Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 12 (có đáp án): Phong trào dân tộc dân nhà làm việc Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 (phần 4)

Câu 101. Sự kiện làm sao thể hiện: "Tư tưởng Cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn vào ách thống trị người công nhân và bắt đầu trở thành hành động của kẻ thống trị người công nhân Việt Nam".

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử bài 12 lớp 12

A. Bãi công của thợ trang bị xưởng đóng góp tàu Ba Son cảng Sài Thành (8 - 1925).

B. Nguyễn Ái Quốc hiểu sơ thảo Luận cương cứng của Lênin về vụ việc dân tộc bản địa và thuộc địa của Lênin (7 - 1920).

C. Tiếng bom Sa Diện (Quảng Châu) của liệt sĩ Phạm Hồng Thái (6 - 1924).

D. Nguyễn Ái Quốc gởi yêu sách mang đến Hội nghị Vécxai (1919).

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 102. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào trong ngày tháng năm nào? Tại đâu? Đầu tiên Bác cho nước nào?

C. Ngày 5- 6-1911, trên TP Sài Gòn, thứ nhất Bác mang lại nước Pháp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 103. Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu đồng tình Quốc tế máy ba?

A. Quốc tế sản phẩm ba bênh vực nghĩa vụ và quyền lợi cho các nước nằm trong địa.

B. Quốc tế máy bố giúp quần chúng ta đấu tranh phòng thực dân Pháp.

C. Quốc tế lắp thêm tía đi xuống đường lối cho biện pháp mạng toàn quốc.

D. Quốc tế sản phẩm công nghệ ba nhà trương Thành lập và hoạt động Mặt trận giải pchờ dân tộc bản địa sinh hoạt đất nước hình chữ S.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 104.Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc những bước đầu tra cứu thấy tuyến phố cứu vãn nước đúng đắn mang đến giải pháp mạng Việt Nam?

A. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu thương sách mang đến Hội nghị Véc xai ( 18 - 6 - 1919).

B. Nguyễn Ái Quốc tđam mê gia tạo nên Đảng cùng sản Pháp (12 - 1920).

C. Nguyễn Ái Quốc hiểu sơ thảo Luận cương của Lê – nin về vấn đề dân tộc bản địa cùng nằm trong địa (7-1920).

D. Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức triển khai Hội cả nước giải pháp mạng Thanh hao niên (6-1925.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 105. Để nghiên cứu và phân tích, học hành chù nghĩa Mác - Lê-nin cùng Cách mạng mon Mười Nga, từ thời điểm năm 1920 đến 1923, Nguyễn Ái Quốc vận động chủ yếu nghỉ ngơi nước như thế nào ?

A. Liên Xô.B. Pháp.

C. Trung Hoa.D. Anh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 106. Đứng trước nhà nghĩa bốn phiên bản và công ty nghĩa đế quốc, nghĩa vụ và quyền lợi của bọn họ là thống duy nhất, chúng ta hãy lưu giữ lời lôi kéo của Các Mác: "Vô sản toàn bộ những nước cấu kết lại." Hãy cho biết đoạn văn uống trên là của ai, viết trong tác phẩm nào?

A. Của Lê nin, trong sơ thảo Luận cương về sự việc dân tộc bản địa với trực thuộc địa.

B. Của Mác – Ăng tị trong Tulặng ngôn Đảng cùng sản.

C. Của Nguyễn Ái Quốc vào Tulặng ngôn của Hội Liên hiệp trực thuộc địa.

D. Lời trích trong Tuyên ngôn Nhân quyền cùng Dân quyền của Cách mạng bốn sản Pháp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 107. Nguyễn Ái Quốc tách Pari đến Liên Xô vào thời gian nào?

A. Tháng 6-1924.B. Tháng 6 -1922

C. Tháng 12-1923.D. Tháng 6 -1923.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 108. Sự khiếu nại ngày 17 – 6 -1924 gắn thêm cùng với hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc làm việc Liên Xô, đó là :

A. Người dự Đại hội dân cày Quốc tế.

B. Người dự Đại hội lần sản phẩm V của Quốc tế Cộng sản.

C. Người dự Đại hội Quốc tế thiếu phụ.

D. Người dự Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 109. Điểm sáng của quá trình hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 mang lại năm 1925 là gì?

A. Quá trình chuẩn bị về bốn tưởng thiết yếu trị và tổ chức triển khai cho sự thanh hao lập Đảng Cộng sản nước ta (3 - 2 - 1930).

B Quá trình truyền cại trị nghĩa Mác - Lênin vào cả nước.

C. Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản làm việc Việt Nam.

D. Quá trình chuẩn bị tiến hành chủ trương "vô sản hoá" để truyền cai quản nghĩa Mác - Lê-nin vào đất nước hình chữ S.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 110. Từ năm 1920 cho 1925, Nguyễn Ái Quốc vận động đa phần sống những nước:

A. Pháp, Liên Xô, China.

B. Pháp, Đất nước xinh đẹp Thái Lan, Trung Hoa.

C. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Xứ sở nụ cười Thái Lan.

D. Câu A với câu c đúng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 111. Trong trong thời điểm 1919 - 1925 gồm sự kiện lịch sử như thế nào vượt trội thêm với buổi giao lưu của Nguyễn Ái Quốc?

A. Nguyễn Ái Quốc tìm đến Cách mạng tháng Mười Nga.

B. Nguyễn Ái Quốc cho với công ty nghĩa Mác - Lênin tìm thấy con đường cứu nước đúng mực.

C. Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách đến Hội nghị Vecxai.

D Nguyễn Ái Quốc Ra đời Hội đoàn kết thuộc địa.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 112. Sự kiện nào sau đây nối sát cùng với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ngơi nghỉ Liên Xô giữa những năm 1923 - 1924?

A. Tsi dự Đại hội lần lắp thêm V của Quốc tế Cộng sản.

B. thành lập Hội Việt Nam bí quyết mạng tkhô cứng niên.

C. Thành lập và hoạt động Hội liên hiệp ở trong địa.

D. Viết "Bản án cơ chế thực dân Pháp".

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 113. Công lao thứ nhất khổng lồ lớn số 1 của Nguyễn Ái Quốc giữa những năm 1911-1930 là gì?

A. Từ nhà nghĩa yêu thương nước mang lại chủ nghĩa Mác - Lênin, đưa ra tuyến phố cứu vãn nước đúng mực.

B. Thành lập và hoạt động Hội toàn nước phương pháp mạng thanh niên.

C. Hợp nhất bố tổ chức triển khai cộng sản.

D. Khởi thảo Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng Cộng sản đất nước hình chữ S.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 114. Đường đi tìm chân lý cứu vớt nước của Nguyễn Ái Quốc không giống cùng với tuyến phố cứu nước của lớp người đi trước là:

A. Đi quý phái phương Tây kiếm tìm con đường cứu vớt nước.

B. Đi thanh lịch châu Mỹ search con đường cứu giúp nước.

C. Đi lịch sự châu Phi tìm đường cứu vớt nước.

D. Đi quý phái pmùi hương Đông kiếm tìm đường cứu vãn nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 115. Sự kiện khắc ghi sự thay đổi trong cuộc sống hoạt động của Nguyễn Ái Quốc là:

A. Hình ảnh tận hưởng của Cách mạng mon Mười Nga năm 1917 đến bốn tưởng cứu nước của Nguyễn Ái Quốc.

C. Đọc luận cương cứng của Lê nin về sự việc dân tộc bản địa và nằm trong địa (7-1920).

D. Bỏ phiếu ưng ý Việc tham gia Quốc tế Cộng sản và tđắm say gia tạo nên Đảng Cộng sản Pháp (12-1920).

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

(Giải thích: Sự kiện 12 – 19đôi mươi, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành bài toán gia nhập Quốc tế Cộng sản với tyêu thích gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, vẫn đánh dấu Người đi tự công ty nghĩa yêu thương nước sang công ty nghĩa cùng sản. Là một fan cộng sản thứ nhất của cả nước. )


Câu 116. Vạch trần chế độ lũ áp tách lột mọi rợ của nhà nghĩa đế quốc nói tầm thường và đế quốc Pháp thích hợp, thức tỉnh giấc những dân tộc bị áp bức nổi dậy. Đó là câu chữ của tờ báo như thế nào của Nguyễn Ái Quốc.

A. Đời sống người công nhân

B. Nhân đạo

C. Người thuộc khổ

D. Tạp chí Tlỗi tín Quốc tế

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 117. Câu thơ sau đây trong phòng thơ Chế Lan Viên tương xứng với việc kiện làm sao vào cuộc sống hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc: "Phút ít khóc thứ nhất là phút Bác Hồ cười"?

