Câu hỏi Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 42 bao gồm đáp án (Phần 2) giỏi nhất. Tuyển tập Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 42 gồm đáp án cùng lời giải chi tiết.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sinh 11 bài 42

Câu hỏi - Đáp ánBài 42.Sinch sản hữu tính ở thực vật

Câu 1:Sinh sản hữu tính ở thực vật là:

A.Sự kết hợp tất cả chọn lọc của hai giao tử đực và giao tử mẫu tạo buộc phải hợp tử phân phát triển thành cơ thể mới.

B.Sự kết hợp ngẫu nhiên giữa hai giao tử đực và giao tử chiếc tạo đề xuất hợp tử phát triển thành cơ thể mới

C.Sự kết hợp tất cả chọn lọc của giao tử cái và nhiều giao tử đực tạo bắt buộc hợp tử phạt triển thành cơ thể mới.

D.Sự kết hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử dòng tạo phải hợp tử phân phát triển thành cơ thể mới.

Lời giải:

Sinh sản hữu tính là sự kết hợp ngẫu nhiên giữa hai giao tử đực với giao tử cái tạo bắt buộc hợp tử vạc triển thành cơ thể mới

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2:Hình thức sinc sản có sự hợp nhất của giao tử đực với giao tử chiếc tạo nên hợp tử phạt triển thành cơ thể mới là khái niệm về

A.sinch sản hữu tính.

B.sinch sản vô tính.

C.sinh sản bằng bào tử

D.sinh sản bằng nuôi cấy tế bào tế bào.

Lời giải:

Sinch sản hữu tính là sự kết hợp ngẫu nhiên giữa nhì giao tử đực và giao tử loại tạo bắt buộc hợp tử phân phát triển thành cơ thể mới

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3:Đặc điểm nào ko phải là ưu thế của sinch sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật?

A.Có khả năng ưng ý nghi với những điều kiện môi trường biến đổi.

B.Tạo được nhiều biế dị có tác dụng nguim liệu cho quy trình chọn giống với tiến hoá.

C.Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền.

D.Là hình thức sinch sản phổ biến.

Lời giải:

Sinh sản hữu tính có sự tổ hợp lại vật chất di truyền yêu cầu tạo được nhiều biến dị tổ hợp làm ngulặng liệu mang đến chọn giống và tiến hóa, đời bé có khả năng say đắm nghi tốt với môi trường

Nhưng sinc sản hữu tính không gia hạn được ổn định các tính trạng tốt như sinh sản vô tính

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4:Sinc sản hữu tính ưu việt hơn sinc sản vô tính chủ yếu là

A.tạo ra số lượng lớn cá thể vào một thế hệ.

B.tạo ra đời nhỏ đa dạng cùng gồm sức sống cao.

C.phôi được bảo vệ vào hạt và quả.

D.phôi được nuôi dưỡng bởi nội nhũ.

Lời giải:

Sinch sản hữu tính gồm sự kết hợp giữa giao tử đực cùng giao tử loại đề xuất đời nhỏ đa dạng về kiểu gene, kiểu hình nên tất cả sức sống cao, mê say nghi được với môi trường vậy đổi

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5:Hoa tất cả cấu tạo gồm?

A.Tràng hoa.

B.Nhị hoa với nhụy hoa, hoặc một trong nhì với hoa đơn tính.

C.Cuống hoa, đế hoa cùng đài hoa.

D.Tất cả những bộ phận bên trên.

Lời giải:

Gồm cuống hoa, đế hoa, đài hoa, tràng hoa, nhị cùng nhụy.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 6:Cấu tạo 1 hoa lưỡng tính gồm những bộ phận:

A.nhị, cánh hoa, đài hoa.

B.bầu nhuỵ, đài hoa, cánh hoa, nhị với nhuỵ.

C.cánh hoa cùng đài hoa.

D.bầu nhuỵ cùng cánh hoa.

Lời giải:

Cấu tạo 1 hoa lưỡng tính gồm những bộ phận: bầu nhuỵ, đài hoa, cánh hoa, nhị với nhuỵ.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7:Sự xuất hiện giao tử đực ở cây bao gồm hoa diễn ra như thế nào?

A.Tế bào mẹ giảm phân đến 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinch sản với 1 tế bào ống phấn→ Tế bào sinh sản giảm phân tạo 4 giao tử đực.

B.Tế bào mẹ nguyên phân nhị lần đến 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho một hạt phấn chứa 1 tế bào sinc sản cùng 1 tế bào ống phấn→ Tế bào sinh sản ngulặng phân1 lần tạo 2 giao tử đực.

C.Tế bào mẹ giảm phân mang lại 4 tiểu bào tử → 1 tiểu bào tử nguyên ổn phân 1 lần mang đến 2 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn → Tế bào sinch sản nguyen phân 1 lần tạo 2 giao tử đực

D.Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử → Mỗi tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinch sản và 1 tế bào ống phấn→ Tế bào sinc sản nguyên phân một lần tạo 2 giao tử đực.

