trang 134 sgk Toán thù 9 tập 2

Tam giác (ABC) vuông trên (C) bao gồm (AC = 15cm). Đường cao (CH) phân chia (AB) thành nhị đoạn (AH) với (HB). Biết (HB = 16cm). Tính diện tích tam giác (ABC).

Bài giải:

*

Đặ (AH = x) ((x > 0))

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông (ABC), ta có: (AC^2 = AB.AH)

hay (15^2 = (x + 16)x) ⇔ (x^2+ 16x -225 = 0)

Giải phương trình, ta được (x_1 = 9) (thỏa mãn); (x_2 = -25) (loại)

Vậy (AH = 9) ((cm))

Ta có: (HC^2 = AH. HB = 9. 16 = 144)

(Rightarrow)(HC=12) ((cm))

Vậy diện tích S tam giác (ABC) là:

(S = 1 over 2AB.CH = 1 over 2.25.12 = 150(cm^2))

6. Giải bài xích 6 trang 134 sgk Toán thù 9 tập 2

Một hình chữ nhật cắt đường tròn nhỏng hình 121 biết (AB = 4, BC = 5, DE = 3) (với thuộc đơn vị chức năng đo).

Độ dài (EF) bằng:

(A). (6) (B). (7) (C). (20 over 3) (D). (8)

Hãy lựa chọn câu vấn đáp đúng?

*

Bài giải:

Gọi (O) là trọng tâm của con đường tròn. Qua (O), kẻ con đường vuông góc với (BC), giảm (DE) nghỉ ngơi (P) với (BC) làm việc (Q).

*

Ta có:

(eqalign& BQ = 1 over 2BC = 5 over 2 crvà AQ = AB + BQ = 4 + 5 over 2 = 13 over 2 cr )

Vì (ADPQ) là hình chữ nhật buộc phải (AQ = DP)

⇒ (EP. = DPhường – DE = AQ – DE)

tốt (EPhường = 13 over 2 – 3 = 7 over 2)

Mà (EF = 2EP.. = 2.7 over 2 = 7)

⇒ Chọn đáp án B.

7. Giải bài 7 trang 134 sgk Toán thù 9 tập 2

Cho tam giác rất nhiều (ABC), (O) là trung điểm của (BC). Trên các cạnh (AB, AC) theo thứ tự lấy các điểm di động cầm tay (D) với (E) sao để cho góc (widehat DOE = 60^0).

a) Chứng minc tích (BD.CE) ko đổi.

b) Chứng minh (ΔBOD) đồng dạng (ΔOED). Từ kia suy ra tia (DO) là tia phân giác của góc (BDE).

c) Vẽ con đường tròn trung ương (O) xúc tiếp với (AB). Chứng minh rằng con đường tròn này luôn luôn xúc tiếp với (DE).

Bài giải:

*

a) Chứng minc tích (BD.CE) không thay đổi.

Xét hai tam giác: (∆BOD) và (∆CEO), ta có: (widehat B = widehat C = 60^0) (gt) (1)

Ta tất cả (widehat DOC) là góc ngoài của (∆ BDO) nên: (widehat DOC = widehat B + widehat D_1)

giỏi (widehat O_1 + widehat O_2 = widehat B + widehat D_1 Leftrightarrow 60^0 + widehat O_2 = 60^0 + widehat D_1)

(Leftrightarrow widehat O_2 = widehat D_1(2))

Từ (1) với (2) (⇒ ∆BOD) đồng dạng (∆CEO) (g.g)

( Rightarrow B mD over BO = CO over CE Rightarrow B mD.CE = BO.CO)

tuyệt (B mD.CE = BC over 2.BC over 2 = BC^2 over 4) (ko đổi)

Vậy (B mD.CE = BC^2 over 4) ko đổi

b) Chứng minh (ΔBOD) đồng dạng (ΔOED)

