Đăng nhập Facebook
*
Google


Bạn đang xem: Trắc nghiệm địa 10 bài 31

**Xem thêm: Thông Tin Mới Nhất Về " Điện Thoại Cho Người Già 2019, Thông Tin Mới Nhất Về Điện Thoại Cho Người Già

Chương thơm 1: Bản vật dụng Bài 2: Một số phương thức bộc lộ những đối tượng địa lí trên phiên bản trang bị Bài 3: Sử dụng phiên bản vật vào học tập và đời sống Bài 4: Thực hành: Xác định một vài phương thức biểu thị những đối tượng người tiêu dùng địa lí bên trên phiên bản đồ gia dụng Chương thơm 2: Vũ trụ. Hệ quả những hoạt động của Trái Đất Bài 5: Vũ Trụ. Hệ Mặt Ttách với Trái Đất. Hệ trái của chuyển động tự xoay quanh trục của Trái Đất Bài 6: Hệ quả chuyển động bao phủ Mặt Ttách của Trái Đất Chương thơm 3: Cấu trúc của Trái Đất. Các quyển của lớp vỏ địa lí Bài 7: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết xây đắp mảng Bài 8: Tác động của nội lực mang lại địa hình bề mặt Trái Đất Bài 9: Tác đụng của nước ngoài lực mang lại địa hình mặt phẳng Trái Đất Bài 10: Thực hành: Nhận xét về việc phân bố những vành đai rượu cồn khu đất, núi lửa với những vùng núi ttốt Bài 11: Khí quyển. Sự phân bố ánh sáng không khí trên Trái Đất Bài 12: Sự phân bổ khí áp. Một số nhiều loại gió chính Bài 13: Ngưng ứ khá nước trong khí quyển. Mưa Bài 14: Thực hành: Đọc phiên bản đồ sự phân hóa những đới và những hình dạng khí hậu bên trên Trái Đất Bài 15: Thủy quyển. Một số yếu tố tác động mang lại chế độ nước sông. Một số sông phệ trên Trái Đất Bài 16: Sông. Thủy triều. Dòng biển lớn Bài 17: Thổ nhưỡng quyển. Các yếu tố hình thành thổ nhưỡng Bài 18: Sinc qulặng. Các yếu tố tác động tới việc trở nên tân tiến cùng phân bố của sinch thiết bị Bài 19: Sự phân bổ của sinch đồ dùng với đất trên Trái Đất Cmùi hương 4: Một số quy giải pháp của lớp vỏ địa lí Bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy qui định thống tuyệt nhất và hoàn hảo của lớp vỏ địa lí Bài 21: Quy phương pháp địa đới và quy pháp luật phi địa đới Cmùi hương 5: Địa lí cư dân Bài 22: Dân số với sự tăng thêm dân sinh Bài 23: Cơ cấu số lượng dân sinh Bài 24: Phân cha cư dân. Các loại hình cộng cư với thành phố hóa Bài 25: Thực hành: Phân tích bản thứ phân nố dân cư thế giới Chương 6: Cơ cấu nền kinh tế tài chính Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế Chương thơm 7: Địa lí nông nghiệp trồng trọt Bài 27: Vai trò, Điểm sáng, những yếu tố tác động cho tới cách tân và phát triển cùng phân bố nông nghiệp trồng trọt Bài 28: Địa lí ngành tLong trọt Bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi Bài 30: Thực hành: Vẽ với so với biểu đồ dùng về sản lượng lương thực, dân số của thế giới Chương thơm 8: Địa lí công nghiệp Bài 31: Vai trò, Đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng cho tới cải tiến và phát triển với phân bổ công nghiệp Bài 32: Địa lí những ngành công nghiệp Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp) Bài 33: Một số vẻ ngoài chủ yếu của tổ chức khu vực công nghiệp Bài 34: Thực hành: Vẽ biểu vật tình trạng cung cấp một