Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài 17 là tài liệu hết sức hữu ích nhưng mà nhansugioi.com mong muốn reviews cho quý thầy cô cùng chúng ta lớp 12 tham khảo.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 17

Trắc nghiệm Sử 12 bài xích 17 tổng vừa lòng 40 câu hỏi trắc nghiệm về Nước toàn nước dân công ty cộng hòa tất cả lời giải tất nhiên giải thích cùng sơ đồ bốn duy. Qua cỗ thắc mắc lịch sử vẻ vang 12 bài bác 17 trắc nghiệm này chúng ta học sinh có thêm các tư liệu ôn tập, củng nỗ lực kiến thức và kỹ năng lịch sử hào hùng để đạt được kết quả cao trong số bài xích bình chọn, bài xích thi THPT Quốc gia 2022 sắp tới đây. Chúc chúng ta học tập tốt.

Sơ đồ dùng tư duy Lịch sử 12 bài 17Trắc nghiệm Sử 12 bài 17 (Có đáp án)

Câu 1. Từ tháng 9/1945 mang đến tháng 9/1946, trào lưu Bình dân học vụ vẫn xóa mù chữ mang đến hơn

A. 1,5 triệu con người.

B. 2 triệu người.

C. 2,5 triệu con người.

D. 3 triệu người.


A. Đội đất nước hình chữ S Tulặng truyền Giải phóng quân.

B. Quân team Quốc gia cả nước.

C. toàn quốc Giải phóng quân.

D. đất nước hình chữ S Cứu quốc quân.


Câu 3. Cuối tháng 8/1945, quân nhóm của các nước nào vào nước ta với danh nghĩa binh Đồng minch giải giáp phát xít?

A. Anh, Pháp.

B. Anh, Trung Hoa Dân quốc.

C. Nhật, Pháp.

D. Pháp, Nước Trung Hoa Dân quốc.


Câu 4. Thuận lợi cơ bạn dạng của nước toàn quốc Dân chủ Cộng hoà sau Cách mạng mon Tám năm 1945 là

A. ta sẽ ráng tổ chức chính quyền trên toàn bộ các thức giấc thành trong toàn nước.

B. quần chúng đã giành được quyền quản lý, cực kỳ gắn thêm bó, cỗ vũ cơ chế bắt đầu.

C. nhận ra ủng hộ hết dạ của những nước trong phe làng mạc hội chù nghĩa.

D. khối hệ thống thôn hội nhà nghĩa được hình thành trên quả đât.


Câu 5. Khó khăn uống lớn số 1 mà lại nước Việt Nam Dân nhà Cộng hòa gặp gỡ cần ngay sau Cách mạng mon Tám năm 1945 là

A. quân team chưa được củng cố kỉnh.

B. nạn đói và nạn dốt.


Câu 6. Những khó khăn mà nước cả nước Dân chủ Cộng hòa chạm mặt yêu cầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 khiến cho non sông đứng trước tình thế

A. “một cổ nhì tròng”.

B. “bên bờ vực thẳm”.

C. “thù trong giặc ngoài”.

D. “ndở người cân treo gai tóc”.


Câu 7. Cuộc Tổng tuyển cử tháng 1 - 1946 của nhân dân đất nước hình chữ S là cuộc đương đầu dân tộc bản địa, chống chọi chính trị gay go, tàn khốc vì

A. quần chúng ta phần lớn mù chữ cho nên việc thực hiện quyền công dân siêu trở ngại.

B. nước toàn quốc Dân chủ Cộng hoà gặp tương đối nhiều trở ngại về kinh tế tài chính - tài chủ yếu, một phần nước vẫn có cuộc chiến tranh.

C. cuộc Tổng tuyển chọn cử diễn ra vào ĐK những quyền năng đế quốc, tay sai ráo riết phòng phá tổ chức chính quyền cách mạng.

D. cuộc Tổng tuyển chọn cử diễn ra lúc hệ thống làng hội chủ nghĩa không hình thành.


A. Bắc Sở và Nam Sở.

B. Nam Bộ và Trung Sở.

C. Bắc Sở cùng Trung Sở.

D. Nam Sở cùng Nam Trung Sở.


Câu 9. Biện pháp cấp cho thời nào tiếp sau đây được nhà nước đặt ra để xử lý nàn đói sau Cách mạng mon Tám năm 1945?