Từ câu (a) ta có: (∆BOD) đồng dạng (∆CEO)

( Rightarrow O mD over OE = B mD over OC = B mD over OB) (vị (OC = OB))

Mà (widehat B = widehat DOE = 60^0)

Vậy (ΔBOD) đồng dạng (ΔOED) (c.g.c) (Rightarrow widehat B mDO = widehat O mDE)

xuất xắc (DO) là tia phân giác của góc (BDE)

c) Vẽ (OK ot DE) và Call (I) là tiếp điểm của ((O)) cùng với (AB), lúc đó (OI ot AB). Xét nhị tam giác vuông: (IDO) và (KDO), ta có:

(DO) chung

(widehat D_1 = widehat D_2) (minh chứng trên)

Vậy (ΔIDO) = (ΔKDO)( ⇒ OI = OK)

Vấn đề này minh chứng rằng (OK) là bán kính của ((O)) và (OK ot DE) đề nghị (K) là tiếp điểm của (DE) với ((O)) tốt (DE) tiếp xúc cùng với mặt đường tròn ((O))

8. Giải bài bác 8 trang 134 sgk Tân oán 9 tập 2

Cho hai tuyến phố tròn ((O; R)) với ((O’; r)) tiếp xúc kế bên ((R > r)). Hai tiếp đường bình thường (AB) và (A’B’) của hai tuyến phố tròn ((O)) và ((O’)) cắt nhau tại (P) ((A) với (A’) trực thuộc đường tròn ((O’)), (B) với (B’) thuộc con đường tròn ((O))). Biết (PA = AB = 4 cm). Tính diện tích hình tròn ((O’)).

Bài giải:

*

Vì (AB) là tiếp tuyến đường bình thường của ((O)) cùng ((O’)) cần (OB ot AB) cùng (O’A ot AB)

Xét nhì tam giác vuông (OPB) cùng (O’AP), ta có:

(widehat A = widehat B = 90^0)

(widehat P_1) chung

Vậy (ΔOBP) đồng dạng (∆ O’AP)

(eqalign& Rightarrow r over R = PO’ over PO = PA over PB = 4 over 8 = 1 over 2 crvà Rightarrow R = 2 mr cr )

Ta gồm (PO’ = OO’ = R + r = 3r) (do (AO’) là con đường vừa đủ của (∆OBP))

Áp dụng định lí Py-ta-go trong tam giác vuông (O’AP)

(O’P^2 = O’A^2 + AP^2) tốt (left( 3r ight)^2 = m r^2 + m 4^2 Leftrightarrow m 9r^2 = m r^2 + m 16 m )

( Leftrightarrow m 8 m r^2 = 16 m Leftrightarrow m r^2 = m 2)

Diện tích đường tròn ((O’;r)) là:

(S = π. r^2 = π.2 = 2π) ((cm^2))

9. Giải bài bác 9 trang 135 sgk Toán thù 9 tập 2

Cho tam giác (ABC) nội tiếp con đường tròn ((O’)) cùng ngoại tiếp mặt đường tròn ((O)). Tia (AO) cắt con đường tròn ((O’)) tại (D). Ta có:

(A) (CD = BD = O’D) ; (B) (AO = CO = OD)

(C) (CD = CO = BD) ; (D) (CD = OD = BD)

Hãy chọn câu trả lời đúng?

Bài giải:

*

Vì (AC) cùng (BC) xúc tiếp với con đường tròn ((O)), (AD) trải qua (O) buộc phải ta có:

(widehat CA mD = widehat BA mD = alpha) (vị chổ chính giữa con đường tròn nội tiếp trong tam giác là giao điểm của bố đường phân giác vào tam giác)

(⇒) (overparenCD=overparenDB) (⇒CD = DB) (*)

Tương trường đoản cú, (CO) là tia phân giác của góc (C) nên:

(widehat AC mO = widehat BCO = eta )

Mặt khác: (widehat DCO = widehat DCB + widehat BCO = alpha + eta (1))

(vì (widehat BA mD = widehat BC mD) )

Ta có: (widehat CO mD) là góc không tính của (∆ AOC) nên

(widehat CO mD = widehat OAC + widehat OC mA = eta + altrộn (2))

Từ (1) cùng (2) ta có: (widehat OC mD = widehat CO mD)

Vậy (∆DOC) cân trên (D) (2*)

Từ (*) và (2*) suy ra (CD = OD = BD)

Chọn giải đáp (D).