trong những thành phầm công nghiệp bên trên trái đất Chương thơm 9: Địa lí các dịch vụ Bài 35: Vai trò, những nhân tố tác động cùng đặc điểm phân bố những ngành dịch vụ Bài 36: Vai trò, Đặc điểm cùng các yếu tố ảnh hưởng cho cải cách và phát triển, phân bổ ngành giao thông vận tải đường bộ Bài 37: Địa lí những ngành giao thông vận tải vận tải Bài 38: Thực hành: Viết report nđính thêm về kênh đào Xuy-ê cùng kênh dào Pa-na-ma Bài 40: Địa lí ngành thương thơm mại Chương 10: Môi trường cùng tài nguyên thiên nhiên Bài 41: Môi ngôi trường và tài nguyên vạn vật thiên nhiên Bài 42: Môi ngôi trường với sự phát triển bền vững Trắc nghiệm tổng vừa lòng Địa lí 10 Đề thi Địa lí 10 Đề thi Địa lí 10 Học kì 1 gồm câu trả lời Đề thi Địa lí 10 Học kì 2 gồm giải đáp Một số vụ việc bình thường Bài 1. Môn Địa lí cùng với định hướng nghề nghiệp cho học sinh Bài 2. Sử dụng bản vật Chương thơm 1: Trái Đất Bài 3. Trái Đất. Ttiết xây cất mảng Bài 4. Hệ trái địa lí những chuyển động thiết yếu của Trái Đất Ôn tập chương 1 Chương 2: Thạch quyển Bài 5. Thạch quyển. Nội lực với tác động ảnh hưởng của nội lực cho địa hình mặt phẳng Trái Đất Bài 6. Ngoại lực với tác động của nước ngoài lực đến địa hình mặt phẳng Trái Đất Ôn tập chương 2 Chương thơm 3: Khí quyển Bài 7. Khí quyển. Nhiệt độ không gian Bài 8. Khí áp, gió cùng mưa Ôn tập cmùi hương 3 Chương thơm 4: Tbỏ quyển Bài 10. Tdiệt quyển. Nước bên trên châu lục Bài 11. Nước hải dương cùng biển lớn Ôn tập cmùi hương 4 Chương 5: Sinch quyển Bài 12. Đất với sinc quyển Ôn tập chương thơm 5 Chương thơm 6: Một số quy quy định của vỏ địa lí Bài 14. Vỏ địa lí. Quy điều khoản thống tuyệt nhất và hoàn chỉnh Bài 15. Quy pháp luật địa đới và phi địa đới Ôn tập chương 6 Chương thơm 7: Địa lí dân cư Bài 16. Dân số và gia tăng số lượng dân sinh. Cơ cấu dân sinh Bài 17. Phân tía dân cư và city hóa Ôn tập cmùi hương 7 Cmùi hương 8: Các nguồn lực, một vài tiêu chí reviews sự cải cách và phát triển kinh tế tài chính Bài 18. Các nguồn lực có sẵn trở nên tân tiến kinh tế Bài 19. Cơ cấu nền tài chính, tổng sản phẩm trong nước với tổng thu nhập cá nhân tổ quốc Ôn tập chương thơm 8 Chương 9. Địa lí các ngành kinh tế Bài đôi mươi. Vai trò, điểm sáng, các nhân tố tác động đến sự phát triển và phân bổ nông nghiệp trồng trọt, lâm nghiệp, tdiệt sản Bài 21. Địa lí các ngành nông nghiệp trồng trọt, lâm nghiệp, thủy sản Bài 22. Tổ chức giáo khu NNTT Bài 23. Vai trò, điểm lưu ý, những yếu tố ảnh hưởng đến việc cải tiến và phát triển và phân bố nông nghiệp & trồng trọt, lâm nghiệp cùng thủy sản Bài 24. Địa lí một số trong những ngành công nghiệp Bài 25. Tổ chức giáo khu công nghiệp Bài 26. Vai trò, Điểm lưu ý, cơ cấu, những yếu tố ảnh hưởng tới việc cải cách và phát triển và phân bổ dịch vụ Bài 27. Địa lí giao thông vận tải với bưu thiết yếu viễn thông Bài 28. Tmùi hương mại, tài bao gồm ngân hàng và phượt Ôn tập chương 9 Cmùi hương 10: Phát triển bền bỉ cùng tăng trưởng xanh Bài 29. Môi trường cùng tài nguyên vạn vật thiên