Home Tin tức vào phương diện phẳng oxy mang đến tam giác abc tất cả a(1 2) b(-3 0) c(2 3). diện tích S tam giác abc bằng

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC gồm A(1;2), B(2;3), C(-3;-4).Diện tích tam giác ABC bằng

A. 1.Quý Khách đang xem: Trong khía cạnh phẳng oxy đến tam giác abc có a(1 2) b(-3 0) c(2 3). diện tích S tam giác abc bằng

B. 2

C. 1 + 2

D. 3 2


*

*

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, cho con đường trực tiếp d: x-y-3=0cùng điểm A(2;6). Trên mặt đường thẳng d lấy nhì điểm BC sao cho tam giác ABC vuông tại A với bao gồm diện tích bởi 35 2 2 . Pmùi hương trình mặt đường tròn nước ngoài tiếp tam giác ABC là:

A. hoặc x + 6 2 + y + 3 2 = 25

B.Quý khách hàng vẫn xem: Trong mặt phẳng oxy đến tam giác abc bao gồm a(1 2) b(-3 0) c(2 3). diện tích tam giác abc bằng

x - 5 2 + y - 2 2 = 25 hoặc x - 6 2 + y - 3 2 = 25

C.

Bạn đang xem: Trong mặt phẳng oxy cho tam giác abc có a(1 2) b(-3 0) c(2 3). diện tích tam giác abc bằng

x - 5 2 + y - 2 2 = 100 hoặc x - 6 2 + y - 3 2 = 100

D. x + 5 2 + y + 2 2 = 100 hoặc x + 6 2 + y + 3 2 = 100

Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, đến điểm C(2; -5) và con đường thẳng D:3x-4y+4=0. Trên mặt đường thẳng D nhì điểm A với B đối xứng nhau qua điểm I 2 ; 5 2 làm thế nào để cho diện tích tam giác ABC bằng 15. Tìm tọa độ điểm A biết điểm B gồm hoành độ dương.

A. A(8; 7)

B. A(4; 4)

C. A(0; 1)

D. A(-4; -2

Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, đến tam giác ABC vuông tại A với tất cả đỉnh C(-4;1). Đường phân giác trong góc A bao gồm pmùi hương trình là x+y-5=0. Biết diện tích S tam giác ABC bởi 24 và đỉnh A bao gồm hoành độ dương. Tìm tọa độ điểm B.

A. B(4;-5)

B. B(4;7)

C. B(4;5)

D. B(4;-7)

Trong hệ tọa độ Oxy. Cho tam giác ABCbao gồm A(2;3), B(1;0), C(-1;-2). Pmùi hương trình mặt đường trung tuyến kẻ từ bỏ đỉnh Acủa tam giác ABC

A.2x-y-1=0

B.x-2y+4=0

x+2y-8=0 2x+y-7=0

Mặt phẳng với hệ tọa độ Oxyđến tam giác ABC gồm A(2;4); B(5;1); C(-1;-2)Phxay tịnh tiến T B C → đổi thay tam giác ABC thành tam giác A’B’C’. Tọa độ trọng tâm của tam giác A’B’C’ là

A. (-4;2)

B. (4;2)

C. (4;-2)

D. (-4;-2)

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, mang lại tam giác ABC bao gồm diện tích bằng 2, con đường thẳng đi qua A và B tất cả phương thơm trình x-y=0. Biết I(2 ;1) là trung điểm của BC. Tìm tọa độ trung điểm M của AC với M tất cả tung độ dương

A. M(-3;4).

B. M(1;0).

C. M(3;2).

D. M(4;3).

Trong phương diện phẳng Oxy mang lại tam giác ABC có A(2;1), B(-1;2), C(3;0). Tứ giác ABCE là hình bình hành khi tọa độ E là cặp số nào sau đây?

A. (6;-1).

B. (0;1).

C. (1;6).

D. (6;1).

Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, đến hình bình hành ABCD bao gồm diện tích S bởi 16. Biết tam giác ABC cân nặng trên A, cạnh BC=4với K ( 21 5 ; 18 5 ) là hình chiếu của điểm B xuống AC. Tìm tọa độ điểm D hiểu được điểm B ở trong mặt đường thẳng △ : x + y - 3 = 0 mặt khác hoành độ những điểm B, C đông đảo là những số nguyên

A.

Xem thêm: Mẹ Bầu Nên Làm Gì Khi Nước Ối Ít Có Sao Không ? Nước Ối Ít Phải Làm Sao

D(5;2)

B. D(7;6)

(-7;-6)

D. D(-5;-2)

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A (1;-1;2) cùng đường thẳng d : x 1 = y 2 = z + 2 - 2 . Mặt cầu (S) chổ chính giữa A giảm con đường thẳng d trên 2 điểm phân biệt B, C làm thế nào để cho diện tích S tam giác ABC bằng 12. Phương trình khía cạnh cầu (S) là: