Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tđê mê khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tsay đắm khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân ttách sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài bác tập

Đề thi

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Trung tâm dữ liệu


*

Chulặng đề Tân oán 9Chuim đề Hình học 9Chuim đề: Hệ thức lượng vào tam giác vuôngChuyên đề: Đường trònChulặng đề: Góc cùng với mặt đường trònChuim đề: Hình Trụ - Hình Nón - Hình CầuChuyên đề Đại Số 9Chulặng đề: Căn bậc haiChulặng đề: Hàm số hàng đầu Chulặng đề: Hệ nhị phương trình hàng đầu hai ẩnChuim đề: Phương trình bậc nhị một ẩn số
Vị trí kha khá của 2 con đường tròn
Trang trước
Trang sau

Vị trí kha khá của 2 con đường tròn

A. Phương pháp giải

1. Định lý

Hai đường tròn(O) và (O’) giảm nhau thì R-r Quảng cáo
Quảng cáo

*

Gọi O’ là trọng điểm con đường tròn 2 lần bán kính OA. Ta tất cả O’ là trung điểm của OA và nửa đường kính con đường tròn(O’) là

R" = OA/2 = R/2.

Bạn đang xem: Vị trí tương đối của hai đường tròn

Độ nhiều năm đoạn nối tâm: d= OO" = OA/2 = R/2.

Ta có: R - R" = R/2 = d bắt buộc (O) và (O’) tiếp xúc vào tại A.

Bài 2: Trong khía cạnh phẳng tọa độ xOy mang đến hai điểm A(-1;1) và B(3;0). Vẽ các mặt đường tròn (A;r) với (B;r’).

Khi r=3 với r’=1, hãy xác định vị trí tương đối của hai tuyến phố tròn.

Hướng dẫn giải

*

Độ nhiều năm đoạn nối chổ chính giữa d = AB = √(3+1)2 + 1 = √17 (1)

Tổng nhì cung cấp kính:

r + r’ = 3 + 1 = 4 (2)

Từ (1) cùng (2) ta thấy √17 > 4 buộc phải hai đường tròn không giao nhau; hai tuyến đường tròn (A) cùng (B) nằm ngoài nhau.

Bài 3: Cho hai tuyến phố tròn (O;R) với (O’; R) giảm nhau tại M với N. Biết OO’=24centimet, MN=10cm. Tính R.

Hướng dẫn giải


Quảng cáo
*

call giao điểm của OO’ cùng MN là I. Vì OM = ON =O’M =O’N = R phải tứ giác OMO’N là hình thoi

=> OO" ⊥ MN tại điểm I là trung điểm của từng đoạn OO’ với MN.

Xem thêm: Vì Sao Protein Trong Thức Ăn Bị Dịch Vị, Giải Thích

Do đó: IM = MN/2 = 5cm ; IO = OO"/2 = 12cm.

Áp dụng định lý Py-ta-go vào tam giác MIO ta có:

R = OM = √(IM2 + IO2) = 13

Vậy R = 13(cm)

Bài 4: Cho hai tuyến phố tròn (O;R) với (O’;R’) xúc tiếp bên cạnh trên A. Kẻ tiếp tuyến đường tầm thường kế bên MN với M thuộc (O), N trực thuộc (O’). Biết R=9cm, R’= 4cm. Tính độ dài đoạn MN.