Lời giải:

Sự xuất hiện giao tử đực:

*

Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử → Mỗi tiểu bào tử ngulặng phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinch sản với 1 tế bào ống phấn→ Tế bào sinc sản nguyên phân một lần tạo 2 giao tử đực.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8:Trong sự có mặt hạt phấn, từ 1 tế bào mẹ (2n) vào bao phấn giảm phân hình thành:

A.hai tế bào bé (n)

B.tía tế bào nhỏ (n)

C.bốn tế bào nhỏ (n)

D.năm tế bào con (n)

Lời giải:

Trong sự hình thành hạt phấn, từ 1 tế bào mẹ (2n) trong bao phấn giảm phân hình thành bốn tế bào nhỏ (n)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 9:Trong quy trình xuất hiện giao tử đực ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào?

A.1 lần giảm phân, 1 lần nguim phân.

B.1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân

C.2 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân

D.2 lần giảm phân, 2 lần nguim phân.

Lời giải:

Quá trình ra đời giao tử đực ở thực vật tất cả hoa có một lần giảm phân tạo 4 bào tử đực đơn bội với 2 lần nguyên ổn phân, lần 1 tạo ra 1 tế bào sinch sản với 1 tế bào ống phân, lần 2 thì nhân tế bào sinch sản ngulặng chia thành 2 tinch tử.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10:Trong quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật, sau giảm phân, tế bào sinch sản (n) nguyên ổn phân mấy lần?

A.2 lần.

B.1 lần.

C.3 lần.

D.Không nguyên phân.

Lời giải:

Quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật gồm hoa tế bào sinch sản (n) có một lần giảm phân với 1 lần nguim phân

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11:Tế bào được có mặt qua giảm phân (ở quá trình có mặt hạt phấn)

A.Chính là giao tử đực

B.Là thể giao tử.

C.Tiếp tục nguyên phân mới xuất hiện giao tử đực

D.Tiếp tục giảm phân mới hiện ra giao tử đực

Lời giải:

Hạt phấn được có mặt sau giảm phân là những bào tử đơn bội, các bào tử này tiếp tục ngulặng phân hiện ra hạt phấn.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12:Tế bào được ra đời qua giảm phân (ở quá trình xuất hiện hạt phấn) là:

A.giao tử đực

B.Hạt phấn.

C.Tinc tử

D.Bào tử đơn bội

Lời giải:

Tế bào được hình thành sau giảm phân (ở quy trình có mặt hạt phấn) là các bào tử đơn bội.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 13:Sự ra đời túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra như thế nào?

A.Tế bào mẹ của noãn giảm phân đến 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sống sót nguim phân đến túi phôi chứa 3 tế bào đối cực, 3 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 1 nhân cực.

B.Tế bào mẹ của noãn giảm phân đến 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sống sót ngulặng phân mang lại túi phôi chứa 3 tế bào đối cực, 2 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực.

C.Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sống sót ngulặng phân cho túi phôi chứa 2 tế bào đối cực, 3 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực.

D.Tế bào mẹ của noãn giảm phân mang lại 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sống sót ngulặng phân mang lại túi phôi chứa 3 tế bào đối cực, 3 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực.

Lời giải:

*

Tế bào mẹ của noãn giảm phân mang đến 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sống sót nguyên phân cho túi phôi chứa 3 tế bào đối cực, 2 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 14:Trong sự hình thành túi phôi, từ 1 tế bào mẹ (2n) của noãn vào bầu nhuỵ giảm phân hình thành:

A.nhì tế bào bé (n)

B.tía tế bào con (n)

C.bốn tế bào bé (n) xếp chồng lên nhau.

D.năm tế bào con (n)

Lời giải:

Trong sự xuất hiện túi phôi, từ 1 tế bào mẹ (2n) của noãn trong bầu nhuỵ giảm phân có mặt bốn tế bào bé (n) xếp chồng lên nhau.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 15:Bộ nhiễm sắc thể tất cả mặt trong những tế bào ở sự hiện ra túi phôi ở thực vật tất cả hoa là?

A.Tế bào mẹ, đại bào tử mang 2n; tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đều mang n.

B.Tế bào mẹ với 2n; đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, tế bào nhân cực đều có n.

C.Tế bào mẹ, đại bào tử, tế bào đối cực đều sở hữu 2n; tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đều mang n

D.Tế bào mẹ, đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm đều sở hữu 2n; tế bào trứng, tế bào nhân cực đều mang n.

Lời giải:

Bộ NST vào tế bào mẹ là 2n; đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, tế bào nhân cực đều sở hữu n.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 16:Trong sự ra đời túi phôi ở thực vật tất cả hoa, những tế bào có bộ NST đơn bội bao gồm?

A.Tế bào mẹ, tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực.

B.Tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực.

C.Tế bào trứng, tế bào nhân cực.

D.Đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, tế bào nhân cực.

Lời giải:

Tế bào mẹ mang 2n; những tế bào với bộ NST đơn bội bao gồm: đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, tế bào nhân cực đều có n.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 17:Trong quá trình có mặt túi phôi ở thực vật có hoa bao gồm mấy lần phân bào?

A.1 lần giảm phân, 1 lần nguyên ổn phân.

B.1 lần giảm phân, 2 lần nguim phân.

C.1 lần giảm phân, 3 lần nguim phân.

D.1 lần giảm phân, 4 lần nguim phân.

Lời giải:

Sự có mặt túi phôi ở thực vật tất cả hoa trải qua 1 lần giảm phân cùng 3 lần nguim phân

Đáp án cần chọn là: C

Câu 18:Trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật tất cả hoa, sau giảm phân, bao gồm mấy lần nguyên phân?

