Giải bài tập 1, 2, 3 trang 28, 29 VBT toán thù 5 bài 109 : Luyện tập tầm thường cùng với giải thuật cụ thể và phương pháp giải nhanh hao, nđính thêm nhất


Bài 1

Tính diện tích S bao bọc và mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật bao gồm :

a) Chiều dài (1,5m), chiều rộng lớn (0,5m) cùng chiều cao (1,1m).

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 109

b) Chiều dài ( displaystyle 4 over 5dm) , chiều rộng ( displaystyle 1 over 3dm) , chiều cao ( displaystyle 3 over 4dm).

Phương pháp giải:

Áp dụng những phương pháp :

- Diện tích bao quanh = chu vi đáy × chiều cao = (chiều nhiều năm + chiều rộng) × 2 × chiều cao .

- Diện tích toàn phần = diện tích xung quanh + diện tích S nhì đáy.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật là : 

((1,5 + 0,5) × 2 × 1,1 = 4,4 ;(m^2))

Diện tích mặt dưới của hình vỏ hộp chữ nhật là :

(1,5 × 0,5 = 0,75 (m^2))

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là :

(4,4 + 0,75 × 2 = 5,9 (m^2))b) Diện tích bao phủ của hình hộp chữ nhật là : 

( displaystyle left( 4 over 5 + 1 over 3 ight) imes 2 imes 3 over 4 = 17 over 10,left( dm^2 ight))

Diện tích mặt dưới của hình vỏ hộp chữ nhật là :

( displaystyle 4 over 5 imes 1 over 3 = 4 over 15,left( dm^2 ight))

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là :

( displaystyle 17 over 10 + 4 over 15 imes 2 = 67 over 30,left( dm^2 ight))

Đáp số : (a); 4,4m^2 ; 5,9m^2 ,;)

(b); displaystyle 17 over 10dm^2,;,67 over 30dm^2.)


Bài 2

Một hình lập phương tất cả cạnh 5cm. Nếu cạnh của hình lập pmùi hương vội lên 4 lần thì diện tích S bao bọc ; diện tích S toàn phần của nó vội vàng lên bao nhiêu lần ?

Phương pháp giải:

- Áp dụng các công thức:

Diện tích bao phủ = diện tích một mặt × 4 = cạnh × cạnh × 4.

Diện tích toàn phần = diện tích S một mặt × 6 = cạnh × cạnh × 6. 

Lời giải bỏ ra tiết:

+) Hình lập phương thơm cạnh 5cm.

Diện tích xung quanh hình lập pmùi hương là (5 × 5) × 4 = 100 (cm2)

 Diện tích toàn phần hình lập phương đó là (5 × 5) × 6 = 150 (cm2)

+) Hình lập phương mới :

Cạnh của hình lập phương new là 4 × 5 = 20 (cm)

Diện tích xung quanh hình lập phương new là (20 × 20) × 4 = 1600 (cm2)

Diện tích toàn phần hình lập pmùi hương mới là (20 × 20) × 6 = 2400 (cm2)

Diện tích bao bọc của hình lập phương thơm mới vội vàng diện tích bao quanh của hình lập phương thơm lúc đầu số lần là :

1600 : 100 = 16 (lần)

Diện tích toàn phần của hình lập pmùi hương bắt đầu vội diện tích toàn phần của hình lập phương lúc đầu mốc giới hạn là :

2400 : 150 = 16 (lần)

Đáp số: 16 lần


Bài 3

Viết số đo thích hợp vào ô trống :

*

Pmùi hương pháp giải:

Áp dụng các công thức :

- Chu vi dưới đáy = (chiều nhiều năm + chiều rộng) × 2.

- Nửa chu vi mặt dưới = chiều dài + chiều rộng = chu vi : 2.

- Chiều dài = nửa chu vi – chiều rộng lớn.

- Chiều rộng lớn = nửa chu vi – chiều lâu năm.

- Diện tích dưới mặt đáy = chiều dài × chiều rộng.

- Diện tích bao quanh = chu vi đáy × chiều cao.

Xem thêm: Xoài Có Thật Sự Tốt Cho Người Bị Tiểu Đường Ăn Xoài Được Không ?

- Diện tích toàn phần = diện tích S xung quanh + diện tích nhị đáy.

Lời giải đưa ra tiết:

+) Hình vỏ hộp chữ nhật (1) :

Chu vi dưới mặt đáy của hình hộp chữ nhật (1) là :

(3 + 2) × 2 = 10 (m)

Diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật (1) là :

10 × 4 = 40 (m2)

Diện tích một khía cạnh đáy của hình vỏ hộp chữ nhật (1) là :

3 × 2 = 6 (m2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (1) là :

40 + 6 × 2 = 52 (m2)

+) Hình vỏ hộp chữ nhật (2) :

Nửa chu vi dưới mặt đáy là :

( displaystyle 2:2=1;(m))

Chiều rộng dưới mặt đáy của hình hộp chữ nhật (2) là :

 ( displaystyle 1 - 4 over 5 = 1 over 5;(dm))

Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật (2) là :

 ( displaystyle 2 imes 1 over 3 = 2 over 3;(dm^2))

Diện tích một dưới mặt đáy của hình hộp chữ nhật (2) là :

( displaystyle displaystyle 1 over 5 imes 4 over 5 = dfrac425;(m^2))

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật (2) là :

 ( displaystyle 2 over 3 + dfrac425  imes 2 = 74 over 75;(dm^2))