nhansugioi.com giới thiệu cho các em học viên lớp 10 bài viết Xét tính chẵn lẻ của hàm số, nhằm mục đích giúp những em học tập tốt lịch trình Toán 10.

*Bạn đang xem: Xét tính chẵn lẻ của hàm số

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nội dung bài viết Xét tính chẵn lẻ của hàm số:Xét tính chẵn lẻ của hàm số. Phương thơm pháp: Để xét tính chẵn lẻ của hàm số y = f(x) ta tiến hành công việc nhỏng sau: Tìm tập khẳng định D của hàm số và xét coi D có là tập đối xứng hay không. Nếu D là tập đối xứng thì đối chiếu f(x) với f(x) (x bất kì ở trong D). Nếu f(-x) = f(x) f là hàm số chẵn. Nếu f(-x) = f(x), thì f là hàm số lẻ. Chú ý. Tập đối xứng là tập vừa ý điều kiện: Nếu D nhưng f(-x) = f(x) thì f là hàm số ko chắn không lẻ. Các ví dụ tập luyện kĩ năng. lấy một ví dụ 1. Xét tính chẵn lẻ của những hàm số sau: Hàm số f(x) = y bao gồm TXĐ D = R nên hàm số lẻ. Hàm số f(x) = x – x có TXĐ D = R buộc phải f(-x)= f(x) buộc phải hàm số chẵn. Hàm số f(x) = x + x + 1bao gồm TXĐ D = R phải hàm số không chẵn không lẻ. Hàm số f(x) tất cả TXĐ D = IR -1. Ta gồm hàm số ko chắn ko lẻ.lấy ví dụ 4. Tìm ĐK của m nhằm hàm số y = m(m – 1)x + x + mx + m là hàm số chẵn. Hàm y có tập xác minh là R đề xuất hàm số chẵn. ví dụ như 5: Tìm m thì hàm số f(x) = x là hàm số lẻ. Lời giải: Hàm số có tập xác định là D = R cho nên theo đề bài bác, ta bao gồm f(-x) = -f(x), nghĩa là vấn đề đó xẩy ra lúc m = 1. Những bài tập trắc nghiệm. Câu 1. Cho hàm số y = f(x) xác minh trên tập D. Mệnh đề làm sao dưới đây đúng? A. Nếu f(x) không là hàm số lẻ thì f(x) là hàm số chẵn. B. Nếu f(-x) = -f(x), thì f(x) là hàm số lẻ. C. Đồ thị hàm số lẻ nhận trục tung làm cho trục đối xứng. D. Nếu f(x) là hàm số lẻ thì f(-x) = -f(x). A không đúng bởi bao gồm hàm số không chẵn, ko lẻ. B không đúng vì f(x) = 0 thì f(-x) = -f(x) nhưng mà f(x) cũng là hàm số chẵn. C không đúng bởi thiết bị thị hàm số lẻ thừa nhận gốc tọa độ làm trung ương đối xứng. Cho đồ gia dụng thị hàm số y = f(x) nhỏng mẫu vẽ. Kết luận như thế nào trong những tóm lại sau là đúng?Câu 3. A. Đồng biến bên trên R. B. Hàm số chẵn. C. Hàm số lẻ. D. Cả cha đáp án gần như không đúng. Lời giải. Chọn B. Đồ thị hàm số đối xứng qua trục Oy bắt buộc hàm số vẫn chỉ ra rằng hàm số chẵn. Hàm số y = x – x + 3 là A. hàm số vừa chẵn, vừa lẻ. B. hàm số ko chẵn, ko lẻ. C. hàm số lẻ. D. hàm số chẵn. Vậy hàm số đã cho rằng hàm số chẵn. Hàm số như thế nào sau đây là hàm số lẻ? Cho hàm số y = f(x) = 3x – 4x + 3. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. y = f(x) là hàm số chẵn. B. y = f(x) là hàm số lẻ. C. Hàm số không tồn tại tính chẵn lẻ. D.

Xem thêm: Đừng Coi Thường Xuyên Bị Đầy Bụng Khó Tiêu : Nguyên Nhân Và Cách Xử Lý

y hàm số vừa chẵn vừa lẻ.