A.2 lần.

B.1 lần.

C.3 lần.

D.Không nguyên phân.

Lời giải:

Sự ra đời túi phôi ở thực vật bao gồm hoa trải sang 1 lần giảm phân và 3 lần nguyên ổn phân

Đáp án cần chọn là: C

Câu 19:Giao tử cái ở thực vật được gọi là

A.Hợp tử

B.Phôi

C.Hạt phấn

D.Noãn cầu

Lời giải:

Giao tử mẫu ở thực vật được gọi là noãn cầu phía bên trong chứa túi phôi.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 20:Noãn câu ở thực vật thiết yếu là

A.Giao tử cái

B.Tế bào trứng

C.Tế bào cực

D.Tinc tử

Lời giải:

Giao tử mẫu ở thực vật được gọi là noãn cầu.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 21:Khác với động vật sự hình thành giao tử ở thực vật

A.Chỉ thực hiện nhờ quy trình giảm phân

B.Chỉ thực hiện nhờ quá trình ngulặng phân

C.Diễn ra qua giảm phân và ngulặng phân

D.Tạo số giao tử đực cùng loại bằng nhau từ một tế bào ban đầu

Lời giải:

Sự có mặt giao tử ở thực vật tất cả quy trình nguim phân sau quá trình giảm phân, của động vật thì chỉ bao gồm quy trình giảm phân.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 22:Sự hiện ra giao tử ở thực vật không giống với động vật ở đặc điểm làm sao sau đây?

A.Sự xuất hiện giao tử ở thực vật chỉ thực hiện nhờ quy trình giảm phân

B.Sự hình thành giao tử ở thực vật chỉ thực hiện nhờ quy trình ngulặng phân

C.Sự hình thành giao tử ở thực vật tạo số giao tử đực và chiếc bằng nhau từ một tế bào ban đầu

D.Sự sinh ra giao tử ở thực vật bao gồm quy trình nguyên ổn phân sau quá trình giảm phân

Lời giải:

Sự hình thành giao tử ở thực vật bao gồm quá trình nguyên phân sau quy trình giảm phân, của động vật thì chỉ tất cả quy trình giảm phân.

Đáp án cần chọn là: D

Sinch sản hữu tính ở thực vật (tiếp theo)

Câu 21:Thụ phấn là:

A.Sự kéo dãn ống phấn trong vòi nhuỵ.

B.Sự di chuyển của tinch tử bên trên ống phấn.

C.Sự nảy mầm của hạt phấn trên cố gắng nhuỵ

D.Sự rơi hạt phấn vào vậy nhuỵ và nảy mầm.

Lời giải:

Thụ phấn là quy trình hạt phấn rơi vào đầu nhụy.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 22:Sau lúc hạt phấn rơi vào đầu nhụy

A.Hạt phấn sẽ xâm nhập vào đầu nhụy

B.Hạt phấn sẽ hút ít nước với nảy mầm

C.Hạt phấn sẽ khô đi

D.Hạt phấn đợi chín hẳn sẽ tđam mê gia thụ tinh

Lời giải:

Hạt phấn rơi vào đầu nhụy sau đó hút nước đến trương lên cùng nảy mầm gọi là sự thụ phấn.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 23:Tự thụ phấn là:

A.Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhuỵ của cây không giống thuộc loài.

B.Sự thụ phấn của hạt phấn với nhuỵ của thuộc một hoa giỏi khác hoa thuộc một cây.

C.Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với cây khác loại.

D.Sự kết hợp của tinh tử của cây này với trứng của cây khác.

Lời giải:

Tự thụ phấn là: Sự thụ phấn của hạt phấn với nhuỵ của cùng một hoa tốt khác hoa cùng một cây

Đáp án cần chọn là: B

Câu 24:Thế nào là tự thụ phấn?

A.Có sự kết hợp giữa giao tử đực với giao tử mẫu hiện ra hợp tử.

B.Là hiện tượng hạt phấn của một hoa được chuyển đến đầu nhụy của bao gồm hoa đó.

C.Là hiện tượng thụ phấn không có sự can thiệp của ngoại cảnh (ong, bướm, gió..)

D.Là hiện tượng hạt phấn của một hoa được chuyển tới đầu nhụy của hoa khác cùng loài.

Lời giải:

Tự thụ phấn là: Sự thụ phấn của hạt phấn với nhuỵ của cùng một hoa xuất xắc không giống hoa thuộc một cây

Đáp án cần chọn là: B

Câu 25:Thụ phấn chéo cánh là:

A.Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhuỵ của cây không giống loại.

B.Sự thụ phấn của hạt phấn với nhuỵ của cùng một hoa xuất xắc khác hoa của thuộc một cây.

C.Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhuỵ của cây khác cùng loài.

D.Sự kết hợp giữa tinc tử và trứng của thuộc hoa.

Lời giải:

Thụ phấn chéo là: Sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhuỵ của cây khác thuộc loại.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 26:Thế nào là thụ phấn chéo?

A.Là sự kết hợp giữa tinh trùng cùng trứng của nhì hoa khác biệt một bí quyết ngẫu nhiên.

B.Là hiện tượng hạt phấn của một hóa được chuyển tới đầu nhụy của một hoa không giống thuộc loài.