A. Phát động phong trào tăng gia sản xuất.

B. Chia ruộng khu đất công theo bề ngoài công bằng dân chủ.

C. Giúp dân Phục hồi, desgin lại khối hệ thống đê điều.

D. Nghiêm cấm nàn đầu cơ tích trữ thực phẩm.


Câu 11. Bản Hiến pháp thứ nhất của nước VN Dân nhà Cộng hòa được trải qua vào thời gian nào?

A. Năm 1945.

B. Năm 1946.

C. Năm 1947.

D. Năm 1949.


Câu 12. Cuộc bầu cử Quốc hội khoá I được thực hiện trong thời gian nào ? Có từng nào đại biểu được bầu vào Quốc hội ?

A. 6/ 1/1946,233 đại biểu.


A. 70 ghế.

B. 60 ghế.

C. 50 ghế.

D. 40 ghế.


Câu 14. nhà nước cả nước Dân chủ Cộng hoà vẫn triển khai giải pháp gì nhằm giải quyết vụ việc ruộng đất mang đến dân cày ngay lập tức sau Cách mạng mon Tám năm 1945?

A. Tịch thu ruộng khu đất của địa chủ phân chia cho tất cả những người không tồn tại ruộng.

B. Lấy ruộng khu đất của đế quốc, địa công ty phân chia cho dân nghèo.

C. Chia lại ruộng khu đất công, tạm cấp cho ruộng khu đất bỏ hoang đến nông dân thiếu ruộng.

D. Tiến hành cải cách ruộng đất trên quy mô béo.


Câu 15. Cơ quan tiền siêng trách nát giải quyết nàn dốt sau Cách mạng mon Tám năm 1945 là

A. Nha Học thiết yếu.

B. Ty Bình dân học tập vụ.

C. Nha Bình dân học vụ.

D. Ty học tập vụ.


Câu 16. Thắng lợi của cơ quan ban ngành cách mạng trên nghành tài chính cuối năm 1946 là

A. quần chúng đã quyên ổn góp được 370 kilogam xoàn cho ngân quỹ non sông.

B. nhân dân vẫn quyên ổn góp được trăng tròn triệu đồng mang đến "Quỹ độc lập".

C. chi phí mới của nhà nước cả nước Dân công ty Cộng hoà đã có được lưu hành vào toàn nước.

D. nhân dân đã quyên ổn góp được 40 triệu đ đến quỹ đảm phú quốc phòng.


Câu 17. Để lôi kéo đồng bào tđắm say gia Bình dân học vụ, diệt giặc dốt, Hồ Chủ tịch đang nói: "Một dân tộc ... là 1 dân tộc bản địa ... ! ". Hãy điền mọi từ còn thiếu.

A. ít học … dốt …

B. dốt … yếu đuối …

C. ko tiếp thu kiến thức … quan trọng làm chủ đất nước bản thân …

D. ko học tập … dốt …


Câu 18. Thực dân Pháp khởi đầu trận chiến tranh ma thôn tính VN lần nhị vào ngày


Câu 19. Sách lược đối nước ngoài của Đảng ta từ thời điểm tháng 9/1945 mang đến tháng 2/1946 là

A. hoà Trung Hoa Dân quốc, xua đuổi Pháp.

B. hoà Trung Quốc Dân quốc, đánh Pháp.

C. hoà Pháp, đuổi Trung Hoa Dân quốc.

D. hoà hoãn cùng với Pháp với Trung Hoa Dân quốc.


Đáp án: B

Bởi vì: Sách lược đối ngoại của Đảng ta từ thời điểm tháng 9/1945 đến tháng 2/1946 là hoà Trung Hoa Dân quốc, đánh Pháp.


Câu đôi mươi. Đảng ta vẫn dựa trên cơ sở nào nhằm sàng lọc sách lược hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc sau Cách mạng tháng Tám?

