Dưới đó là phần khởi rượu cồn của Unit 1, nhằm mục đích giới thiệu về chủ đề xuyên suốt tương tự như giúp đỡ bạn gọi đạt được một cái nhìn tổng quan về chủ đề. Bài viết cung ứng gợi ý giải bài xích tập và phần dịch nghĩa nhằm mục tiêu góp các bạn gọi cùng làm cho bài bác tập giỏi rộng,


*

1. Listen and read:

Nghe với gọi.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 8 getting started

Mai: Chechồng out this book, Phuc. `My Mini Guide to lớn Dog Training`.Phuc: Sound great! Max`ll lượt thích it too. Last weekkết thúc we learnt some tricks. I love lớn watch hyên. It`s so much fun...Have you found yourcraft kit?Mai: Yes, I`ve sầu found this one. It`s got everything: beads, stickers, wool, buttons...I don`t know, it`ll take all my savings.Phuc: But it`s right up your street! Niông chồng, what`s that?Nick: It`s a CD of Vietnamese folk songs. I`ll listen lớn it tonight.Mai: And you`ll be able to improve sầu your Vietnamese!Nick: Haha, not sure about that. But I think I`ll enjoy listening khổng lồ the melodies.Phuc: Look at the language trang web I sent you. It`ll help you learn Vietnamese more easily.Nick: Yes, I like reading Doraemon comics while I was learning Japanese.Phuc: Stop reading comics! I`ll bring you mu favourite short story this Sunday when we play football.Mai: Sorry but we have sầu to hurry. Mum & dad are waiting. We need to buy some tools khổng lồ build a new house for Max this weekend.

Dịch

Mai: Xem quyển sách này nè Phúc “Hướng dẫn nhỏ tuổi của mình về huấn luyện chó”.Phúc: Nghe xuất xắc đấy. Max cũng trở thành ưng ý nó. Cuối tuần rồi chúng tôi đã học tập vài ba mẹo. Mình thích xem nó lắm. Thật là vui. Cậu có tìm kiếm được bộ đồ áo nghề bằng tay chưa?Mai: Rồi, mình đã kiếm được một cỗ. Nó có mọi thứ: hạt, hình trang trí, len, nút... Mình trù trừ nó đã ngốn (tiêu) không còn tiền tiết kiệm chi phí của chính bản thân mình. Phúc: Nhưng nó là lĩnh vực của cậu cơ mà. Nichồng, đồ vật gi vậy?Nick: Nó là một CD về đều bài bác hát dân ca cả nước. Mình sẽ nghe nó về tối nay.Mai: Và cậu đang rất có thể nâng cao giờ đồng hồ Việt của bản thân mình.Nick: Ha ha, ko Chắn chắn lắm. Nhưng bản thân nghĩ về bản thân vẫn đam mê nghe đa số nhạc điệu dân ca.Phúc: Xem website ngôn từ tôi đã gửi cậu đấy. Nó để giúp cậu học giờ Việt thuận tiện hơn.Nick: Đúng vậy, mình đang có nhu cầu muốn hiểu chuyện tranh Doraetháng trong lúc học tập tiếng Nhật.Phúc: Ngừng hiểu truyện tranh đi. Mình đang sở hữu mang đến cậu phần nhiều cuốn truyện nthêm mình muốn vào Chủ nhật này lúc chúng ta nghịch bóng đá.Mai: Xin lỗi nhưng lại chúng ta nhanh khô lên. Ba người mẹ bản thân đã ngóng. Nhà bản thân bắt buộc download vài vật dụng để xây nhà ở mới mang lại Max cuối tuần này.

a. Circle the correct answer.

Khoanh tròn câu trả lời đúng.

1. Phuc, Mai & Niông xã are in alibrary / bookstore/ sports club.2. Phuc is looking for abook / dog / craft kit.3. Max is Phuc"scat / goldfish/ dog.4. Mai has found abook / CD/ craft kitfor herself.5. Nick"s CS is offolk music / pop music/ roông xã music.6. Niông chồng is trying lớn learnVietnamese / Japanese/ English.

b. Which leisure activities do you think Phuc, Mai và Nick have? Tick the boxes. Then find the information from the conversation to lớn explain your choice

Những hoạt động vui chơi làm sao mà lại các bạn suy nghĩ Phúc, Mai, Niông xã có? Đánh vết chọn trong khung. Sau đó tìm thông tin tự bài đàm thoại nhằm giải thích tuyển lựa của em.

Phuc

Mai

Nick

1. pet training

2. making crafts

3. reading

4. listening to music

5. learning languages

6. playing sports

7. helping parents with DIY projects

c. Answer the questions.

Trả lời thắc mắc.

1. What does Mai mean when she says `Check out this book`?

Mai means Phuc should examine this book.

To check out something means to examine something or get more information about it in order lớn be certain that it is suitable (or true, or safe)

2. What does Phuc mean when he says ` It`s right up your street!`?

He means that it is the thing that Mai enjoys. If something is right up your street, it is the type of thing that you are interested in or that your enjoy doing

2. Find words / phrases in the box khổng lồ describle the photos. Then listen to lớn check your answers.

Tìm rất nhiều từ/các trường đoản cú vào size để biểu đạt phần đa hình hình ảnh. Sau kia nghe để bình chọn các câu trả lời của người sử dụng.

playing beach gamesplaying footballtextingvisiting museumsdoing DIYmaking craftsplaying computer games

*

1. playing computer games 2. playing beach games3. doing DIY4. texting5. visiting museums6. making crafts

3. Complete the following sentences with the words in the box. In some caese, more than one answer can be relevant. good satisfied relaxing exciting fun boring

Hoàn thành phần lớn câu sau với rất nhiều tự trong khung. Trong vài ba trường phù hợp, bao gồm rộng một câu trả lời gồm liên quan

1. You bởi leisure activities in your không lấy phí time & they make you fell __ satisfied ___.2. You can bởi __ relaxing___ activities such as yoga, or __ exciting ___ ones such as mountain biking or skateboarding.3. Hobbies such making crafts or collecting things are __ fun ___.4. You can suft the Internet but some people say this is ___ boring ___.5. You can spover time with family và friends, or become a volunteer for the community. This will make you feel __good___.

Xem thêm: Dùng Bao Cao Su Nhiều Có Bị Vô Sinh Không, Có Bị Vô Sinh Không?

4. GAME: CHANGING PARTNERS Choose one leisure activity 2 or 3. In pairs, talk about it. Try to keep going for one minute each. When the time is up, find a new partner & talk about another activity.

You may:

describe the leisure activitysay if you have sầu done this activity or notgiới thiệu your feelings about the activity

Chọn một Một trong những chuyển động thư giãn sống trong phần 2 cùng 3. Làm theo cặp, nói tới nó. Cố núm nói trong một phút. Khi thời hạn hết, kiếm tìm một các bạn mới và nói về một hoạt động khác.

Quý Khách tất cả thể:

biểu hiện vận động tlỗi giãnnói nếu bạn đã tiến hành chuyển động này hoặc khôngchia sẻ đông đảo cảm xúc của người sử dụng về hoạt động