nhiên Bài 30. Phát triển bền bỉ cùng vững mạnh xanh Ôn tập chương thơm 10 Một số vụ việc bình thường Bài 1: Môn Địa lí với kim chỉ nan nghề nghiệp và công việc Chương 1: Sử dụng bản vật Bài 2: Một số phương thức biểu thị các đối tượng người dùng địa lí bên trên bản trang bị Bài 3: Sử dụng phiên bản thiết bị trong học tập và đời sống, một trong những ứng dụng của GPS với phiên bản vật trong đời sống Ôn tập chương 1 Cmùi hương 2: Trái Đất Bài 4: Sự hình thành Trái Đất, vỏ Trái Đất với vật liệu cấu tạo vỏ Trái Đất Bài 5: Hệ trái địa lí những vận động của Trái Đất Ôn tập cmùi hương 2 Cmùi hương 3: Thạch quyển Bài 6: Thạch quyển, tngày tiết thiết kế mảng Bài 7: Nội lực với nước ngoài lực Ôn tập cmùi hương 3 Chương thơm 4: Khí quyển Bài 9: Khí quyển, các yếu tố nhiệt độ Ôn tập chương 4 Chương thơm 5: Tdiệt quyển Bài 11: Tbỏ quyển, nước bên trên châu lục Bài 12: Nước hải dương và biển lớn Ôn tập chương 5 Chương thơm 6: Sinc quyển Bài 14: Đất bên trên Trái Đất Bài 15: Sinc quyển Ôn tập cmùi hương 6 Chương 7: Một số quy mức sử dụng của vỏ Địa lí Bài 17: Vỏ địa lí, quy luật thống tuyệt nhất với hoàn chỉnh của vỏ địa lí Bài 18: Quy phép tắc địa đới cùng phi địa đới Ôn tập chương thơm 7 Chương thơm 8: Địa lí dân cư Bài 19: Quy tế bào dân số, gia tăng dân số và cơ cấu tổ chức số lượng dân sinh bên trên nhân loại Bài 20: Phân tía cư dân với thành phố hóa bên trên nhân loại Ôn tập cmùi hương 8 Chương thơm 9: Các nguồn lực có sẵn, một vài tiêu chuẩn đánh giá sự trở nên tân tiến kinh tế tài chính Bài 21: Các nguồn lực có sẵn cách tân và phát triển kinh tế Bài 22: Cơ cấu kinh tế tài chính, tổng sản phẩm trong nước với tổng thu nhập tổ quốc Ôn tập cmùi hương 9 Chương 10: Địa lí ngành NNTT, lâm nghiệp, tbỏ sản Bài 23: Vai trò, điểm lưu ý, những nhân tố tác động tới việc trở nên tân tiến với phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản Bài 24: Địa lí ngành nông nghiệp trồng trọt Bài 25: Địa lí ngành lâm nghiệp, tbỏ sản Bài 26: Tổ chức giáo khu nông nghiệp, một số trong những sự việc cải tiến và phát triển nông nghiệp tiến bộ trên nhân loại và lý thuyết phát triển nông nghiệp sau này Ôn tập chương thơm 10 Chương 11: Địa lí ngành công nghiệp Bài 28: Vai trò, Điểm lưu ý, tổ chức cơ cấu ngành công nghiệp, những yếu tố hình họa hướng về sự cách tân và phát triển với phân bổ công nghiệp Bài 29: Địa lí một vài ngành công nghiệp Bài 30: Tổ chức giáo khu công nghiệp Bài 31: Tác động của công nghiệp so với môi trường thiên nhiên, cải tiến và phát triển năng lượng tái chế tạo, lý thuyết cải cách và phát triển công nghiệp sau đây Ôn tập cmùi hương 11 Chương 12: Địa lí ngành hình thức dịch vụ Bài 33: Cơ cấu, phương châm, Điểm lưu ý, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố hình thức Bài 34: Địa lí ngành giao thông vận tải vận tải Bài 35: Địa lí ngành bưu chính viễn thông Bài 36: Địa lí ngành các dịch vụ Bài 37: Địa lí ngành tmùi hương mại với ngành tài bao gồm bank Ôn tập cmùi hương 12 Cmùi hương 13: Phát triển bền