A. Quân Trung Hoa Dân quốc không tồn tại ý định hủy hoại biện pháp mạng.

B. Quân China Dân quốc giúp chúng ta giải tiếp giáp phát xkhông nhiều Nhật.

C. Quân Trung Quốc Dân quốc chưa trực tiếp kháng phá phương pháp mạng nhưng sử dụng tay sai phòng phá bên phía trong.

D. Quân Nước Trung Hoa Dân quốc bao gồm thù với thực dân Pháp do Pháp lập nhiều nhượng địa trên khu đất China.


Câu 21. Ta đã nhân nhượng với quân Trung Hoa Dân quốc như vậy nào?

A. Chấp nhấn hầu hết trải nghiệm cải sinh Chính phủ, Quốc hội theo ý bọn chúng Trung Quốc Dân quốc.

B. Chấp thừa nhận tiêu chi phí China, hỗ trợ một trong những phần thực phẩm, thực phẩm cho quân Tưởng.

C. Chấp thừa nhận tất cả mọi yêu cầu đảm bảo an toàn cô đơn từ trị an, phương tiện tải của quân Tưởng.

D. Chấp nhận hỗ trợ toàn thể lương thực thực phđộ ẩm đến quân Tưởng.


Câu 22. Thái độ của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với quân Trung Quốc Dân quốc là

A. nhân nhượng hoàn hảo nhất.

B. nhân nhượng mỗi bước.

C. nhân nhượng gồm lý lẽ.

D. nhân nhượng rất nhiều.


Câu 23. Chính sách nhân nhượng quân nhóm Tưởng Giới Thạch của nhà nước toàn quốc Dân công ty Cộng hòa tất cả tác dụng thế nào đối với công cuộc chống thù trong giặc ngoại trừ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Tạo ĐK nhằm những nước Đồng minc vào góp quần chúng. # ta.

B. Khiến quân Trung Quốc Dân quốc buộc phải rút ít về nước.

C. Tạo ĐK để triệu tập đối phó cùng với cuộc thôn tính của Pháp sống Nam Sở.

D. Khiến quân Tưởng Giới Thạch không tồn tại thời gian cấu kết với Pháp.


Câu 24. Từ mon 2/1946, ta nhà trương hòa hoãn cùng với Pháp vì

A. quân Trung Quốc Dân quốc đang rút ít về nước.

B. Pháp vào toàn quốc với danh nghĩa Đồng minh giải giáp phân phát xít.

C. Pháp cùng Trung Hoa Dân quốc đang kungfu ngơi nghỉ miền Bắc toàn quốc.

D. ý muốn tránh câu hỏi cùng lúc ứng phó với cả Pháp cùng China Dân quốc.


A. 15.000 quân.

B. 150.000 quân.


Câu 26. Nội dung như thế nào tiếp sau đây trực thuộc Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946)?

A. toàn quốc là 1 trong những tổ quốc độc lập trong kân hận Liên phù hợp Pháp.

B. VN là một trong non sông từ trị vào khối hận Liên hòa hợp Pháp.

C. VN là một tổ quốc tự do trong kăn năn Liên đúng theo Pháp.

D. toàn quốc là một nước nhà trường đoản cú chủ vào khối Liên thích hợp Pháp.


A. khiến cho ta tất cả thêm thời hạn hoà hoãn để củng gắng chính quyền biện pháp mạng.

B. khiến cho Pháp cùng Tưởng không tồn tại thời cơ liên minh cùng nhau.

C. giúp quần chúng ta tránh khỏi cuộc va độ cùng với quân Pháp làm việc miền Nam.

D. tạo ra ĐK nhằm dân chúng miền Nam giành tổ chức chính quyền.


Câu 28. Để tranh đấu kháng thù trong giặc xung quanh, Hồ Chủ tịch trước khi sang Pháp vẫn dặn : "Dĩ bất biến, ứng vạn biến". Theo em cái "bất biến" của dân tộc ta vào thời điểm đó là gì ?

A. Hoà bình.

B. Độc lập.

C. Tự bởi.

Xem thêm: Thực Hư Bệnh Tâm Thần Phân Liệt Có Di Truyền Không, Có Thể Sinh Con Khỏe

D. Tự nhà.


Chia sẻ bởi: Thảo Nhi
*