những bài tập trắc nghiệm Sinc học 11 Bài 23 về Hướng động online vừa đủ đáp án với lời giải giúp các em từ luyện tập cùng củng nuốm kỹ năng và kiến thức bài học kinh nghiệm.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sinh 11 bài 23


A.Rễ hướng từ chối hoá chất độc hại.B.Ngọn gàng cây luôn luôn tìm đến khu vực tất cả sáng để quang quẻ phù hợp.C.Ngọn cây hướng lên trên mặt khi đặt chậu cây nằm ngang.D.Rễ cây luôn luôn phía tránh xa nguồn ánh sáng

Câu 3:

Một chậu cây được dịch chuyển từ bỏ kế bên vườn cửa vào trong đơn vị với đặt bên hành lang cửa số. Điều gì xảy ra sau khoảng chừng mười ngày? Biết rằng cây được tưới nước không thiếu với Khi ngơi nghỉ trong vườn cây mọc bình thường.


A.Cây vẫn úa vàng cùng chếtB.Cây vẫn mọc bình thường như trong vườnC.Cây sẽ mọc hướng về phía cửa ngõ sổD.Cây mọc hướng về phía trong nhà

Câu 4:

Tính phía khu đất âm của thân cùng phía khu đất dương của rễ, được chi păn năn đa số của nhân tố làm sao sau đây?


A.Chất kìm hãm sinch trưởng etilen.B.Kích tố sinh trưởng auxin.C.Kích tố sinch trưởng giberelin.D.Kích tố sinh trưởng xitokinin.

Câu 5:

Đặt phân tử đậu mới nảy mầm vị trí nằm theo chiều ngang, sau thời gian, thân cây cong lên, còn rễ cong xuống.

Hiện tượng này được điện thoại tư vấn là:


A.Thân cây gồm tính phía hướng đất dương còn rễ cây gồm chọn hướng đất âm.B.Thân cây với rễ cây đều có tính hướng đất dương.C.Thân cây và rễ cây đều phải sở hữu chọn hướng đất âm.D.Thân cây có tính hướng khu đất âm còn rễ cây bao gồm tính hướng khu đất dương.

Câu 6:

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

1. Hướng cồn âm là cử cồn sinch trưởng của cây theo phía xuống đất.

2. Hướng đụng dương là khả năng chuyển động theo hướng thuận của cây trước tác nhân kích ưa thích.

3. Hướng hễ âm là kĩ năng tải theo hướng nghịch của cây trứ tác nhân kích yêu thích.

4. Hướng cồn dương là cử động sinc trưởng của cây vươn về phía gồm ánh nắng.

Phương thơm án đúng:


A.Cử động sinc trưởng cây về phía gồm ánh nắng.B.Vận hễ sinh trưởng của cây trước tác nhân kích yêu thích xuất phát từ một hướng khẳng định.C.Vận hễ của rễ hướng về sâu dưới lòng đất.D.Hướng nhưng cây sẽ cử hễ vươn mang lại.
A.Hướng đất, phía nước, phía sáng.B.Hướng khu đất, phía sáng, phía hoá.C.Hướng đất, hướng nước, phía hoá.D.Hướng sáng, hướng nước, phía hoá.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Quấn Khăn Tắm Quanh Người Đơn Giản Cho Nam Và Nữ


A.Thân phía sáng sủa dương cùng phía trọng lực âm, còn rễ phía sáng sủa dương với hướng trọng tải dương.B.Thân hướng sáng sủa dương cùng hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng sủa âm và hướng trọng tải dương.C.Thân hướng sáng sủa âm và hướng trọng lực dương, còn rễ hướng sáng sủa dương cùng phía trọng tải âm.D.Thân hướng sáng dương và hướng trọng tải dương, còn rễ hướng sáng sủa âm và hướng trọng tải dương.

*


Toán 11

Lý tngày tiết Tân oán 11