C.Là hiện tượng hạt phấn của một loài hoa được chuyển tới đầu nhụy của một hoa khác loài

D.Là sự thụ phấn do bé người tiến hành bên trên cây trồng.

Lời giải:

Thụ phấn chéo cánh là hiện tượng hạt phấn của một hóa được chuyển tới đầu nhụy của một hoa không giống cùng loài.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 27:Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ gồm đặc điểm nổi bật là

A.Tràng lớn cùng gồm màu sắc sắc rất sặc sỡ

B.Vòi nhị rất dài

C.Thường không mọc thành cụm

D.Không tất cả hương thơm

Lời giải:

Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ phải có mùi thơm, màu sắc sặc sỡ, tràng lớn để duyên dáng côn trùng nhỏ. VD: Hoa bưởi, hoa túng bấn ngô….

Đáp án cần chọn là: A

Câu 28:Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ thường tất cả đặc điểm:

A.Tràng lớn

B.Màu sắc rất sặc sỡ

C.Có hương thơm

D.Cả A, B với C

Lời giải:

Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ phải có mùi thơm, màu sắc sặc sỡ, tràng lớn để thu hút côn trùng. VD: Hoa bưởi, hoa túng ngô….

Đáp án cần chọn là: D

Câu 29:Hoa thụ phấn nhờ gió không tồn tại đặc điểm

A.Hạt phấn thô, nhiều, nhỏ, nhẹ

B.Tràng hoa tiêu giảm

C.Thường mọc ở ngọn hoặc đỉnh cành

D.Có hương thơm

Lời giải:

Hoa thụ phấn nhờ gió thường không tồn tại hương thơm, mật ngọt. VD hoa rau dền, hoa ngô…

Đáp án cần chọn là: D

Câu 30:Hoa thụ phấn nhờ gió gồm đặc điểm

A.Hạt phấn khô, nhiều, nhỏ, nhẹ

B.Tràng hoa tiêu giảm

C.Thường mọc ở ngọn hoặc đỉnh cành

D.Cả 3 ý trên

Lời giải:

Hoa thụ phấn nhờ gió thường không tồn tại hương thơm, mật ngọt; hạt phấn thô, nhiều, nhỏ, nhẹ với thường mọc ở ngọn hoặc đỉnh cành để dễ vạc tán; … VD hoa rau xanh dền, hoa ngô…

Đáp án cần chọn là: D

Câu 31:Đặc điểm như thế nào ko đặc trưng mang đến những loại hoa nở về đêm như: nhài, quỳnh, dạ hương…

A.Có màu sắc sặc sỡ

B.Có hương thơm ngào ngạt

C.Đầu nhụy có chất dính

D.Chóng tàn

Lời giải:

Các loại hoa nở về đêm thường gồm màu trắng để nổi bật trong đêm , hấp dẫn côn trùng nhỏ, phải nặng mùi thơm, đầu nhụy bao gồm chất dính.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 32:Đặc điểm như thế nào đặc trưng mang đến những loại hoa nở về đêm như: nhài, quỳnh, dạ hương…

A.Thườngtất cả màu sắc trắng

B.Có hương thơm ngào ngạt

C.Đầu nhụy tất cả chất dính

D.Cả A, B với C

Lời giải:

Các loại hoa nở về đêm thường gồm color trắng để nổi bật vào đêm , hấp dẫn côn trùng nhỏ, phải giữ mùi nặng thơm, đầu nhụy bao gồm chất dính.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 33:Nhóm cây nào sau đây thụ phấn nhờ gió

A.Phong lan, cúc, hồng

B.Ngô , lúa, cỏ may

C.Cau, dừa , túng bấn đỏ

D.Cam, quýt, mãng cầu

Lời giải:

Ngô, lúa, cỏ may thụ phấn nhờ gió.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 34:Nhóm cây làm sao sau đây thụ phấn nhờ gió

A.Bồ công anh, cúc, hồng

B.Cau, dừa, quỳnh

C.Bồ công anh, vệ sinh, phi lao

D.Nhãn, lúa, mướp

Lời giải:

Bồ công anh, vệ sinh, phi lao thụ phấn nhờ gió.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 35:Sau khi hạt phấn rơi vào đầu nhụy

A.Hạt phấn sẽ xâm nhập vào đầu nhụy

B.Hạt phấn sẽ hút nước cùng nảy mầm

C.Hạt phấn sẽ khô đi

D.Hạt phấn đợi chín hẳn sẽ tsay đắm gia thụ tinh

Lời giải:

Hạt phấn rơi vào đầu nhụy sau đó hút ít nước cho trương lên với nảy mầm .

Đáp án cần chọn là: B

Câu 36:Sau lúc rơi vào đầu nhụy, hạt phấn sẽ nảy mầm nhờ vào

A.Hạt phấn rơi vào trong bầu nhụy

B.Hạt phấn sẽ khô đi

C.Hạt phấn sẽ hút ít nước ở đầu nhụy với nảy mầm

D.Hạt phấn hút ẩm vào ko khí

Lời giải:

Hạt phấn rơi vào đầu nhụy sau đó hút ít nước mang lại trương lên và nảy mầm .

Đáp án cần chọn là: C

Câu 37:Thụ tinc ở thực vật có hoa là:

A.Sự kết hợp nhị bộ nhiễm sắc thể đơn bội của nhì giao tử, đực với loại (trứng) vào túi phôi tạo thành hợp tử gồm bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội.

