Phần giữa trung tâm kỹ năng và kiến thức của unit này nói đến về kiểu cách phạt âm /g/ và /k/, cũng như ôn tập về kiểu cách sử dụng kết cấu will. Bài viết hỗ trợ những từ vựng và cấu tạo phải lưu ý cũng tương tự lí giải giải bài tập vào sách giáo khoa.


*

PRONUNCIATION(Phát âm)

Listen and repeat(Lắng nghe cùng nói lại)

/g//k/

Group

Game

Together

Again

Goal

Dog

Uruguay

Margaret

Club

Kick

Cup

Ticket

School

Because

Compete

Weak

Practise these sentences.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10 unit 14 e

(Thực hành gọi những câu sau)

1. Our group hasn’t scored a goal.2. Uruguay will lose another game again.3. Margaret took the dog và the mèo for a walk.4. Can your school club compete in the nesxt tournament?5. He can’t kick the ball because he’s too weak.6. He’s got a ticket for the next World Cup in Germany.

GRAMMAR(Ngữ pháp)

Willvs.going to

Exercise 1.Complete the sentences usingwill ("ll)orgoing khổng lồ.(Hoàn thành các câu vày sử dụngwill ("ll)hoặcgoing lớn.)

1.

A: I’ve got a headache. (Tôi bị đau đầu vượt.)B: Have you? Wait there and __I will get__ an aspirin for you. (Vậy sao? Hãy đợi nghỉ ngơi kia cùng tôi sẽ đi rước cho bạn một viên dung dịch.)

2.

A: Why are you filling that bucket with water? (Tại sao ai đang đổ đầy nước vào chiếc xô kia vậy?)B: __I am going lớn wash__ the oto. (Tôi sẵn sàng rửa xe ô tô.)

3.

A: I’ve sầu decided lớn repaint this room. (Tôi quyết định đánh lại căn phòng này.)B: Oh, have you? What color __are you going khổng lồ paint__ it? (Thật sao? Bạn dự tính sẽ đánh màu sắc gì mang đến nó?)

4.

A: Where are you going? Are you going shopping? (quý khách đang đi đâu đấy? Quý khách hàng đi bán buôn à?)B: Yes, __I am going lớn buy__ something for dinner. (Ừ, tôi vẫn đi download nào đấy đến ban đêm.)

5.

A: I don’t know how lớn use this camera. (Tôi không biết phương pháp dùng cái máy hình họa này.)B: It’s quite easy. __I will show__ you. (Nó khá là dễ sử dụng. Tôi vẫn chỉ các bạn.)

6.

A: What vị you lượt thích lớn eat? (Quý Khách muốn ăn gì nào?)B: __I will have__ a sandwich, please. (Tôi muốn một cái xăng-uých.)

7.

A: Did you post that letter for me? (quý khách đang gửi lá thư kia mang lại tôi chưa?)B: Oh, I’m sorry. I completely forgot. __I will do__ it now. (Tôi xin lỗi. Tôi xem nhẹ rồi. Bây tiếng tôi đang đi gửi nó phía trên.)

Will: making predictions(đưa ra dự đoán)

Exercise 2.Complete the sentences, usingwillorwon"tand any other words that are needed.

Xem thêm: How To Prepare For A Job Interview: 6 Tips For A Successful Interview

(Hoàn thành những câu sau, sử dụngwillhoặcwon"tcùng bất kỳ trường đoản cú như thế nào quan trọng.)

1. If you have problems with your homework, ask John. I’m sure __he will help__ you. (Nếu các bạn có thắc mắc gì về bài bác tập về nhà, hãy hỏi John. Tôi chắc rằng anh ấy để giúp chúng ta.)2. I’ll ask my sister for some money, but I know she __won"t give me any money__. She’s really mean. (Tôi đã hỏi xin chị gái tôi không nhiều tiền, cơ mà tôi biết chị ấy sẽ không còn đến tôi tí chi phí như thế nào đâu. Chị ta thiệt sự cực kỳ bé dại nhen.)3. You don’t need your umbrella today. I don’t think __it will rain__. (Hôm ni các bạn không cần phải mang ô đi đâu. Tôi không nghĩ là ttách đã mưa.)4. I can’t read small writing any more. I think I __will have to lớn wear glasses__ soon. (Tôi chẳng thể hiểu chữ nhỏ dại nữa. Tôi nghĩ tôi vẫn đề xuất treo kính mau chóng thôi.)5. Don’t sit in the sun for too long. You __will get surnburned__. (Đừng ngồi quá lâu dưới nắng và nóng. Bạn sẽ bị cháy nắng đấy.)6. Don’t try that new restaurant. I’m sure you __will be disappointed__. (Đừng test nhà hàng quán ăn new kia. Tôi chắc các bạn sẽ bế tắc thôi.)7. I’m having my driving test soon, but I know __I won’t pass it__. I haven’t had enough lessons. (Tôi sắp đến gồm kì thi tài xế tuy thế tôi suy nghĩ tôi sẽ không còn qua. Tôi ko học đủ các bài học kinh nghiệm.)

Will: making offers(đưa ra thử dùng, đề nghị)

Exercise 3.Make offers withI"llfor the following situations.(Viết lời ý kiến đề nghị vớiI"llcho những trường hợp sau.)

1. I’m dying for a drink! (Tôi đã khát nước mong muốn bị tiêu diệt đây!)=> I"ll make you a cup of water. (Tôi đã đem cho bạn một cốc nước.)2.There’s someone at the door. (Có ai đó đứng sinh sống cửa ngõ tề.)=> I"ll open it./ I"ll come and see. (Tôi vẫn mlàm việc cửa/ Tôi sẽ tới kia và coi sao.)3.I haven’t got any money. (Tôi không tồn tại tí tiền nào.)=> I"ll lover you some. (Tôi đã cho bạn mượn một không nhiều.)4.I need to be at the station in ten minutes. (Tôi yêu cầu đi mang lại công ty ga trong mười phút ít.)=> I"ll give sầu you a lift. (Tôi đang cho bạn đi nhờ xe cộ.)5.My suitcases are so heavy! (Va li của tôi nặng quá!)=> I"ll help you with them./ I"ll carry them for you. (Tôi đang sở hữu chúng giúp cho bạn.)