A. khi tạo nên ra Hội hòa hợp trực thuộc địa sinh sống Pa ri.

B. Khi gọi luận cương của Lê nin về vụ việc dân tộc bản địa cùng trực thuộc địa.

C. Lúc viết bài xích với cai quản nhiệm tờ báo "Người thuộc khổ".

D. Lúc dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần sản phẩm V (1924).

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 118. Nguyễn Ái Quốc trình diễn lập ngôi trường , cách nhìn của mình về địa điểm chiến lược của cách mạng ngơi nghỉ các nước trực thuộc địa, về quan hệ giữa trào lưu công nhân sống những nước đế quốc với phong trào bí quyết mạng nghỉ ngơi những nước nằm trong địa, về sứ mệnh, sức mạnh to lớn phệ của nông dân cư các nước thuộc địa vào :

A. Đại hội Đảng làng hội Pháp họp ngơi nghỉ Tua (12-1920)

B. Hội nghị Quốc tế nông dân (6-1923)

C. Đại hội Quốc tế cùng sản lần V (1924)

D. Đại hội đại biểu lần đầu tiên Hội nước ta cách mạng tkhô cứng niên (5-1929)

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 119. Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc là nhà nhiệm kiêm chủ cây bút báo:

A. Đời sinh sống công nhân.

B. Người cùng khổ (Le Paria).

C. Nhân đạo.

D. Sự thiệt.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 1trăng tròn. Thời gian mon 6 – 1923 đính cùng với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc sinh sống Liên Xô, kia là việc kiện nào?

A. Người dự Hội nghị Quốc tế nông dân.

B. Người dự Đại hội lần đồ vật V Quốc tế Cộng sản.

C. Người dự Đại hội Quốc tế đàn bà.

D. Người dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 121. Trong quá trình hoạt động nhằm sẵn sàng mang đến vấn đề Ra đời Đảng Cộng sản toàn nước, hoạt động làm sao sau đây của Nguyễn Ái Quốc vẫn diễn ra trên Quảng Châu (Trung Quốc)?

A. Dự Hội nghị Quốc tế nông dân.

B. Dự Đại hội Quốc tế Cộng sản.

C. Ra báo "Tkhô giòn niên".

D. Xuất bạn dạng tác phẩm "Bản án cơ chế thực dân Pháp".

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 122. Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản năm 1922 là:

A. "Bản án chế độ thực dân Pháp".

B. "Đường kách mệnh".

C. Báo "Tkhô hanh niên".

D. Tất cả rất nhiều đúng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 123. Thời gian ở Liên Xô 1923 - 1924, Nguyễn Ái Quốc vẫn viết bài cho những tờ báo:

A. Đời sinh sống người công nhân.

B. Báo "Nhân đạo", Báo "Sự thật".

C. Tạp chí "Thư tín Quốc tế", Báo "Sự thật".

D. Tạp chí "Thỏng tín Quốc tế".

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 124. Cuối 1924 sẽ diễn ra sự khiếu nại gì gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?

A. Nguyễn Ái Quốc ròi Pháp thanh lịch Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân.

B. Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu - Trung Quốc.

C. Nguyễn Ái Quốc xuất bạn dạng tác phđộ ẩm "Đường Kách mệnh".

D. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội đại biểu lần trước tiên Hội nước ta Cách mạng Tkhô cứng niên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 125. Những sự khiếu nại làm sao tiếp sau đây địa chỉ quá trình thịnh hành công ty nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam?

A. Tác phẩm "Đường Kách mệnh" với "Bản án chế độ thực dân Pháp" được gửi vào nước ta.

B. Báo "Người cùng khổ", báo "Thanh hao niên" được thông dụng sinh hoạt đất nước hình chữ S.

C. Chủ trương "Vô sản hoá" của Hội toàn quốc Cách mạng Thanh hao niên.

D. Cả bố vụ việc bên trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 126. Những chuyển động làm sao của Hội nước ta Cách mạng Tkhô hanh niên gắn bó mật thiết cùng với phương châm của Nguyễn Ái Quốc:

A. Msinh sống lớp tập huấn chủ yếu trị huấn luyện cán cỗ tại Quảng Châu Trung Quốc - Trung Hoa, ra báo "Tkhô nóng niên".

B. Bí mật gửi những tác phđộ ẩm của Nguyễn Ái Quốc về nước.

C. Chủ trương phong trào "Vô sản hoá".

D. Phong trào bãi công của người công nhân xí nghiệp sản xuất gai Tỉnh Nam Định, nhà máy diêm và cưa Bến Thủy.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 127. Ý nghĩa của các hoạt động vui chơi của Nguyễn Ái Quốc trong số những năm 1919 - 1925?

A. Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận bốn tưởng Chủ nghĩa Mác - Lênin.