10. Giải bài bác 10 trang 135 sgk Toán 9 tập 2

Cho tam giác nhọn (ABC) nội tiếp đường tròn ((O)). Các cung nhỏ (AB, BC, CA) gồm số đo lần lượt là (x + 75^0, 2x + 25^0, 3x – 22^0). Một góc của tam giác (ABC) tất cả số đo là:

(A). (57^05); (B). (59^0) ;

(C). (61^0) ; (D). (60^0)

Hãy chọn câu vấn đáp đúng?

Bài giải:

*

Vì những cung (AB, BC, CA) sản xuất thành con đường tròn, bởi đó:

((x + 75^0) + (2x + 25^0) + (3x – 22^0) = 360^0)

(Leftrightarrow 6x + 78^0 = 360^0 Leftrightarrow 6x = 282^0 Leftrightarrow x = 47^0)

Vậy (sđoverparenAB)=(x + 75^0 = 47^0 + 75^0 = 122^0)

(Rightarrow widehat C = 122^0 over 2 = 61^0)

(sđoverparenBC) = (2x + 25^0 = 2.47^0 + 25^0 = 119^0) ( Rightarrow widehat A = 119^0 over 2 = 59,5^0)

(sđoverparenAC)= (3x – 22^0 = 3.47^0 – 22^0 = 119^0) ( Rightarrow widehat B = 119^0 over 2 = 59,5^0)

⇒ Chọn giải đáp C.

11. Giải bài bác 11 trang 135 sgk Toán thù 9 tập 2

Từ một điểm (P) ngơi nghỉ đi ngoài đường tròn ((O)), kẻ cat đường (PAB) với (PCD) cho tới con đường tròn. Hotline (Q) là một điểm nằm trên cung nhỏ tuổi (BD) (ko chứa (A) cùng (C)) thế nào cho (sđoverparenBQ=42^0) với (sđoverparenQD=38^0). Tính tổng (widehat BP mD + widehat AQC)

Bài giải:

*

Ta tất cả (widehat BP mD) là góc ở đi ngoài đường tròn (O) nên:

(widehat BPD = sđoverparenBQD -sđoverparenACover 2)

Ta có (widehat AQC) là góc nội tiếp vào đường tròn (O) nên:

(widehat AQC = 1 over 2sđoverparenAC)

Do đó:

(widehat BPD + widehat AQC = sđoverparenBQD -sđoverparenAC over 2 + 1 over 2sđoverparenAC)

=(1 over 2sđoverparenBQD)=(42^0 + 38^0 over 2 = 40^0)

Vậy (widehat BP mD + widehat AQC = 40^0)

12. Giải bài xích 12 trang 135 sgk Toán 9 tập 2

Một hình vuông vắn với một hình tròn trụ có chu vi đều nhau. Hỏi hình làm sao bao gồm diện tích mập hơn?

*

Bài giải:

Giả sử Call cạnh hình vuông là (a) và bán kính mặt đường tròn là (R).

Khi kia, chu vi hình vuông vắn là (4a) cùng chu vi hình tròn trụ là (2πR).

