Trắc nghiệm Sinc học 12 (tất cả đáp án): Cấu trúc di truyền quần thể tự thú phấn cùng quần thể giao phối hận !!


Bạn đang xem: Trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng

Trắc nghiệm Sinh học tập 12 (gồm đáp án): Cân bởi cả quần thể Khi Gen links nam nữ, Gen Đa Alen !!

A. Tăng phần trăm dị vừa lòng, bớt Phần Trăm đồng hợp

B. Phân trở thành các chiếc thuần bao gồm loại gene không giống nhau

C. Duy trì Phần Trăm số thành viên ở tinh thần dị vừa lòng tử

D. Phân hóa phong phú với đa dạng mẫu mã về hình trạng gen


* Hướng dẫn giải

Đáp án :

Trong quần thể trường đoản cú phối hận, tần số alen ko chuyển đổi, tần số KG thay đổi theo hướng; tỷ lệ dị phù hợp sút dần dần, đồng phù hợp tăng thêm => tạo thành các loại thuần.

Đáp án phải chọn là: B


Trắc nghiệm Sinch học tập 12 (tất cả đáp án): Cấu trúc DT quần thể tự trúc phấn cùng quần thể giao păn năn !!
Xem thêm: Có BầU NằM Võng đưÁ»£C Không? MẹO Giúp Mẹ BầU Ngủ Ngon GiấC Hæ¡N

*