B.Sự kết nhân của nhị giao tử đực cùng cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử.

C.Sự kết hai nhân giao tử đực với nhân của trứng cùng nhân cực vào túi phôi tạo thành hợp tử.

D.Sự kết hợp của nhì tinh tử với trứng vào túi phôi.

Lời giải:

Thụ tinh ở thực vật tất cả hoa là:Sự kết nhân của nhì giao tử đực với dòng (trứng) vào túi phôi tạo thành hợp tử.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 38:Bản chât của sự thụ tinch là

A.sự kêt hợp của giao tử đực cùng giao tử mẫu ra đời hợp tử.

B.sự kêt hợp giữa con đực cùng con cháu có mặt nhỏ non.

C.sự kêt hợp giữa tinc trùng và trứng xuất hiện nhỏ non.

D.sự tổ hợp vật chât di truyền của giao tử đực và giao tử cái vào hợp tử.

Lời giải:

Bản chât của sự thụ tinch là sự tổ hợp vật chât di truyền của giao tử đực và giao tử chiếc trong hợp tử.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 39:Thụ tinch kép ở thực vật tất cả hoa là:

A.Sự kết hợp của nhân nhị giao tử đực cùng mẫu (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử.

B.Sự kết hợp của hai nhân giao tử đực với nhân của trứng cùng nhân cực vào túi phôi tạo thành hợp tử với nhân nội nhũ.

C.Sự kết hợp của nhì bộ nhiễm sắc thể đơn bội của giao tử đực với loại (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử gồm bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội.

D.Sự kết hợp của nhị tinch tử với trứng ở vào túi phôi.

Lời giải:

Thụ tinch kép: sự kết hợp nhân của 2 giao tử đực với trứng và nhân cực xuất hiện hợp tử và nội nhũ.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 40:Thụ tinc knghiền ở thực vật là hiện tượng

A.Vừa thụ phấn vừa thụ tinch trên thuộc 1 hoa

B.Vừa thụ phấn vừa giao phấn

C.Kết hợp giữa 1 tinch tử với noãn cầu

D.Kết hợp giữa một tinch tử với noãn cầu với một tinch tử với nhân cực

Lời giải:

Thụ tinh knghiền là sự kết hợp giữa một tinh tử với noãn cầu cùng một tinch tử với nhân cực.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 41:Nói về thụ tinh của cây hạt kín đáo, điều không đúng là

A.Thụ phấn là điều kiện dẫn đến thụ tinh

B.Có thể thụ phấn mà lại ko thụ tinh

C.Có thể thụ tinc mà lại ko thụ phấn

D.Có thể thụ tinh nhưng không tạo hợp tử

Lời giải:

Phát biểu không nên là C, phải bao gồm thụ phấn mới gồm thể dẫn đến thụ tinh

Đáp án cần chọn là: C

Câu 42:Nói về thụ tinh của cây hạt bí mật, phát biểu đúng là

A.Thụ tinch là điều kiện dẫn đến thụ phấn

B.Có thể thụ phấn mà ko thụ tinh

C.Có thể thụ tinh mà lại không thụ phấn

D.Có thụ phấn thì sẽ tạo ra hợp tử

Lời giải:

Phát biểu đúng là B, Có thể thụ phấn nhưng ko thụ tinc tạo quả mà lại ko chứa hạt.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 43:Trứng được thụ tinch ở:

A.Bao phấn

B.Đầu nhụy

C.Ống phấn

D.Túi phôi

Lời giải:

Trứng được thụ tinc ở túi phôi

Đáp án cần chọn là: D

Câu 44:Quá trình thụ tinh xảy ra ở:

A.Noãn cầu

B.Đầu nhụy

C.Ống phấn

D.Bao phấn

Lời giải:

Quá trình thụ tinch xảy ra ở noãn câu.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 45:Sự kết hợp của tinch tử với nhân cực tạo nên

A.Phôi

B.Nội nhũ

C.Hạt

D.Hợp tử

Lời giải:

Tinch tử (n) kết hợp với nhân cực (2n) để có mặt nội nhũ 3n.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 46:Sự kết hợp của tinch tử với trứng tạo nên

A.Phôi

B.Nội nhũ

C.Hạt

D.Hợp tử

Lời giải:

Tinc tử (n) kết hợp với trứng (n) để xuất hiện hợp tử 2n.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 47:Hiện tượng thụ tinh kép gồm ở nhóm thực vật làm sao sau đây?

A.Thực vật hạt trần

B.Rêu

C.Thực vật hạt kín

D.Dương xỉ

Lời giải:

Thụ tinh knghiền chỉ có ở thực vật hạt kín đáo ( thực vật có hoa)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 48:Chỉ đội thực vật nào mới gồm thụ tinch kép?

A.Thực vật hạt kín

B.Cỏ tháp cây viết

C.Thực vật hạt trần

D.Thực vật thân gỗ lớn

Lời giải:

Thụ tinc kép chỉ tất cả ở thực vật hạt kín ( thực vật có hoa)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 49:Ý nghĩa về mặt di truyền của hiện tượng thụ tinch kxay ở thực vật hạt kín đáo là:

A.tiết kiệm vật liệu di truyền (vì chưng sử dụng cả 2 tinch tử để thụ tinh).

B.cung cấp chất dinh dưỡng đến sự phạt triển của phôi với thời kì đầu của cá thể mới.