Theo đề bài bác ra ta có: (4 ma = 2pi R Rightarrow a = pi R over 2)

Ta lập tỉ số diện tích S hình vuông cùng hình tròn:

(S_hv over S_htr = a^2 over pi R^2) =(left( pi R over 2 ight)^2 over pi R^2)= (pi ^2R^2 over 4pi R^2 = pi over 4

13. Giải bài xích 13 trang 135 sgk Toán thù 9 tập 2

Cho mặt đường tròn ((O)), cung (BC) bao gồm số đo bằng (120^0), điểm (A) dịch rời bên trên cung phệ (BC). Trên tia đối tia (AB) rước điểm (D) sao để cho (AD = AC). Hỏi điểm (D) dịch chuyển trên phố nào?

Bài giải:

*

Ta tất cả (widehat A = 1 over 2sđoverparenBC)(= 60^0;widehat B mDC = 1 over 2.60^0 = 30^0)

Bởi vậy, điểm (D) sinh sản với hai mút của đoạn trực tiếp (BC) cố định và thắt chặt một góc (widehat B mDC = 30^0) buộc phải (D) vận động bên trên cung chứa góc (30^0) dựng bên trên (BC).

Ta tất cả, lúc (A ≡ B) thì (D ≡ E) với Khi (A ≡ C) thì (D ≡ C)

Vậy Khi (A) dịch rời trên cung béo (BC) thì (D) dịch rời bên trên cung (CE) ở trong cung cất góc (30^0) dựng bên trên (BC).

14. Giải bài xích 14 trang 135 sgk Toán thù 9 tập 2

Dựng tam giác (ABC), biết (BC = 4cm), góc (widehat A = 60^0), bán kính con đường tròn nội tiếp tam giác bằng (1cm).

Bài giải:

Dựng (BC = 4cm) và mặt đường thẳng ((d)) song tuy vậy với (BC) cùng biện pháp (BC) một khoảng là (1cm)

Tâm (O) của con đường tròn nội tiếp (∆ABC) là giao điểm của mặt đường trực tiếp ((d)) với cung đựng góc (90^0 + 60^0:2 = 120^0) dựng bên trên đoạn (BC) nạm định

Qua (B) và (C) vẽ các tiếp con đường với ((O)), bọn chúng giảm nhau tại (A). Tam giác (ABC) là tam giác buộc phải dựng.

*

15. Giải bài bác 15 trang 135 sgk Tân oán 9 tập 2

Tam giác (ABC) cân nặng tại (A) tất cả cạnh đáy nhỏ tuổi rộng cạnh bên, nội tiếp đường tròn ((O)).Tiếp đường tại (B) và (C) của mặt đường tròn thứu tự cắt tia (AC) và tia (AB) sinh hoạt (D) với (E). Chứng minh:

a) (BD^2 = AD.CD)

b) Tứ giác (BCDE) là tứ giác nội tiếp

c) (BC) song song với (DE)

Bài giải:

*

a) Xét (∆ADB) cùng (∆BDC), ta có:

(widehat BA mD = widehat CB mD) (góc nội tiếp thuộc chắn cung (BC))

(widehat D_1) góc chung

Vậy (∆ADB) đồng dạng (∆BDC) ⇒ (B mD over C mD = A mD over B mD = B mD^2 = A mD.C mD) (đpcm)

b) Ta tất cả (widehat A mEC) là góc gồm đỉnh ở bên phía ngoài ((O))

(widehat AEC = sđoverparenAC-sđoverparenBCover 2 = sđoverparenAB-sđoverparenBCover 2 = widehat ADB)

Xét tứ đọng giác (BCDE), ta có: (widehat A mEC) cùng (widehat ADB) là nhì góc thường xuyên thuộc nhìn đoạn (BC) và (widehat A mEC = widehat ADB) . Vậy tứ đọng giác (BCDE) nội tiếp con đường tròn

c) Ta có: (widehat ACB + widehat BC mD = 180^0) (nhị góc kề bù).

tốt (widehat ABC + widehat BC mD = 180^0) ((∆ABC) cân nặng tại (A))

( Rightarrow widehat ABC = 180^0 – widehat BC mD(1))

