True Blood is my favourite TV series, ____ I don't have much time khổng lồ watch it often.

Bạn đang xem: True blood is my favourite tv series, i don't have much time to watch it often


Phương thơm pháp:

although: tuy vậy (trường hợp đứng thân câu thì không tồn tại vệt “,”)

before: trước khi

if: nếu như (câu điều kiện)

yet = but


although: mặc dù (ví như đứng thân câu thì không có vệt “,”)

before: trước khi

if: nếu (câu điều kiện)

yet = but

=> True Blood is my favourite TV series, yet I don't have much time to lớn watch it often.

Tạm dịch: True Blood là công tác vô tuyến yêu dấu của mình, tuy thế tôi lại không có không ít thời hạn để thấy.


*
*
*
*
*
*
*
*

Choose the best answer.

_______she was very hard working; she hardly earned enough khổng lồ feed her family.


Choose the best answer.

____ repeated assurances that the sản phẩm is safe; many people have stopped buying it.


Choose the best answer.

True Blood is my favourite TV series, ____ I don"t have sầu much time lớn watch it often.


Choose the best answer.

_________ he wasn’t feeling very well, David was determined lớn take part in the inter-university athletics meet.


Choose the best answer.

Bob has been working very hard these days. ________, he can’t afford khổng lồ buy a new car.


Choose the best answer.

________ what she prepared for the job interview, Megan didn’t pass it.


Choose the best answer.

Ann: Have you decided to lớn get the job?

Terry: Yes, I’ve sầu just decided. I’ll accept that job_________ it is not suitable with my major.

It is not an interesting job,________ the salary is very good.

Xem thêm: Làm Cách Nào Có Nhiều Sữa Cho Con Bú Khi Sữa Mẹ Ít Dần, Top 7 Cách Gọi Sữa Về Nhanh


*

Cơ quan tiền công ty quản: cửa hàng Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng hình thức dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Sở tin tức cùng Truyền thông.