B. Chuẩn bị về chủ yếu trị, tứ tưởng với tổ chức cho sự thành lập của chủ yếu đảng vô sản sinh hoạt cả nước.

C. Xây dựng quan hệ liên minch giữa người công nhân và nông dân trong cuộc đấu tranh giải pđợi dân tộc bản địa.

D. Cách mạng VN phát triển thành một phần tử của bí quyết mạng thể giới.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 128. Hội toàn nước phương pháp mạng Tkhô hanh niên được thành lập và hoạt động vào thời hạn nào? Tại dâu?

A. Tháng 5 - 1925 sinh sống Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc).

B. Tháng 6 - 1925 ở Hương Cảng (Trung Quốc).

C. Tháng 7 - 1925 ngơi nghỉ Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc).

D. Tháng 6 - 1925 ngơi nghỉ Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc).

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 129. Cơ quan tiền ngôn luận của Hội toàn quốc Cách mạng Tkhô hanh niên là:

A. Báo Tkhô cứng niên.

B. Tác phẩm "Đường Kách mệnh".

C. "Bản án cơ chế thực dân Pháp".

D. Báo "Người thuộc khổ".

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 130. Ba tư tưởng sau đây được trình diễn vào tác phẩm nào của Nguyễn Ải Quốc?

- Cách mạng là sự việc nghiệp của quần chúng.

- Cách mạng đề nghị vày đảng theo nhà nghĩa Mác - Lênin chỉ đạo.

- Cách mạng Việt Nam buộc phải đính thêm bó và liên kết với phương pháp mạng quả đât.

A. Tạp chí Tlỗi tín Quốc tế.

B. "Bản án cơ chế thực dân Pháp".

C. "Đường Kách mệnh".

D. Báo "Người thuộc khổ".

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 131. "Muốn được giải pchờ, những dân tộc chỉ hoàn toàn có thể trông cậy vào lực lượng của phiên bản thân mình” là kết luận của Nguyễn Ái Quốc sau khi

A. Nguyễn Ái Quốc thực thụ trở nên chiến sĩ cùng sản.

B. Bản yêu thương sách của dân chúng An Nam không được Hội nghị Vecxai đồng ý.

C. Nguyễn Ái Quốc đọc bạn dạng Sơ trao đổi cương của Lênin.

D. Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội Liên hiệp ở trong địa làm việc Pari

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 132. Điểm như thế nào dưới đây mô tả toàn nước Quốc dân đảng (1927-1930) đã nhận thức đúng những hiểu biết khả quan của lịch sử hào hùng dân tộc?

A. Chủ trương tiến hành phương pháp mạng bằng bạo lực.

B. Phát triển đại lý đảng nghỉ ngơi một vài địa phương Bắc Kì.

C. Đề cao quân lính bạn Việt trong quân team Pháp.

D. Kiên quyết phạt cồn cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 133. Sự không giống nhau cơ phiên bản thân Hội toàn nước Cách mạng tkhô nóng niên và Việt Nam Quốc dân đảng là ở

A. nguyên tố ttê mê gia.

B. bề ngoài chống chọi.

C. xu hướng cách mạng.

D. địa phận hoạt động.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 134. Nguyên nhân bao gồm dẫn mang đến không thắng cuộc của cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2.1930) là do

A. bị động, chưa xuất hiện sự sẵn sàng kỹ lưỡng.

B. Pháp tiến hành khủng tía, bọn áp man di.

C. không tồn tại phương châm rõ ràng.

D. lực lượng lính tráng nhanh chóng đầu sản phẩm.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 135.

Xem thêm: Cây Và Lá Mật Gấu Uống Có Tác Dụng Gì, Uống Nhiều Có Tốt Không Và Cách Dùng

Chiến lược với sách lược của phương pháp mạng giải phóng dân tộc bản địa toàn quốc được mô tả đầu tiên trong tác phẩm

A. Đường Kách mệnh

B. Chính cương cứng vắn tắt, sách lược văn uống tắt

C. Bản án cơ chế thực dân Pháp

D. Luận cưng cửng chiến tranh

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 136. Điểm chung vào xu hướng đấu tranh của 3 tổ chức cùng sản thành lập 1930 làm việc VN là gì?

A. Mục đích giải phóng kẻ thống trị vô sản

B. Theo xu thế bí quyết mạng vô sản

C. Mục đích giải pngóng dân tộc

D. Theo định hướng bí quyết mạng

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


❮ Bài trướcBài sau ❯
*

giáo dục và đào tạo cấp cho 1, 2
Giáo dục đào tạo cấp 3