chắc với vững mạnh xanh Bài 39: Môi ngôi trường và tài ngulặng vạn vật thiên nhiên Bài 40: Phát triển bền chắc cùng phát triển xanh Ôn tập chương 13 Bài khởi đầu Bài mở đầu. Môn Địa lí với kim chỉ nan nghề nghiệp Chương 1: Sử dụng phiên bản đồ Bài 1: Một số phương pháp biểu lộ các đối tượng người dùng địa lí trên bản đồ vật Bài 2: Pmùi hương pháp sử dụng bản vật dụng vào học tập địa lí cùng trong cuộc sống Bài 3: Một số ứng dụng của GPS và phiên bản đồ vật vào cuộc sống Ôn tập chương 1 Chương thơm 2: Trái Đất Bài 4: Trái Đất, tngày tiết thiết kế mảng Bài 5: Hệ trái địa lí những hoạt động của Trái Đất Ôn tập chương thơm 2 Cmùi hương 3: Thạch quyển Bài 6: Thạch quyển, nội lực Bài 7: Ngoại lực Ôn tập chương 3 Chương 4: Khí quyển Bài 8: Khí quyển, sự phân bổ ánh sáng bầu không khí bên trên Trái Đất Bài 9: Khí áp và gió Bài 10: Mưa Ôn tập chương 4 Chương thơm 5: Thủy quyển Bài 12: Thủy quyển, nước bên trên châu lục Bài 13: Nước biển cả với biển khơi Ôn tập chương 5 Cmùi hương 6: Sinch quyển Bài 14: Đất Bài 15: Sinc quyển, các yếu tố tác động đến việc phát triển cùng phân bổ của sinh đồ vật Ôn tập chương thơm 6 Chương 7: Một số quy điều khoản của vỏ địa lí Bài 17: Vỏ địa lí, quy chính sách thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lí Bài 18: Quy công cụ địa đới cùng quy phương tiện phi địa đới Ôn tập chương thơm 7 Cmùi hương 8: Địa lí dân cư Bài 19: Dân số với sự cải tiến và phát triển dân sinh quả đât Bài 20: Cơ câu số lượng dân sinh Bài 21: Phân cha người dân với thành phố hóa Ôn tập chương 8 Cmùi hương 9: Nguồn lực cách tân và phát triển tài chính, một số tiêu chuẩn nhận xét sự cải tiến và phát triển tài chính Bài 23: Nguồn lực trở nên tân tiến kinh tế tài chính Bài 24: Cơ cấu nền kinh tế, một số chỉ tiêu Review sự cải tiến và phát triển kinh tế Ôn tập chương 9 Cmùi hương 10: Địa lí những ngành tài chính Bài 25: Vai trò, điểm sáng, những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển cùng phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, tdiệt sản Bài 26: Địa lí ngành NNTT, lâm nghiệp, thủy sản Bài 27: Tổ chức phạm vi hoạt động nông nghiệp, sự việc và triết lý trở nên tân tiến NNTT Bài 29: Cơ cấu, mục đích với điểm sáng công nghiệp, những yếu tố tác động đến sự trở nên tân tiến với phân bổ công nghiệp Bài 30: Địa lí các ngành công nghiệp Bài 31: Tổ chức giáo khu công nghiệp, ảnh hưởng tác động của công nghiệp cho tới môi trường thiên nhiên và triết lý cải tiến và phát triển ngành công nghiệp Bài 33: Cơ cấu, phương châm, điểm lưu ý và các yếu tố tác động tới việc cải cách và phát triển, phân bổ hình thức dịch vụ Bài 34: Địa lí ngành giao thông vận tải vận tải đường bộ Bài 35: Địa lí ngành bưu chính viễn thông Bài 36: Địa lí ngành thương thơm mại Bài 37: Địa lí ngành du lịch cùng tài chính - ngân hàng Ôn tập chương 10 Chương 11: Phát triển chắc chắn với phát triển xanh Bài 39: Môi ngôi trường cùng tài nguim vạn vật thiên nhiên Bài 40: Phát triển bền bỉ, tăng trưởng xanh Ôn tập chương 11