Phần trọng tâm kỹ năng và kiến thức của unit này nói tới về cách vạc âm /s/ với /z/, tương tự như ôn tập về lớn + infinitive và thắc mắc Wh_. Bài viết cung ứng các từ bỏ vựng với cấu trúc yêu cầu lưu ý cũng giống như lý giải giải bài bác tập vào sách giáo khoa.


*

PRONUNCIATION(Phát âm)

Listen và repeat(Lắng nghe và nói lại)

/s//z/

Sue

Sip

Piece

Said

Bus

Price

Zoo

Zip

Peas

Please

Buzz

Prize

Practise these sentences.

Bạn đang xem: Unit 12 lớp 10 language focus

(Thực hành gọi những câu sau.)

1. Susan loves classical music.2. I lượt thích to lớn listen khổng lồ jazz records.3. My aunt likes to watch the film “The Sound of music”.4. But my cousin prefers going khổng lồ concerts.5. He’s won the first prize for singing folk songs.6. I’d like a piece of bread and some peas, please.

GRAMMAR(Ngữ pháp)

to+ infinitive

Exercise 1.Use the words in brackets to lớn answer the quesions.(Sử dụng các từ bỏ trong ngoặc để trả lời những thắc mắc.)

1.What did you phone her for? (Bạn Gọi năng lượng điện cho cô ấy để triển khai gì?)=> I phoned her lớn tell her the good news. (Tôi call năng lượng điện cho cô ấy nhằm thông cung cấp thông tin giỏi lành.)2.What are you saving money for? (Bạn tiết kiệm ngân sách và chi phí tiền để triển khai gì?)=> I"m saving money lớn buy a cassette player. (Tôi sẽ tiết kiệm ngân sách và chi phí tiền để mua một chiếc đồ vật nghe nhạc.)3.What does she practise singing all day for? (Cô ấy luyện hát một ngày dài để làm gì?)=> She practises singing all day khổng lồ win the singing conthử nghiệm. (Cô ấy luyện hát cả ngày nhằm chiến thắng trong cuộc thi hát.)4.What are you learning French for? (quý khách hàng sẽ học tiếng Pháp để làm gì?)=> I"m learning French lớn sing French songs. (Tôi sẽ học tập tiếng Pháp để hát phần đông bài hát của Pháp.)5.What does the monitor always go khổng lồ class on time for? (Lớp trưởng luôn đến lớp đúng tiếng để triển khai gì?)=> The monitor always goes lớn class on time lớn phối a good example for the class. (Lớp trưởng luôn luôn đi học đúng giờ để làm gương cho cả lớp.)

Exercise 2.Complete each sentence with the right khung of a suitable verb.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Ngữ Văn 7 Tiếng Việt Học Kì 2 Có Đáp Án (4 Đề)

(Hoàn thành mỗi câu cùng với dạng đúng của một động từ tương thích.)

1.My father didn"t have sầu timeto readthe newspaper. (Bố tôi không có thời gian nhằm lướt web đọc báo.)2.I wish I had enough moneylớn buya new bicycle. (Tôi ước tôi tất cả đủ tiền để mua một chiếc xe đạp điện mới.)3.I went to lớn the post officekhổng lồ posta letter. (Tôi đến bưu điện nhằm gửi một bức tlỗi.)4.He telephoned meto lớn inviteme lớn the tiệc nhỏ. (Anh ấy gọi điện mang đến tôi nhằm mời tôi cho buổi tiệc.)5.She"s going to lớn Britainto lớn learnEnglish. (Cô ấy vẫn đi mang đến Anh nhằm học giờ Anh.)

Wh-questions

Exercise 3.Ask questions for theunderlined words/phrasesin the following sentences.(Hỏi thắc mắc mang đến những từ/nhiều tự đượcgạch men dướitrong số những câu sau.)

1.What will you vày if it rains? (quý khách hàng vẫn làm những gì nếu ttránh đổ mưa?)2.What sort of music does your father enjoy listening to? (Bố mình muốn nghe thể loại âm thanh nào?)3.When did he leave for Ho Chi Minh City? (khi như thế nào anh ấy cho thành thị Hồ Chí Minh?)4.Who wants to lớn talk lớn me? (Ai hy vọng rỉ tai với tôi vậy?)5.How did you spover the evening last night? (Tối qua các bạn vẫn làm gì?)6.When does the film start? (Sở phlặng bước đầu thời gian nào?)7.Who is your favourite musician? (Nhạc sĩ thương mến của người sử dụng là ai?)8.Why vì you lượt thích pop music? (Tại sao mình muốn nhạc pop?)