C.có mặt nội nhũ cung cấp chất dinch dưỡng đến cây phân phát triển.

D.có mặt nội nhũ chứa những tế bào đột biến tam bội.

Lời giải:

Thụ tinc knghiền ở thực vật:Hai tinh tử tmê mẩn gia vào thụ tinh, 1 tinh tử kết hợp với trứng để tạo hợp tử còn 1 tinh tử kết hợp với nhân cực (2n) có mặt nội nhũ (3n)

Xét các phương án:

A đúngHiện tượng thụ tinh knghiền sử dụng 2 tinch tử tiết kiệm vật liệu di truyền.

B không nên,thụ tinch knghiền ko cung cấp dinh dưỡng mang lại phôi mà lại chỉ ra đời cần bộ phận dự trữ chất dinch dưỡng trong tương lai sẽ cung cấp đến phôi.

C chưa đúng,bởi một số loại, nội nhũ chỉ là một lớp màng mỏng, chất dinc dưỡng tích lũy vào 2 lá mầm.

D không nên, các tế bào nội nhũ 3n không phải là do đột biến nhưng mà là kết hợp giữa tinch tử với nhân cực

Đáp án cần chọn là: A

Câu 50:Ý nghĩa sinch học của hiện tượng thụ tinc kxay ở thực vật hạt bí mật là gì?

A.Tiết kiệm vật liệu di truyền.

B.Hình thành nội nhũ cung cấp chất dinch dưỡng nuôi phôi.

C.Tái tổ hợp vật chất di truyền nhờ sự kết hợp của giao tử đực và giao tử chiếc.

D.Giúp thực vật ham mê nghi tốt với những điều kiện môi trường.

Lời giải:

Ý nghĩa sinc học của hiện tượng thụ tinh kxay ở thực vật hạt bí mật là sinh ra nội nhũ cung cấp chất dinc dưỡng nuôi phôi, cần thiết mang đến quy trình phạt triển phôi (nảy mầm hạt) trong tương lai.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 51:Sinch sản hữu tính ở thực vật không nhất thiết phải có

A.Hai cơ thể khác nhau

B.Quá trình thụ tinh

C.Quá trình giảm phân

D.Quá trình nguim phân

Lời giải:

Sinch sản hữu tính ở thực vật không nhất thiết phải có nhị cơ thể khác biệt, bao gồm thể xảy ra tự thụ phấn.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 52:Sinh sản hữu tính ở thực vật nhất thiết phải có

A.Hai cơ thể không giống nhau

B.Quá trình thụ tinh

C.Cây đực cùng cây cái

D.Quá trình nguyên phân

Lời giải:

Sinc sản hữu tính ở thực vật ko nhất thiết phải tất cả hai cơ thể khác biệt, gồm thể xảy ra tự thụ phấn nhất thiết phải tất cả thụ tinh

Đáp án cần chọn là: B

Câu 53:Hạt của cây bao gồm nguồn gốc từ

A.Bầu nhụy

B.Noãn

C.Hạt phấn

D.Đầu nhụy

Lời giải:

Noãn thụ tinh (chứa hợp tử với tế bào tam bội) vạc triển thành hạt.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 54:Hạt được xuất hiện từ

A.bầu nhị.

B.hạt phấn.

C.bầu nhuỵ.

D.noãn đã được thụ tinh

Lời giải:

Hạt được hình thành từ noãn đã được thụ tinh

Đáp án cần chọn là: D

Câu 55:Ý như thế nào không đúng khi nói về hạt?

A.Hạt là noãn đã được thụ tinch vạc triển thành.

B.Hợp tử vào hạt vạc triển thành phôi.

C.Tế bào tam bội vào hạt phạt triển thành nội nhũ.

D.Mọi hạt của thực vật bao gồm hoa đều tất cả nội nhũ.

Lời giải:

Ý không nên là D, một số loại hạt không tồn tại nội nhũ vày chất dinc dưỡng được tích lũy trong lá mầm.

VD: Cây Hai lá mầm

Đáp án cần chọn là: D

Câu 56:Quá trình sinh ra hạt:

A.Hợp tử phân phát triển thành lá mầm với nội nhũ bảo phủ tạo thành hạt.

B.Noãn đã thụ tinc phân phát triển thành quả, còn tế bào tam bội phân phát triển thành hạt.

C.Noãn đã thụ tinch chứa hợp tử và tế bào tam bội phạt triển thành hạt.

D.Hợp tử phạt triển thành quả, quả phân phân thành những hạt.

Lời giải:

Quá trình hiện ra hạt: Noãn đã thụ tinh chứa hợp tử cùng tế bào tam bội phân phát triển thành hạt.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 57:Phát biểu như thế nào sau đây không đúng ?

A.Nội nhũ tất cả vai trò nuôi dưỡng phôi cho đến lúc mọc thành lá nhỏ.

B.Chỉ hạt của cây một lá mầm mới gồm nội nhũ

C.Những loại nhưng mà hạt không có nội nhũ thì không tồn tại quá trình thụ tinh kép

D.Thực vật nhị lá mầm dự trữ chất dinh dưỡng ở thiết yếu lá mầm

Lời giải:

Phát biểu không nên là C.

