Download bộ câu hỏi trắc nghiệm sinch học tế bào PDF ✓ Trắc nghiệm sinh học tế bào gồm đáp án ✓ Trắc nghiệm sinc học tập tế bào ĐH tất cả lời giải ✓ Câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học tế bào ✓ Ngân mặt hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học tế bào ✓ Tải xuống miễn tổn phí.


*
Bnóng để tải: Trắc nghiệm sinc học tế bào PDF

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

NHAN ĐỀTrắc Nghiệm Sinc Học Tế Bào - Tế Bào Học
Tác giả

Đang cập nhật

Năm xuất bảnĐang cập nhật
Nhà xuất bảnĐang cập nhật
Tóm tắt

Bộ thắc mắc trắc nghiệm sinch học tập tế bào với hơn 100 câu hỏi được phân tách ngôn từ theo từng phần rõ ràng như về: cấu trúc tế bào, nhân, lưới nội chất, ti thể, bộ máy Gôngi của tế bào nhân chuẩn, ... với phía bên dưới sẽ có được phần đáp án. Trắc nghiệm sinch học tập tế bào là tư liệu nhằm sinc viên ôn thi môn sinch học tập tế bào.

Mục lục

Nội dung 1 và 2: Câu hỏi trắc nghiệm về size cùng hình dạng tế bàoĐáp ánNội dung 3: Câu hỏi trắc nghiệm về kết cấu của tế bào nhân sơĐáp ánNội dung 4: Câu hỏi trắc nghiệm về cấu trúc đại thể của tế bào nhân chuẩnĐáp ánNội dung 5: Câu hỏi trắc nghiệm về nhân của tế bào nhân chuẩnĐáp ánNội dung 6: Câu hỏi trắc nghiệm về lưới nội hóa học của tế bào nhân chuẩnĐáp ánNội dung 7: Câu hỏi trắc nghiệm về ribôxôm của tế bào nhân chuẩnĐáp ánNội dung 8: Câu hỏi trắc nghiệm về bộ máy Gôngi của tế bào nhân chuẩnĐáp ánNội dung 9: Câu hỏi trắc nghiệm về ti thể của tế bào nhân chuẩnĐáp ánNội dung 10: Câu hỏi trắc nghiệm về lục lạp của tế bào nhân chuẩnĐáp ánNội dung 11 và 12: Câu hỏi trắc nghiệm về lizôxôm với peroxisome của tế bào nhân chuẩnĐáp ánNội dung 13: Câu hỏi trắc nghiệm về ko bào của tế bào nhân chuẩnĐáp ánNội dung 14: Câu hỏi trắc nghiệm về trung thể của tế bào nhân chuẩnĐáp ánNội dung 16: Câu hỏi trắc nghiệm về bộ form của tế bào nhân chuẩnĐáp ánNội dung 17: Câu hỏi trắc nghiệm về màng sinc chất của tế bào nhân chuẩnĐáp ánNội dung 18: Câu hỏi trắc nghiệm về kết cấu ko kể màng sinh chất của tế bào nhân chuẩnĐáp ánNội dung 19: Câu hỏi trắc nghiệm về việc đi lại những hóa học qua màng của tế bàoĐáp ánNội dung đôi mươi, 21, 22, 23: Câu hỏi trắc nghiệm về sự việc phân loại tế bào (phân song, chu kì tế bào, ngulặng phân, giảm phân)Đáp án