(10 imes a) (10 imes 4 = 40) (a imes 17) (a + 181)

 3.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 trang

Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Cạnh hình vuông

a

5cm

18cm

131dm

73m

Chu vi hình vuông

 (a imes 4)

4.quý khách hàng Tâm ra ga Hà Nội lưu lại giờ tàu nhỏng sau :

Tên tàu

Xuất phân phát từ ga Thành Phố Hà Nội lúc

Số giờ tàu chạy

Ga cuối

SE1

19 giờ

32 tiếng đồng hồ 45 phút

Ga Sài Gòn

(3h 45 phút)

SE7

6 giờ đồng hồ 15 phút

32 giờ 56 phút

Ga Sài Gòn

(15 tiếng 11 phút)

NA1

21 giờ 30 phút

7 tiếng 34 phút

Vinh

(5 giờ 4 phút)

 Em hãy viết số tích phù hợp vào chỗ chnóng :

a) Tàu SE1 xuất phát điểm từ ga Thành Phố Hà Nội lúc….. giờ. Sau ….. giờ đồng hồ ….. phút ít đang cho tới ga TP Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) thời gian …..giờ …..phút.

b) Tàu NA1 bắt đầu từ ga Hà Nội dịp …..giờ …..phút và tới Vinh lúc…. giờ đồng hồ …..phút ít.

c) Nếu tàu SE7 khởi nguồn từ ga Hà Nội lúc 6 tiếng 15 phút ít ngày một tháng 6 năm trước đó thì tàu đang tới ga Sài Gòn thời điểm ….. giờ….. phút ít ngày ….. mon …..năm trước đó.Quảng cáo

*

1. Tính cực hiếm của biểu thức (theo mẫu):

a) (b imes 7) với b = 8

Giá trị của biểu thức (b imes 7) với b = 8 là (b imes 7 = 8 imes 7 = 56.)

b) (81:c) cùng với c = 9

Giá trị của biểu thức (81:c) cùng với c = 9 là $(81:c = 81:9 = 9.)

2. Viết vào ô trống (theo mẫu):

a

4

7

9

 $$10 imes a$$$$10 imes 4 = 40$$ $$10 imes 7 = 70$$ $$7 + 181 = 188$$
 $$a imes 17$$ $$4 imes 17 = 68$$ $$7 imes 17 = 119$$ $$9 imes 17 = 153$$
 $$a + 181$$ $$4 + 181 = 185$$ $$7 + 181 = 188$$ $$9 + 181 = 190$$

 3.Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Cạnh hình vuông

a

5cm

18cm

131dm

73m

Chu vi hình vuông

 $$a imes 4$$ $$5 imes 4cm$$ $$18 imes 4cm$$ $$131 imes 4dm$$ $$73 imes 4m$$

4.quý khách Tâm ra ga Thành Phố Hà Nội đánh dấu tiếng tàu như sau :

Tên tàu

Xuất phạt tự ga Thành Phố Hà Nội lúc

Số giờ đồng hồ tàu chạy

Ga cuối

SE1

19 giờ

32 giờ 45 phút

Ga Sài Gòn

(3 giờ 45 phút)

SE7

6 giờ đồng hồ 15 phút

32 tiếng 56 phút

Ga Sài Gòn

(15 tiếng 11 phút)

NA1

21 tiếng 30 phút

7 giờ đồng hồ 34 phút

Vinh

(5 giờ 4 phút)

Viết số tích vừa lòng vào địa điểm chnóng :

a) Tàu SE1 khởi đầu từ ga Thành Phố Hà Nội thời gian 19 giờ. Sau 32 tiếng 45 phút vẫn tới ga Sài Gòn (Thành Phố Hồ Chí Minh) lúc 3h 45 phút ít.

b) Tàu NA1 xuất phát từ ga Hà Thành thời điểm 21 tiếng 30 phút và cho tới Vinh thời gian 5 giờ 4 phút.

Xem thêm: Thế Giới Tâm Linh - Tag: Hiện Tượng Tâm Linh Kỳ Bí

c) Nếu tàu SE7 xuất phát điểm từ ga TPhường. hà Nội thời gian 6 giờ đồng hồ 15 phút ngày 1 tháng 6 năm 2013 thì tàu đang tới ga Sài Thành thời điểm 15 tiếng 11 phút ngày 2 mon 6 năm 2013.