Ở cây Hai lá mầm, chất dinc dưỡng được tích lũy vào lá mầm, nội nhũ bị tiêu giảm nhưng vẫn có quy trình thụ tinch kxay.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 58:Phát biểu nào sau đây đúng ?

A.Nội nhũ bao gồm sứ mệnh nuôi dưỡng phôi mang lại đến lúc cây trưởng thành.

B.Chỉ hạt của cây một lá mầm gồm nội nhũ mới gồm thụ tinch kép

C.Những loại mà lại hạt không tồn tại nội nhũ thì không tồn tại quy trình thụ tinc kép

D.Thực vật nhì lá mầm dự trữ chất dinh dưỡng ở bao gồm lá mầm

Lời giải:

Phát biểu đúng là D: Thực vật hai lá mầm dự trữ chất dinc dưỡng ở thiết yếu lá mầm

A không nên, Nội nhũ tất cả vai trò nuôi dưỡng phôi mang lại đến lúc hạt nảy mầm

B, C sai, Ở cây Hai lá mầm, chất dinc dưỡng được tích lũy vào lá mầm, nội nhũ bị tiêu giảm nhưng vẫn tất cả quá trình thụ tinch kép.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 59:Ý làm sao không đúng Khi nói về quả?

A.Quả là vì bầu nhuỵ dày sinch trưởng lên chuyển hoá thành.

B.Quả không hạt đều là quả đơn tính.

C.Quả bao gồm vai trò bảo vệ hạt.

D.Quả bao gồm thể là phương tiện phạt tán hạt.

Lời giải:

Phát biểu không đúng là B, quả đơn tính là quả ko được thụ tinc, quả không có hạt có thể vị hạt bị thoái hóa.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 60:Có từng nào phân phát biểu đúng lúc nói về quả?

1. Quả vì chưng bầu nhụy sinc trưởng dày lên chuyển hóa thành.

2. Quả tất cả vai trò bảo vệ hạt.

3. Quả vì noãn đã thụ tinh phạt triển thành.

4. Quả không tồn tại sứ mệnh trong phân phát tán hạt.

5. Quả cung cấp những chất dinch dưỡng (đường, Vi-Ta-Min, khoáng chất,...).

A.1

B.2

C.3

D.4

Lời giải:

Phát biểu đúng là: 1, 2, 5

3 không đúng, Quả vì bầu nhụy sinh trưởng dày lên chuyển biến thành.

4 không đúng, Quả có vai trò trong vạc tán hạt.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 61:Quả vạc tán nhờ động vật không có đặc điểm

A.Có màu sắc sắc sặc sỡ

B.Có hương thơm, vị ngọt

C.Hạt bao gồm vỏ dày, cứng

D.Quả khô và cứng

Lời giải:

Qủa phân phát tán nhờ động vật phải bao gồm hương thơm, gồm thịt quả, vị ngọt, gồm màu sắc sặc sỡ để hấp dẫn động vật đồng thời phải tất cả hạt có vỏ dày, cứng để rời được sự tiêu hóa của động vật.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 62:Quả phát tán nhờ động vật tất cả đặc điểm

A.Có màu sắc sắc sặc sỡ

B.Có hương thơm, vị ngọt

C.Hạt bao gồm vỏ dày, cứng

D.Cả A, B với C

Lời giải:

Quả phạt tán nhờ động vật phải tất cả hương thơm, bao gồm thịt quả, vị ngọt, có màu sặc sỡ để say đắm động vật đồng thời phải gồm hạt gồm vỏ dày, cứng để rời được sự tiêu hóa của động vật.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 63:Quả phát tán nhờ gió thường gồm đặc điểm

A.Quả nhẹ với khô

B.Quả thường mọng nước

C.Quả bao gồm vỏ mỏng

D.Quả tất cả màu sắc sặc sỡ

Lời giải:

Quả phát tán nhờ gió phải nhẹ và khô để gió thổi đi xa hơn.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 64:Quả vạc tán nhờ gió không tồn tại đặc điểm

A.Quả nhẹ

B.Quả có cánh hoặc gồm túm lông

C.Quả khô

D.Quả gồm màu sắc sặc sỡ

Lời giải:

Quả phạt tán nhờ gió phải nhẹ với khô, bao gồm cánh hoặc có túm lông để gió thổi đi xa hơn.

Quả phạt tán nhờ gió không có màu sắc sắc sặc sỡ.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 65:Loại quả tất cả khả năng tự phân phát tán là:

A.Quả khô nẻ

B.Quả mọng

C.Quả hạch

D.Quả gồm cánh

Lời giải:

Quả khô nẻ là loại quả tự vạc tán nhờ việc tự bung ra khi vỏ quả thô, bắn những hạt ra xa.

Quả mọng, quả hạch vạc tán nhờ động vật, quả bao gồm cánh phạt tán nhờ gió

Đáp án cần chọn là: A

Câu 66:Quả thô nẻ là quả:

A.Phát tán nhờ gió

B.Phát tán nhờ động vật

C.Tự vạc tán

D.Phát tán nhờ con người

Lời giải:

Quả khô nẻ là loại quả tự phát tán nhờ việc tự bung ra lúc vỏ quả thô, bắn các hạt ra xa.