Vì (BCDE) là tứ đọng giác nội tiếp nên

(widehat BE mD + widehat BC mD = 180^0 Rightarrow widehat BE mD = 180^0 – widehat BC mD(2))

So sánh (1) và (2), ta có: (widehat ABC = widehat BE mD)

Ta cũng có: (widehat ABC) cùng (widehat BE mD) là nhì góc đồng vị. Suy ra: (BC // DE) (đpcm)

16. Giải bài xích 16 trang 135 sgk Toán thù 9 tập 2

Một khía cạnh phẳng cất trụ (OO’) của một hình trụ; phần khía cạnh phẳng nằm trong hình trụ là 1 trong hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm (3cm), chiều rộng lớn (2cm).Tính diện tích S bao bọc với thể tích hình tròn trụ kia.

Bài giải:

Bài toán tất cả 2 trường hợp

a) TH 1: Đường cao của hình tròn bởi (3cm). Lúc đó chiều rộng của hình chữ nhật là 2 lần bán kính của hình tròn trụ, suy ra (R = 1cm)

*

Vậy (S)xq = (2πRh = 2π .1 .3 = 6π) ((cm^2))

(V = πR^2h = π. 1^2. 3 = 3π) ((cm^3))

b) TH 2: Đường cao hình tròn trụ bởi (2cm)

*

khi ấy chiều nhiều năm của hình chữ nhật là đường kính của hình tròn, suy ra (R = 1,5)

Vậy (S)xq = (2πRh = 2π . 1,5 . 2 = 6π) ((cm^2))

(V = πR^2h = π . 1,5^2 . 2 = 4,5 π) ((cm^2))

17. Giải bài bác 17 trang 135 sgk Toán thù 9 tập 2

lúc xoay tam giác (ABC) vuông sống (A) một vòng xung quanh cạnh góc vuông (AC) thắt chặt và cố định, ta được một hình nón. Biết rằng (BC = 4dm), góc (widehat ACB = 30^0). Tính diện tích xung quanh và thể tích hình nón.

Bài giải:

*

Trong tam giác vuông (ABC), ta có:

(eqalignvà AB = BC.sin C = BC.sin 30^0 = 4.1 over 2 = 2left( dm ight) cr& AC = BC.cos C = BC.cos 30^0 = 4.sqrt 3 over 2 = 2sqrt 3 left( dm ight) cr )

Ta có: (S)xq = (πRl = π. 2. 4 = 8 π ) ((dm^2))

(V = 1 over 3pi R^2h = 1 over 3pi .2^2.2sqrt 3 = 8sqrt 3 .pi over 3(dm^3))

18. Giải bài 18 trang 135 sgk Toán 9 tập 2

Một hình cầu gồm số đo diện tích S (1-1 vị: (m^2)) thông qua số đo thể tích (đối chọi vị: (m^3)). Tính nửa đường kính hình cầu, diện tích mặt cầu với thể tích hình cầu.

Xem thêm: Cách Phân Biệt Bồ Câu Trống Mái Cho Người Mới Đơn Giản Nhất, Cách Phân Biệt Bồ Câu Trống Mái Chuẩn Nhất

Bài giải:

Điện thoại tư vấn (R) là nửa đường kính hình cầu (đơn vị chức năng : mét)

lúc đó ta có: (S = 4πR^2) và (V = 4 over 3pi R^3)

Theo đề bài xích ta có: (4pi R^2 = 4 over 3pi R^3 Rightarrow R over 3 = 1 Rightarrow R = 3(m))

Ta có: (S = 4πR^2 = 4π . 3^2= 36π) ((m^2))

(V = 4 over 3pi R^3 = 4 over 3pi .3^3 = 36pi left( m^3 ight)).

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài xuất sắc cùng giải bài bác tập sgk tân oán lớp 9 với giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 trang 134 135 sgk toán thù 9 tập 2!