Quả mọng, quả hạch vạc tán nhờ động vật, quả có cánh phạt tán nhờ gió

Đáp án cần chọn là: C

Câu 67:Quả chín nkhô cứng hơn dưới tác động của

A.Etilen

B.Nhiệt độ cao

C.Tăng hàm lượng CO2

D.A với B đều đúng

Lời giải:

Etylen với nhiệt độ cao làm cho quả nkhô nóng chín hơn.

Tăng hàm lượng CO2 ức chế quả chín

Đáp án cần chọn là: D

Câu 68:Tác động như thế nào ức chế quả chín nhanh?

A.Etilen

B.Tăng hàm lượng CO2

C.Nhiệt độ cao

D.CảA, B cùng C

Lời giải:

Etylen và nhiệt độ cao làm cho quả nkhô cứng chín hơn.

Tăng hàm lượng CO2 ức chế quả chín.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 69:Xử lý auxin hoặc giberelin bao gồm thể tạo ra quả ko hạt, cơ chế tác động của chúng là

A.Ức chế sự nảy mầm của ống phấn

B.Ngăn cản sự thụ tinh

C.Kìm hãm sự phát triển của hạt làm cho chúng bị thoái hóa

D.Kích yêu thích sự phân phát triển bầu nhụy tạo thành quả đơn tính

Lời giải:

lúc quy trình thụ tinc xảy ra, hạt được hiện ra thì hạt tiết ra auxin nội sinch tạo nên bầu ko bị rụng và phân phát triển thành quả.

khi xử lý auxin hoặc GA ngoại sinch cũng có tác dụng tạo cho bầu nhụy phân phát triển nhưng ko qua thụ tinh sinh ra quả đơn tính.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 70:Vì sao người ta sử dụng auxin hoặc giberelin để tạo ra quả không hạt ?

A.Auxin hoặc giberelinức chế sự nảy mầm của ống phấn

B.Auxin hoặc giberelinkich phù hợp sự vạc triển bầu nhụy nhưng ko cần sự thụ tinh

C.Auxin hoặc giberelinkyên hãm phá hủy hạt nhưng không làm cho rụng quả

D.Auxin hoặc giberelinngăn cản tinh tử tiếp cận trứng

Lời giải:

Lúc quy trình thụ tinch xảy ra, hạt được ra đời thì hạt tiết ra auxin nội sinh tạo nên bầu không bị rụng cùng phạt triển thành quả.

khi xử lý auxin hoặc GA ngoại sinh cũng gồm tác dụng khiến cho bầu nhụy phân phát triển mà lại ko qua thụ tinch xuất hiện quả đơn tính.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 71:Trong nông nghiệp để bảo quản quả được lâu người ta cần sử dụng cách:

A.Nhiệt độ thấp kết hợp với CO2

B.Tạo khí etilen

C.Kết hợp auxin với GA

D.Kết hợp nhiệt độ thấp với GA

Lời giải:

Để bảo quản quả được thọ người ta giảm nhiệt độ với tăng hàm lượng khí CO2để hạn chế sự hô hấp của quả.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 72:Trong nông nghiệp để bảo quản quả được lâu trong quá trình vận chuyển, người ta:

A.Hạ nhiệt độ thấp và tiêm GA

B.Bơm khí etilen vào kho chứa quả

C.Tiêm auxin với GA vào quả

D.Hạ nhiệt độ xuống thấp và tăng hàm lượng CO2

Lời giải:

Để bảo quản quả được thọ người ta giảm nhiệt độ với tăng hàm lượng khí CO2để hạn chế sự hô hấp của quả.

Xem thêm: Các Hình Dạng Của Cô Bé - 10+ Dấu Hiệu Con Gái Nứng Để Thịt Ngay Kẻo Tiếc

Đáp án cần chọn là: D

Câu 73:lúc quả chín, biến đổi sinch lý nào dưới đây làkhông đúng?

A.Pectat can xi bị phân hủy, thành xenluchiến bại bị thủy phân

B.Những biến đổi sinch hóa diễn ra mạnh mẽ khi quả đạt kích thước trung bình

C.Diệp lục giảm đi,carotenoid được tổng hợp thêm

D.Các chất ankaloid và axit hữu cơ giảm đi, etilen được có mặt, fructose , saccarozo tăng lên

Lời giải:

khi quả chín gồm những biến đổi sinh lý sau:

+ Pectat can xi bị phân hủy, thành xenluthảm bại bị thủy phân

+ Diệp lục giảm đi,carotenoid được tổng hợp thêm

+ Các chất ankaloid với axit hữu cơ giảm đi, etilen được hiện ra, fructose , saccarozo tăng lên

Vậy ý sai là B, những biến đổi sinc hóa diễn ra mạnh mẽ khi quả đạt kích thước cực đại.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 74:Khi quả chín, biến đổi sinc lý như thế nào dưới đây là đúng?

A.Pectat canxi bị phân hủy, thành xenluthua bị thủy phân

B.Các chất ankaloid với axit hữu cơ giảm đi, etilen được có mặt, fructose , saccarozo tăng lên

C.Diệp lục giảm đi,carotenoid được tổng hợp thêm

D.Cả A, B với C

Lời giải:

Khi quả chín có các biến đổi sinh lý sau:

+ Pectat canxi bị phân hủy, thành xenluthất bại bị thủy phân

+ Diệp lục giảm đi,carotenoid được tổng hợp thêm

+ Các chất ankaloid cùng axit hữu cơ giảm đi, etilen được hình thành, fructose , saccarozo tăng lên